fbpx

Primăria Cluj-Napoca caută avocați împotriva Curții de Conturi după ce a început procesul. Vezi condițiile

Primăria Cluj-Napoca caută să contracteze avocați pentru procesul împotriva Curții de Conturi, înregistrat în noiembrie 2016, și pentru procedurile ce vor urma împotriva rezultatelor auditului financiar din acest an.

Potrivit anunțului, municipalitatea organizează achiziție publică pentru ”atribuirea contractului de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare in dosarele avand ca obiect contestarea masurilor dispuse de catre Curtea de Conturi a Romaniei in anii 2016 si 2017”

Criteriul de atribuire a contractului de asistenţã juridicã este “cel mai bun raport calitate-pret”. Termenul limită de depunere a ofertelor este 4 septembrie 2017.

Valoare estimată a contractului este de 137.061 lei fara TVA

Avocații sau societățile de avocatură interesată trebuie să depună propunere tehnică, financiară si documente de calificare conform cerintelor din caietul de sarcini

Depunerea ofertelor se va face pana la ora si data limita stabilita, la Registratura institutiei de pe Calea Motilor nr. 7, fax la 0264431575 sau e-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Serviciile juridice cerute cuprind următoarele activități:

a) consultanță juridică prin emiterea de opinii juridice cu privire la documentaţia ce face obiectul contestațiilor formulate împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României în anii 2016 și 2017, aflate în procedura administrativă în fața Curții de Conturi și pe rolul instanțelor de judecată;

b) formularea oricăror acte/acte procesuale în dosarele care au ca obiect contestarea măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României în anii 2016 și 2017 și a celor care derivă din acestea, aflate în procedura administrativă în fața Curții de Conturi și pe rolul instanțelor de judecată;

c) reprezentarea Municipiului Cluj-Napoca/Primarului municipiului Cluj-Napoca/Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în faţa instanţelor de judecată în litigiile care au ca obiect contestarea măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României în anii 2016 și 2017 și a oricărei alte cauze ce derivă din acestea.

Stadiul dosarului aflat pe rol

Prin actiunea ce face obiectul dosarului nr. 5114/117/2016, aflat pe rolul Tribunalului Cluj, ca instanță de fond, UAT Municipiul Cluj-Napoca si Primarul municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reclamanți, au solicitat instantei de judecata, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a Romaniei si Camera de Conturi a judetului Cluj anularea Încheierii nr. 122/20.10.2016 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României ca fiind nefondată şi nelegală, anularea în parte a Deciziei nr. 17/18.05.2016 emisă de Camera de Conturi a Judeţului Cluj, în baza raportului de audit financiar și a procesului-verbal de constatare nr. 181002/1/22.04.2016 privind auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2015, cu privire la măsurile dispuse la pct. I.1, II.1, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.13, II.14 din decizie, suspendarea executării actelor atacate până la soluţionarea definitivă a cererii de anulare  în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004.

La termenul de judecata din data de 15 mai 2017 a fost admisă în parte cererea de suspendare a executarii masurilor dispuse de Curtea de Conturi (respectiv petitul 3 al actiunii introductive), hotararea instantei de judecata fiind recurata atat de catre reclamanti, cat si de catre parati (dosar nr. 5114/117/2016/a1).

Cat priveste fondul litigiului – anularea actelor adminsitrative emise de Curtea de Conturi, dosarul se afla in fata instantei de fond cu termen de judecata la data de 10 august 2017, in cauza fiind dispusa efectuarea unei expertize contabile.

Raportul din 2017, aflat în procedură administrativă

La momentul întocmirii caietului de sarcini, se află în procedură administrativă raportul de audit financiar și procesul-verbal de constatare din data de 28 iunie 2017, înconformitate cu art. 35  din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi iar pe rolul instanței, în diverse stadii de derulare se află dosarul nr. 5114/117/2016 și dosarul nr. 5114/117/2016/a1.

Echipă de minim 3 avocați

La criteriile de calificare se arată că ”prestatorul va propune o echipă de minim 3 avocați cu experiență în domeniul juridic și contencios de cel puțin trei ani, calculați prin raportare inversă de la data limită de depunere a ofertelor.

Prestatorul se va asigura că personalul propus are expertiza necesară și va fi capabil să acopere realizarea activităților contractului, așa cum sunt descrise la pct. VI și VIII corelate cu pct. IV din caietul de sarcini. Pentru fiecare persoană nominalizată, ofertantul va depune curriculum vitae din care sã rezulte informaţii cu privire la numele firmei în cadrul cãreia şi-au desfãşurat activitatea (dacă este cazul), experienţã – numãrul de ani ca avocat practicant/numãrul de ani ca partener/numãrul de ani de când lucreazã în firmã, alte documente relevante din care să rezulte experința în domeniul juridic și contencios, conform cerințelor din caietul de sarcini, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: contract de muncă, contract de prestări servicii, contract de prestări servicii de conlucrare, recomnadări, adeverințe, copie legitimație avocat. Dacă e cazul, se vor depune convenţiile de asociere intervenite între avocaţi/membrii asocierii/consorţiului. Toate documentele trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Pentru calificare, cel puţin 2 dintre membrii nominalizaţi trebuie sã fi acordat asistenţã juridicã pentru cel puţin un criteriu prevãzut în oferta tehnicã.”

Criterii de selectare

Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:

a) oferta tehnicã:

a.1) numãrul litigiilor de contencios administrativ/achiziții publice/litigii Curtea de Conturi (Legea nr. 94/1992), în care ofertantul a acordat asistenţã juridicã și a asigurat reprezentarea în instanţă a autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene/naţionale.

a.2) numãrul de litigii de natura celor precizate la pct. a.1 pe care ofertantul le-a câştigat definitiv/irevocabil pentru autorităţile administraţiei publice locale/judeţene/naţionale.

Ofertantul va face dovada experienţei similare prevăzute la punctele a.1 şi a.2 în privinţa acordării serviciilor de asistenţă juridică/reprezentare pentru speţe de natură similară – respectiv: litigii de contencios administrativ/achiziții publice/litigii Curtea de Conturi, sens în care, se vor depune: contractul de asistenţă juridică încheiat cu autorităţile administraţiei publice la nivel local/judeţean/naţional şi respectiv hotărârile judecătoreşti definitive/irevocabile în copii certificate pentru conformitate cu originalul.

b) oferta financiarã detaliată pentru fiecare din serviciile juridice prevăzute la pct. 1 din caietul de sarcini.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina