fbpx

Cinci deputați (PSD și PNL) s-au gândit să limiteze accesul la informații de interes public

În loc să aducă îmbunătățiri în ce privește transparența și actualizări conforme cu era digitală, cinci deputați încropit o propunere legislativă anti-cetățeni și anti-presă pentru modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Deși propunerea legislativă este intitulată ”LEGE pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public”, proiectul începe cu articolul 5!

”Dupa alineatul (5) al articolului 5 se introduc trei noi alineate, alin. (6), (7), si (8) cu urmatorul cuprins:

(6) in cazul in care o persoana adreseaza aceleiasi institutii publice sau autoritati mai multe solicitari de informatii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, solicitantul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate solicitarile primite;

(7) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua solicitare de la aceeasi persoana ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, aceasta se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a raspuns;

(8) Daca solicitarea cuprinde termeni nereverentiosi, insulte sau calomnii, se claseaza;”

Traducere din proiect: Vreți să știți ce fac instituțiile? Plătiți!

După ce propun să se respingă cereri în baza legii 544/2001 dacă reprezentanțiii insituțiilor consideră unii termeni nereverențioși sau insulte, urmează în proiectul legislativ alte frâne în calea informării:

”Alineatul (1) al articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) ”ln cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica sau alte servicii suplimentare, costul serviciilor de copiere, de scanare, de anonimizare a datelor cu caracter personal, de cautare si identificare a documentelor in arhiva precum si orice alte operatiuni necesare este suportat de catre solicitant, in conditiile prezentei legi; daca informatiile solicitate se afla deja pe site-ul Web al institutiei, raspunsul va cuprinde doar indicarea locului unde pot fi gasite acestea, iar in cazul m care volumul informatiilor solicitate depaseste 50 de pagini, autoritatea poate refuza transmiterea aceslora.”

. Dupa alinealul (2) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alin. (3), (4) si (5) cu urmatorul cuprins:

(3) Cuantumul taxei pentru serviciile prestate, respectiv actiunile desfasurate, potrivit alin. (1) al prezentului articol, va fi stabilit prin act administrativ emis, sau dupa caz, adoptat de catre organele de conducere a entitatilor prevazute la art. 2, lit. a) din prezenta lege , respectiv prin Hotararea Consiliului Local in cazul unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de durata, complexitatea si volumul serviciilor si actiunilor ce trebuie efectuate m vederea punerii la dispozitia petentilor a informatiilor solicitate, in forma solicitata, stabilirea respectivului cuantum fiind in competenta exclusiva a autoritalilor, sau dupa caz, a organelor de conducere a institutiilor publice mai sus mentionate;

(4) Taxa instituita potrivit alin. (3) se va aplica si in cazul in care respectivele informatii de interes public sunt solicitate in format electronic, in conditiile in care documentele ce cuprind respectivele informatii de interes public sunt detinute doar in format scris si sunt indosariate, iar pentru a fi comunicate corespunzator si in timp util petentilor presupun activitati suplimentare de copiere, scanare, anonimizare a datelor cu caracter personal si alte activitati ce implica un volum, o complexitate, sau dupa caz, o durata mare de munca;

(5) Autoritatea sau institutia publica are dreptul sa refuze motivat comunicarea informatiilor solicitate in conditiile in care acestea contin date cu caracter personal ce nu pot fi anonimizate ori in conditiile in care aceste informatii sunt solicitate cu rea-credinta, incalcand dispozițiile referitoare la buna-credinfa prevazute in Constituție si legile in vigoare; de asemenea, in cazul in care informatiile solicitate fac trimitere la contracte care cuprind clauze confidentiale ce ar putea pune in perico! activilatea unor firme sau daca exista un proces pe rol, iar informatiile ar putea cauza uneia dintre parti in judecarea echitabila a cauzei, acestea nu se pun la dispozitia solicitantului;”

Expunerea de motive, nicio treabă cu propunerea legislativă!

Dacă vă uitați pe expunerea de motive (pe care o atașăm mai jos) a proiectului celor cinci deputați, veți observa că e plină de aberații ce nu au nicio legătură cu propunerea depusă la Parlament. Spicuim mai jos din expunere:

”informatiile de interes public sunt definite la un mod atat de general incat creeaza interpretarea ca orice act rezultat din activitatile unei autoritati publice este practic informatie de interes public . Acest lucru contravine prevedertlor legale, intrucat exista acte administrative cu caracter individual care se refera la un anumit subiect identificat sau la un numar limitat de subiecti identificati care nu privesc interesul public si acte administrative cu caracter normativ care privesc interesul public general.

Definitia cu caracter general prevazuta la ora actuala in Lege creeaza confuzie , lasand loc de interpretarea ca toate actele care privesc activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sunt in fapt informatii de interes public . Pentru remedierea problemei de mai sus si mlaturarea oricaror confuzii sau interpretari se impune reglementarea unei liste concrete in cuprinsul Legii si / sau duoa caz in cuprinsul Normelor metodologice de aplicare, in care se va mentiona la modul concret care sunt actele emise de catre autoritatile publice considerate informatii de interes public si care sunt actele emise de catre autoritatile publice ce nu constituie si nu pot constitui informatii de interes public.”

(…)

”in loc sa se procedeze la reducerea birocratiei si simplificarea procedurilor se creeaza noi premise pentru accentuarea si complicarea fara sens a intregii activitati, personalul din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice fiind obligat sa lucreze pentru mtocmirea unor hartll care nu Tsi au absolut nici un rost, ceea ce cauzeaza stagnarea tuturor celorlalte activitati care ar trebui sa fie prioritare pentru dezvoltarea comunitatilor.

O singura persoana nu poate raspunde si nu poate duce la mdeplinire aceasta activitate, nici chiar la nivelul celor mai mici comune. Vorbim de maldare intregi de hartii care potrivit prevederilor actuale , trebuie afisate in diverse forme si formate atat pe site-ul autoritatii publice cat si la sediul autoritatii publice si totodata trebuie prezentate si pentru consultare în spatii special amenajate.

Culmea e ca potrivit prevederilor actuale furnizarea informatiilor de interes public fn formele prevazute mai sus este modalitatea minima obligatorie de comunicare din oficiu . Nu vedem ce alte forme s-ar mai putea gasi sau inventa , pentru a ingreuna si mai mult acest proces . intrebarea e ce facem in continuare , blocam intreaga activitate a institutiei sau dupa caz a autoritatii publice zile la rand , ca intregul personal sa poa^ afisa sute de hartii, sau incercam sa modificam aceste prevederi pe cat de absurde pe atat de inutile.

Probabil ca persoanele care au gandit aceste prevederi stau ascunse prin diverse birouri fara a avea nici o tangenta cu realitatea din institutiile sau dupa caz autoritatile publice cu personal foarte putin la numar , cu toate ca asigurarea indeplinirii si respectarii in totalitate a acestor prevederi absurde pune serioase probleme chiar si la nivelul municipiilor si al Consiliilor Judetene care au un numar mult mai mare de personal.”

Ințiatorii:

Bontea Vlad – deputat PSD; Ilişanu Claudiu-Augustin – deputat PSD; Roman Florin-Claudiu – deputat PNL; Ştefănescu (Peţa) Eliza-Mădălina – deputat PSD; Vişan George-Gabriel – deputat PSD

Proiectul

Expuenrea de motive

Comments

comentarii

Lasă un răspuns