fbpx

CSM trimite circulară către curțile de apel referitoare la lista cauzelor care se judecă

Secția pentru judecători din CSM a decis, astăzi, să trimită o circulară către curțile de apel referitoare la lista cauzelor care se judecă. Amintim că la Curtea de Apel Cluj s-a hotărât în 25 martie o listă diferită față de hotărârea CSM din 24 martie.

”Secţia pentru judecători a hotărât emiterea unei circulare către curţile de apel referitoare la Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.”, se arată pe ordinea de zi soluționată a secției de astăzi, 26 martie.

Un judecător de la Tribunalul Cluj ne-a spus că este acum în dilemă, căci are săptămâna viitoare o cauză care, potrivit hotărârii Colegiului de conducere al Curții se judecă, iar potrivit hotărârii secției CSM nu se judecă pe perioada stării de urgență.

Amintim conținutul Hotărârii CSM din 24 martie, la care se va referi circulara:

Art. 1 –  (1) Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

a) judecătoriile:

– ordin de protecție;

– tutelă/curatelă;

– internarea medicală nevoluntară;

– ordonanța președințială;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– încuviințare executare silită;

– măsuri asigurătorii;

– asigurare dovezi;

– incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;

b) tribunalele:

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– suspendare executare silită;

– ordonanța președințială;

– asigurarea dovezilor;

– tutela/curatela;

– ordin de protecție;

– reținere navă;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;

– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită;

c) curţile de apel:

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– ordonanța președințială;

– asigurarea dovezilor;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii.

– orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită.

(2) Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

Art. 2 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituite, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele cauze:

– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

– cauze în materia liberării condiționate;

– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;

– contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;

– contestaţii la executare;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

– cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

(2) Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020.

(3) Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina