fbpx
Iulian Urban

Cum a încasat Urban & Asociații un comision gras de la un client din Cluj pe care mai mult l-a încurcat

Recuperatorul de creanțe Urban & Asociații SRL, deținut de fostul senator Iulian Urban, a încasat, prin sentință judecătorească, comision de la un fost client din Cluj, pentru care nu a recuperat nimic, ba mai mult – susține acesta din urmă – i-a periclitat recuperarea banilor de la debitor prin șicanări cu telefoane și plângere penală!

Culmea, recuperatorul l-a agățat pe client în timp ce era demarată procedura de executare silită. Când a văzut ce metode de lucru au cei de la Urban & Asociații, administratorul firmei din Cluj a cerut încetarea contractului de mandat. Dar acesta a fost redactat în așa fel încât instanțele i-au acordat recuperatorului peste 3.000 de euro, suma prevăzută comision în contract. ”A fost cel mai frustrant lucru din viața mea”, ne-a spus administratorul firmei din Cluj.

Povestea a început în iunie 2014, când firma Stal Coninst Expert din Cluj avea de recuperat peste 147.000 lei de la o societate din Alba Iulia. Procedura de executare silită era demarată. Cu toate acestea, administratorul firmei clujene, Alin Stupinean, povestește că a fost contactat telefonic de reprezentanții Urban & Asociații SRL din Ilfov, care s-au oferit să recupereze datoria prin metodele lor. ”M-au prins într-un moment de slăbiciune, mai erau câteva zile până când firma de la care trebuia să recuperez bani intra în concordat preventiv, o procedură nouă. M-am speriat că nu mai recuperez. Ei au zis că îmi garantează că vor recupera banii, că știu firma din Alba și că voi plăti comisionul doar dacă recuperează.”, ne-a spus Stupinean.

La nici o lună de la încheierea contractului de mandat, văzând metodele folosite de Urban & Asociații, Stupinean a cerut încetarea contractului de mandat. Numai că cei de la Urban nu au fost de acord și s-au adresat Judecătoriei Cluj-Napoca, unde au cerut ca instanța ”să constate revocarea contractului de mandat de către pârâtă; sa dispună obligarea paratei la plata sumei de 14,628.17 lei, cu cheltuieli de judecata.”

Cerere de chemare în judecată simplă, bazată pe contractul ”beton”

Urban si Asociatii a arătat că ”la data de 24.06.2014, s-a încheiat între părţi contractul de mandat 76215, pentru recuperarea creanţei în cuantum de 147,461.40 lei de la debitoarea pârâtei SC NEWAMPORT COMPANI SRL. În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, reclamanta a demarat procedura amiabilă de recuperare, notificând debitoarea SC NEWAMPORT COMPANI SRL şi încercând contactarea telefonică a reprezentanţilor acesteia.

La data de 21.07.2014 reprezentantul legal Alin Stupinean al societăţii pârâte a solicitat în mod expres încetarea demersurilor efectuate în cadrul procedurii de recuperare, cât şi rezilierea unilaterală a Contractului de Mandat 76215/24.06.2014. Conform legii, mandantul care revocă mandatul este obligat să repare prejudiciile suferite de mandatar din cauza revocării nejustificate ori intempestive. Prin convenţia lor expresa părţile au evaluat anticipat întinderea prejudiciului, astfel prin urmare pârâta datorează reclamantei sumele solicitate prin acţiune.”

Au fost invocate articolele 2009, 2031, 2032 din Codul civil care se referă la contractul de mandat și revocarea lui.

Conform art. 6, anexa 1, pag. 1 la contractul de mandat „Termenul prezentului mandat este de 24 de luni de la data semnării” (…) „Daca mandantul doreşte renunţarea/încetarea prezentului contract înainte de termenul stipulat, el va achita către mandatar onorariul stabilit in Anexa 1 pag 2 a contractului, întrucât se considera nu a lăsat libertatea de acţiune Mandatarului si prin aceasta a prejudiciat şansele de rezolvare, colectare/recuperare a creanţei, care a format obiectul acestui mandat.”

Art. 1, par. 2 anexa 1, pag. 1 la contractul de mandat: ”onorariul se va plăti în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data la care debitorul achită debitul în contul mandantului, sub sancţiunea plaţii de daune moratorii şi cominatorii în valoare de 1% pe zi întârziere raportat la valoarea obiectului contractului de mandat.”

Metodele Urban. ”Plângere penală cu scop șicanator”

În întâmpinarea depusă la dosar de firma clujeană prin avocata Cristina Neamț, aceasta explică motivele încetării contractului: ”Revocarea contractului de mandat s-a dispus întrucât reclamanta (Urban & Asociatii – n.red) nu a depus diligentele necesare pentru recuperarea creanţei pârâtei, ci dimpotrivă, a prejudiciat interesele acesteia prin formularea şi depunerea la Parchetul de pe lângă Judecatoria Câmpeni a unei plângeri penale împotriva administratorului societăţii debitoare, dl Balea Nicolae, cu scop strict sicanator, in urma căreia acesta din urma ne-a contactat și ne-a comunicat că datorită conduitei adoptate în raport cu societatea pe care o reprezintă şi cu dânsul personal, nu mai are disponibilitatea de a soluţiona amiabil incidentul de plata ivit în cadrul unei eventuale Tranzacţii şi că va formula, la rândul său, în acelaşi mod şicanator, o plângere penală împotriva reprezentantului subscrisei.

Potrivit art. 2018 Noul Cod Civil, principala obligaţie ce-i incumbă mandatarului este aceea de a executa mandatul ce i-a fost încredinţat cu diligenta unui bun proprietar. In speţa, reclamanta nu a dat dovada de o astfel de diligenta, conduita sa în îndeplinirea mandatului nefiind profitabilă, ci dimpotrivă, prejudiciabilă subsrisei (Stal Coninst Expert – n.red).

Menţionează faptul că, la data încheierii contractului de mandat nr. 76215 /24.06.2014 cu reclamanta, pârâta demarase deja executarea silita împotriva debitoarei NEWAMPORT COMPANI SRL în Dosar execuţional nr. 607/25.05.2014 al BEJ Baba Teodor, astfel ca demersurile de recuperare a creanţei se desfăşurau exclusiv de către şi prin intermediul executorului judecătoresc, care până la acea dată efectuase toate actele de executare silita necesare recuperării creanţei, respectiv emiterea de somaţii, înfiinţări de popriri, etc.

Practic, demersurile reclamantei-mandatare de recuperare a creanţei s-au limitat la emiterea de adrese expediate via mail către debitoarea Newamport Compani SRL si către BEJ Baba Teodor, contactarea telefonica a reprezentanţilor debitoarei si utilizarea unor metode de intimidare si ameninţare a reprezentantului acestuia, care au culminat cu plângerea penala menţionata mai sus, cu efecte dezavantajoase pentru subscrisă.

In aceste condiţii, subscrisa am fost nevoită să solicit încetarea acestui contract de mandat deoarece nu a avut efectul scontat, manoperele utilizate de către mandatară pentru recuperarea creanţei nefiind în măsura să asigure nici măcar o plată parţială în contul creanţei pârâtei, ci dimpotrivă, anularea oricăror şanse de soluţionare amiabilă a litigiului.

Menționăm că în condiţiile stării de insolvenţă iminentă a debitoarei  Newamport Compani SRL, – dovedita prin iniţierea de către aceasta a procedurii concordatului preventiv- soluţionarea amiabila a incidentului de plată în cadrul unei Tranzacţii era singura şansă de recuperare a creanţei de către pârâta, având in vedere existenta unor creditori prioritari – bugetari şi garantaţi.

În urma încetării contractului de mandat si a renunţării la plângerea penala, subsrisa am fost invitata la o negociere în vederea semnării unui contract de concordat preventiv care urma a salva societatea debitoare Newampost Compani SRL de la iminenta stare de insolvenţă şi in vederea acceptării ofertei de plata eşalonată a creanţei.

Subliniem faptul că în ciuda angajamentului de a redacta declaraţia de renunţare la plângerea penală (rezultând din corespondenta via mail intre subscrisa şi mandatara-reclamanta, nici această obligaţie nu a fost îndeplinita de reclamanta, pârâta procedând în consecinţa, la data de 04 august 2014, la redactarea şi transmiterea declaraţiei de retragere, prin intermediul unui avocat.”

Culmea este că debitorul din Alba a început să facă plăţi parţiale după încetarea contractului de mandat.

Fostul client Urban: ”Înafară de probleme, n-au făcut nimic”

După chinul prin care a trecut din cauza datornicilor și a recuperatorilor, firma din Cluj-Napoca a primit o lovitură grea de la Judecătoria Cluj-Napoca: Să le plătească celor de la Urban & Asociatii 14,628.17 lei cu titlul de debit principal și d 836.40 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (în total peste 3.000 de euro).

”A fost cel mai frustrant lucru din viața mea. Să plătesc pe cineva care nu a făcut nimic pentru mine, numai probleme. Inafară de probleme, nu au făcut nimic cei de la Urban. Au făcut o plângere penală care nu-și avea rostul împotriva administratorului firmei, în nume personal, deși era vorba de o relație comercială. Nu au făcut nimic bun si i-am plătit forțat. Eu am recuperat apoi singur banii, eșalonat.”, ne-a spus Alin Stupinean, administrtorul Stal Coninst Expert SRL.

Acesta nici nu vrea să mai audă de firme de recuperat creanțe: ”Acum am iar probleme cu unii care nu plătesc și am fost contactat din nou de o altă firmă de recuperări creanțe, dar nu nici nu vreau să aud. Le-am spus că am avut o experiență neplăcută cu cei de la Urban”

Știind că Iulian Urban a fost senator, omul de afaceri clujean a precizat: ”În Parlament sunt hoți care fac legile pentru ei. Îmi asum ce zic”

Instanța: ”nu s-a probat caracterul „pur şicanator” al plângerii penale”

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca a precizat că revocarea mandatului a fost nejustificată și că nu s-a probat caracterul șicanator al demersurilor celor de la Urban: ”Prin art. 6, anexa 1, pag. 1 la contractul de mandat părţile au stabilit un termen aferent contractului de mandat—astfel, pe durata acestui termen contractul nu era revocabil. Mandantul avea, conform art. 2030 lit. a C.civ., posibilitatea să revoce mandatul chiar înainte de împlinirea termenului, ceea ce a şi făcut. Procedând în acest fel, în speţă devin incidente dispoziţiile art. 2.032 C.civ. descrise mai sus, în raport de care (pentru că mandatul era irevocabil), revocarea se consideră a fi nejustificată dacă nu este determinată de culpa mandatarului sau de un caz fortuit ori de forţă majoră.

În speţă nu s-a invocat un caz fortuit ori de forţă majoră şi nu s-a demonstrat că ar fi existat un caz de culpă a mandatarului, prin urmare instanţa va considera că suntem în prezenţa unui caz de revocare nejustificată a mandatului, iar mandantul este obligat să repare prejudiciul suferit de mandatar în executarea mandatului.

Faptul că reclamanta nu a reuşit nici măcar recuperarea parţială a debitului nu poate fi considerat un caz de culpă a acesteia întrucât mandatul a fost revocat la scurt timp după ce a fost dat (mai puţin de o lună) şi cu mult înainte de împlinirea termenului stipulat de părţi (24 de luni).

Formularea unei plângeri penale împotriva administratorului debitoarei pârâtei nu poate fi considerată de plano o îndeplinire neconformă a mandatului (deşi în mod obişnuit recuperarea unei creanţe nu presupune formularea unei plângeri penale), mai ales că la art. 3 din Contractul de mandat s-a precizat expres că „Mandatarul va putea să îndeplinească orice acte de procedură (…) penală, să îndeplinească orice formalităţi de orice natură(…).” În speţă nu s-a probat caracterul „pur şicanator” al acestei plângeri penale, susţinerile pârâtei în acest sens fiind simple alegaţii nesusţinute de nici un mijloc de probă.

Prevederea de la art. 6, anexa 1, pag. 1 la contractul de mandat are valoarea unei clauze penale în sensul art. 1538 al. 1 C.civ. prin care părţile au stabilit anticipat valoarea prejudiciului suferit de mandatar în executarea mandatului, în cazul în care mandantul decide să revoce mandatul înainte de împlinirea termenului. Clauza îndeplineşte toate condiţiile prev. de lege, fiind valabil asumată de către ambele părţi. Creanţa astfel stabilită este certă şi lichidă—valoarea clauzei penale este expres arătată în contract şi nu depinde de măsura în care mandatarul şi-a îndeplinit obligaţiile. În lipsa unui termen stipulat în contract, de la momentul revocării mandatului creanţa este şi exigibilă.

Deşi clauza penală este egală cu valoarea preţului mandatului, instanţa apreciază că în speţă nu se impune reducerea penalităţii în raport de art. 1541 alin. 1 lit. b din C.civ. Pentru a decide în acest sens instanţa are în vedere specificul contractului încheiat între părţi şi rolul clauzei penale. Având în vedere natura contractului clauza penală trebuie să fie într-un cuantum suficient pentru a nu permite mandantului să folosească abuziv dreptul său de a revoca mandatul. În concret, dacă nivelul clauzei penale ar fi mai scăzut mandantul ar avea posibilitatea să permită mandatarului să efectueze toate actele necesare în vederea îndeplinirii mandatului şi odată ce recuperarea creanţei ar fi certă, să revoce de îndată mandatul pentru a nu fi nevoit să achite preţul stabilit prin contractul de mandat—asumându-şi plata clauzei penale care, prin ipoteză, ar fi mai mică decât preţul stabilit prin contract. Astfel fiind, numai o clauză penală de o valoare egală cu cea a contractului permite reclamantei să se pună la adăpost de astfel de practici şi, totodată, să se asigure că, în eventualitatea unui abuz din partea cocontractantului, îşi va recupera întregul prejudiciu.

Faţă de aceste considerente, luând în considerare şi criteriile prev. la art. 13 din Legea 72/2013, instanţa constată că nivelul clauzei penale este departe de a fi „vădit inechitabil” în sensul art. 12 din Legea 72/2013. De altfel, aceste dispoziţii se aplică doar în cazul unor practici sau clauze contractuale prin care se stabileşte termenul de plată, nivelul dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare, iar în speţă nu este cazul.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită cererea de chemare în judecată, să constate revocarea contractului de mandat de către pârâtă şi să dispună obligarea paratei la plata sumei de 14,628.17 lei.”

Motivarea Sentinței Judecătoriei Cluj-Napoca

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Sentința Judecătoriei Cluj-Napoca a fost menținută în întregime prin decizie definitivă de către o instanță a Tribunalului Specializat Cluj.

Comments

comentarii

Universitatea Cluj a pierdut, sâmbătă, meciul contra Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 4 din play-out. Partida s-a termina cu scorul de 2-1 (0-0).... Citește mai mult
Competiția WorldSkills de Cofetari-Patiseri și Brutari la Cluj: O zi specială pentru talentele din patiserie și brutărie. Cei mai buni vor reprezenta România la Lyon.... Citește mai mult

Lasă un răspuns