fbpx

Cum se poate contesta măsura izolării

Contestarea măsurii de izolare se face în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei, la judecătoria de domiciliu sau la judecătoria unde are sediul unitatea sanitară.

Acțiunea în anularea deciziei poate fi exercitată atât de persoanele care și-au dat acordul cu privire la măsura izolării, cât și de către persoanele care au refuzat să își dea acordul.

Termenul de introducere a acțiunii este de 24 de ore de la data comunicării deciziei de instituire a măsurii izolării.

Acțiunea în anularea actului se introduce la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care este izolată, solicitând anularea actului. Așadar, competența teritorială este una alternativă, peroana vătămată de actul administrativ având opțiunea de a alege oricare dinre instanțele competente.

Acțiunea în anularea actului este scutită de plata taxei de timbru.

Calea de atac împotriva hotărârii judecătoriei este apelul care va fi soluționat de către tribunal, secția civilă, în termen de 24 de ore de la data sesizării instanței de control ierarhic superior.

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și proceselor aflate în curs la data publicării legii de modificare a Legii carantinei și izolării.

Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 (legea carantinei şi izolării) privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost publicată în Monitorul Oficial nr.884 din data de 28 septembrie 2020.

Conform modificărilor, persoanele bolnave cu semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi pentru persoanele purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive, împotriva cărora s-a instituit măsura izolării cu acordul acestora, precum și persoanele împotriva cărora s-a emis decizia prin care se confirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată acesteia în lipsa acordului acestora, au la dispoziție un termen de maxim 24 de ore de la data comunicării deciziei direcţiei de sănătate publică, să introducă acţiune la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care este izolată, solicitând anularea actului.

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, iar împotriva hotărârii instanței se poate introduce apel care va fi soluționat de către secția civilă a tribunalului într-un termen ce nu va depăși 24 de ore de la data sesizării instanței.

Conform definiției din Legea nr. 132/2020, izolarea este o măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne şi simptome sugestive, la domiciliu, la locaţia declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate şi aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării şi reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimţământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcţiei de sănătate publică, care va conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege.

Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020:

Art.16 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 16. – (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcţiei de sănătate publică, acţiune la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în a cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care este izolată, solicitând anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.”

La art.17, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

Apelul se soluționează de secția civilă a tribunalului într-un termen ce nu va depăși 24 de ore de la data sesizării instanței, prevederile art.5 aplicându-se în mod corespunzător.

Art.II

Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi proceselor în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia. Dosarele se trimit, de urgenţă, pe cale administrativă, secţiilor devenite competente să le judece potrivit prezentei legi.

Articol de av. Adina Lincă

Vezi forma publicată în Monitorul Oficial.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns