fbpx

Consiliul Legislativ are 14 pagini de observații la proiectul legii privind măsuri în starea de alertă

Consiliul Legislativ are numeroase critici la proiectul de Lege privind măsuri de prevenire a COVID-19 pe durata stării de alertă, inițiat de Guvern și care va fi votat azi în Senat.

”Precizăm că, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

La art.1 alin.(1), pentru rigoarea exprimării, sintagma „altor drepturi şi libertăţi fundamentale” trebuie inlocuită cu expresia „unor drepturi şi libertăţi fundamentale”

Pe de altă parte, deşi potrivit afin.(1) legea are ca obiect instituirea unor măsuri pe durata stării de alertă, conform alin.(2) al aceluiaşi articol, „măsurile prevăzute de prezenta lege se pot aplica, după caz, şi in cazul stării de alertă”.

Referitor la alin.(2), semnalăm că norma este foarte evazivă, instituind prin folosirea sintagmei „după caz” o mare perrnisivitate alegerea reglementărilor cuprinse în prezentul proiect, ce ar urrna să se aplice şi in alte cazuri, nu doar 1n perioada în care este declarată starea de alertă 1n vederea prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19.

Precizăm că nu se poate dispune restrângerea exerciţiului unor drepturi., cu caracter general pentru orice tip de situaţie excepţională, acest tip de măsuri necesitând a individualizat de la caz la caz.

De altfel şi atât Expunerea de motive, cât şi preambulul proiectului menţionează în mod clar raţiunile care au sta la baza elaborării prezentuluă proiect, necesitatea prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID -19 .

Precizărn că, potrivit art.53 din Constituţie, una dintre condiţille care trebuie îndeplinite cu ocazia restrângerii exerciţiului unor drepturi este ca măsurile dispuse să fie proporţionale cu situaţia care le-au determinat, rezultând că restrângerile reglementate prin proiect nu pot viza decât situații concrete. Prin urmare, apreciem că dispoziţiile prezentei legi nu pot să vizeze decât restrângeri de drepturi ca urmare a actualei cauze care impune respectivele restrângeri. Prin urrnare, prevederile alin.(2), potrivit cărora, aceste dispoziţii pot fi aplicate şi in alte nu pot fi acceptate. Se impune revederea şi reformularea textelor.”, se arată la începutul Avizului Consiliului Legislativ.

Extras din proiectul de Lege:

”Art.1 – (1) Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate in condiţiile legii, in vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi Iibertăţi fundamentale.

(2) Măsurile prevăzute de prezenta lege se pot aplica, după caz, şi în cazul stării de alertă declarate în condiţiile legii, pentru prevenirea şi combaterea unor alte pandemii, epidemii sau epizootii.”

Art.2 Măsurile instituite de prezenta lege includ restrângeri temporare şi, după caz, graduale, ale exerciţiului liberei circulaţii, libertăţii intrunirilor, dreptului Ia muncă, libertăţii economice, dreptului la învăţătură, dreptului Ia viaţă intimă, familială şi privată, dreptului la grevă, precum şi ale exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.”

”La art.2, este necesară revederea expresiei „după caz, graduale”, deoarece nu au fost identificate în cuprinsul proiectului măsuri de restrângere gaduală a exerciţiului unor drepturi. Pe de altă parte, faptul că drepturile fundamentale respective temporar nu vor fi exercitate în plenitudinea lor, iar restrângerea va cunoaşte diferite trepte, nu prezintă nicio relevanţă juridică, atât timp cât restrângerea exerciţiului unor drepturi este dispusă cu respectarea dispoziţiilor constituţionale incidente.”, precizează Consiliul Legislativ, condus de 19 ani de Dragoș Iliescu.

Avizul cu observații:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [614.97 KB]

Proiectul de lege

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [0.96 MB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina