fbpx

Codul penal a trecut, la limită, de Parlament. Traficul de influență, abuzul în serviciu, grupul infracțional organizat, modificate

Codul penal a trecut, la limită, de Camera Deputaților, care este cameră decizională, cu 167 voturi ”pentru”, fiind nevoie de 165 pentru a fi adoptat. Definițiile la infracțiunile de trafic de influență, abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat ar urma să fie modificate prin actul adoptat de parlamentarii PSD-ALDE, dar care mai trebuie promulgat de președințele țării.

Votul a fost unul la limită și cu emoții pentru cei de la PSD, având în vedere că absentau 9 deputați de la PSD și ALDE, iar cei de la UDMR s-au abținut, nefiind de acord cu abrogarea neglijenței în serviciu și cu forma articolului privind abuzul în serviciu.

Opoziția, formată din USR și PNL, a anunțat deja că va ataca Codul penal votat în Parlament la Curtea Constituțională. Dan Barna (USR): “De astăzi România nu mai este stat de drept, este stat de Dragnea”. Raluca Turcan (PNL): “Acesta a fost adevăratul program de guvernare al PSD. cei care astăzi conduc PSD v-au transformat pe toți într-o majoritate toxică pentru România.”

Articolul care prevedea infracțiunea de neglijența în serviciu a fost abrogat.

Prevederi din legea de modificare a Codului Penal:

Traficul de influență

La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.291.- (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase materiale, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta, promisiune urmată de intervenţia la acel funcţionar pentru a îl determina să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Cumpărarea de influență

La articolul 292 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârşirii acesteia.”

Abuzul în serviciu

La articolul 297, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.297.- (1) Fapta funcționarului public, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu reglementate expres prin legi, ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplinește prin încălcarea atribuțiilor astfel reglementate, a unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență, în scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, un folos material necuvenit și prin aceasta cauzează o pagubă certă și efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani sau amendă.”

La articolul 297, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică în cazul elaborării, emiterii și aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern.”

Compromiterea intereselor justiției

La articolul 277, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3/1) cu următorul cuprins:
„(3/1) Fapta funcționarului public care înainte de pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca și cum aceasta ar fi fost condamnată se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă declarația se face în numele unei autorități publice, pedeapsa se majorează cu o treime.”

La articolul 277, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin. (3/2) cu următorul cuprins:
(3/2) Încălcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecător imparțial și independent prin orice intervenție care afectează procesul de repartizare aleatorie a dosarelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Articolul 336 se modifică și va avea următorul curpins:

„Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu motor de propulsie sau cu tracțiune animală de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce pe drumurile publice un vehicul cu motor de propulsie sau tracțiune animală.
(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în
timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Constituirea unui grup infracţional organizat

La articolul 367, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art.223 alin.(2) din Codul de Procedură Penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns