fbpx

CEDO-Cauza Big Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit-multiple încălcări ale Convenției

Regimul de interceptare în masă din UK încalcă dreptul la respectarea vieții/comunicațiilor private și de familie.

În hotărârea de astăzi a Marii Camere în cauza Big Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit (cererea nr. 58170/13, 62322/14 și 24969/15), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat:

 •  în unanimitate, că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenția europeană (dreptul la respectarea vieții/comunicațiilor private și de familie) în ceea ce privește regimul de interceptare în masă;
 • în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 în ceea ce privește regimul de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații;
 • cu 12 voturi pentru și 5 împotrivă, că nu a existat nicio încălcare a articolului 8 în ceea ce privește regimul Regatului Unit pentru solicitarea de materiale interceptate de la guverne străine și agenții de informații;
 • în unanimitate, că a existat o încălcare a articolului 10 (libertatea de exprimare), atât în ceea ce privește regimul de interceptare în masă, cât și regimul de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații;
 • și cu 12 voturi pentru și 5 împotrivă, că nu a existat nicio încălcare a articolului 10 în ceea ce privește regimul de solicitare a materialelor interceptate de la guvernele străine și de la agențiile de informații.

Cazul se referea la plângerile jurnaliștilor și ale organizațiilor pentru drepturile omului cu privire la trei regimuri de supraveghere diferite:

 1. interceptarea în masă a comunicațiilor;
 2. primirea de materiale interceptate de la guverne străine și agenții de informații;
 3. obținerea datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații.

La momentul respectiv, regimul de interceptare în masă și de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații avea o bază legală în Regulamentul din 2000 privind competențele de investigare. De atunci, acest lucru a fost înlocuit de Legea privind competențele de investigare din 2016. Constatările Marii Camere se referă numai la dispozițiile Legii din 2000, care era cadrul juridic în vigoare la momentul în care au avut loc evenimentele reclamate.

Curtea a considerat că, din cauza multitudinii de amenințări cu care se confruntă statele în societatea modernă, operarea unui regim de interceptare în masă nu a încălcat în sine convenția. Cu toate acestea, un astfel de regim a trebuit să facă obiectul unor “garanții end-to-end”, ceea ce înseamnă că, la nivel național, ar trebui efectuată o evaluare în fiecare etapă a procesului necesității și proporționalității măsurilor luate; interceptarea în masă ar trebui să facă obiectul unei  autorizații independente încă de la început, atunci când obiectul și domeniul de aplicare al operațiunii au fost definite; și că operațiunea ar trebui să facă obiectul supravegherii și al revizuirii ex post facto independente.

Având în vedere regimul de interceptare în masă operat în Regatul Unit, Curtea a identificat următoarele deficiențe: interceptarea în masă a fost  autorizată de secretarul de stat, și nu de un organism independent de executiv; categoriile de termeni de căutare care definesc tipurile de comunicații care ar deveni răspunzătoare pentru examinare nu au fost incluse în cererea de mandat; iar termenii de căutare legați de o persoană (și anume identificatori specifici, ar fi o adresă de e-mail) nu au făcut obiectul unei  autorizații interne prealabile.

Curtea a constatat, de asemenea, că regimul de interceptare în masă a încălcat articolul 10, întrucât nu conținea suficiente protecții pentru materialele jurnalistice confidențiale.

S-a constatat, de asemenea, că regimul de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii de servicii de comunicații a încălcat articolele 8 și 10, deoarece nu a fost în conformitate cu legea. Cu toate acestea, Curtea a statuat că regimul prin care Regatul Unit putea solicita informații de la guverne străine și/sau agenții de informații dispunea de suficiente garanții pentru a proteja împotriva abuzurilor și pentru a se asigura că autoritățile britanice nu au utilizat astfel de cereri ca mijloc de eludare a sarcinilor lor în temeiul dreptului intern și al convenției.

Fapte principale

Solicitanții  sunt  organizații și persoane care militează pe probleme legate de libertățile civile și drepturile jurnaliștilor. Cele trei cereri (care au fost depuse între timp) au fost depuse după ce Edward Snowden, un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA), a dezvăluit existența  unor programe de supraveghere și schimb de informații operate de serviciile de informații din Statele Unite și Regatul Unit.

Reclamantele au considerat că natura activităților lor însemna că datele lor privind comunicațiile electronice și/sau comunicațiile erau susceptibile de a fi fost interceptate de serviciile de informații din Regatul Unit sau obținute de acestea fie de la furnizori de servicii de comunicații, fie de la agenții de informații străine, ar fi NSA.

Plângeri și procedură

Întemeiate pe articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie și a corespondenței), reclamanții s-au plâns de regimurile de interceptare în masă a comunicațiilor, de primirea de informații de la guverne străine și/sau de agenții de informații și de achiziționarea de date de la furnizorii de servicii de comunicații. Unii dintre reclamanți au formulat, de asemenea, plângeri în temeiul articolului 10 (libertatea de exprimare) referitoare la activitatea lor în calitate de jurnaliști și organizații de știri.

Cele trei cereri ale Big Brother Watch și alții au fost depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 4 septembrie 2013, 11 septembrie 2014 și 20 mai 2015.

Într-o hotărâre din 13 septembrie 2018, Camera a constatat că regimul de interceptare în masă a încălcat articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (dreptul la respectarea vieții/comunicațiilor private și de familie) și articolul 10 (libertatea de exprimare). Aceasta a constatat, de asemenea, că regimul de obținere a datelor de la furnizorii de servicii de comunicații a încălcat articolele 8 și 10; dar a considerat că regimul de obținere a materialelor interceptate de la guverne străine și/sau agenții de informații a fost conform convenției.

La 12 decembrie 2018, reclamantele au solicitat trimiterea cauzei la Marea Cameră în temeiul articolului 43 (sesizarea Marii Camere); la 4 februarie 2019, comisia Marii Camere a acceptat această cerere.

La 10 iulie 2019 a avut loc o audiere. În primul caz, permisiunea de a interveni în calitate de terți a fost acordată Human Rights Watch, Access Now, Dutch Against  Plasterk, Center  For  Democracy &Technology, European Network of National Human Rights Institutions și The Equality and Human Rights Commission, Helsinki Foundation For Human Rights, International Commission of Jurists, Open Society Justice Initiative, The Law Society of England and Wales și Project Moore. În cel de-al doilea caz, permisiunea de intervenție a fost acordată Centrului  pentru Democrație și Tehnologie, Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului, Comisiei Internaționale a Juriștilor, Uniunii Naționale a Jurnaliștilor și Asociației Avocaților mass-media. În al treilea caz, s-a acordat permisiunea de intervenție articolului 19, Centrului electronic de informații privind confidențialitatea și Comisiei pentru egalitate și drepturile omului.

Decizia Curții

Articolul 8 Regimul de interceptare în masă

Curtea a examinat regimul de interceptare în masă a comunicațiilor, astfel este reglementat de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul privind competențele de investigare (RIPA) din 2000. Din cauza proliferării amenințărilor cu care se confruntă statele din partea rețelelor de actori internaționali, care au utilizat internetul pentru comunicare și care au evitat adesea detectarea prin utilizarea unei tehnologii sofisticate, Curtea a considerat că acestea au o marjă largă de apreciere (“marja de apreciere”) în a decide ce fel de sistem de supraveghere este necesar pentru a proteja securitatea națională. Prin urmare, decizia de a opera un regim de interceptare în masă nu a încălcat în sine articolul 8.

Cu toate acestea, Curtea a considerat că, având în vedere natura schimbătoare a tehnologiei moderne de comunicații, abordarea sa obișnuită față de regimurile de supraveghere specifice trebuia adaptată pentru a reflecta caracteristicile specifice ale unui regim de interceptare în masă cu care exista atât un risc inerent de abuz, cât și o nevoie legitimă de păstrare a secretului. În special, un astfel de regim trebuia să facă obiectul unor “garanții de la un capăt la altul”, ceea ce înseamnă că, la nivel național, ar trebui să se facă o evaluare în fiecare etapă a procesului necesității și proporționalității măsurilor luate; interceptarea în masă ar trebui să facă obiectul unei autorizații independente încă de la început, atunci când obiectul și domeniul de aplicare al operațiunii au fost definite; și că operațiunea ar trebui să facă obiectul supravegherii și al revizuirii ex post facto independente.

Prin urmare, Curtea a identificat mai multe criterii-cheie care trebuiau definite în mod clar în dreptul intern înainte ca un astfel de regim să poată fi declarat conform cu standardele convenției.

Aplicând aceste criterii nou elaborate regimului de interceptare în masă al Regatului Unit, Curtea a concluzionat că regimul britanic a suferit trei defecte, și anume:

 • absența unei  autorizații independente pentru mandatele de interceptare în masă;
 • neincluderea categoriilor de termeni de căutare (selectoare) în cererea de mandat;
 • și neasigurarea faptului că termenii de căutare legați de o persoană (și anume identificatori specifici, ar fi o adresă de e-mail) au făcut obiectul unei autorizații interne prealabile.

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a recunoscut supravegherea valoroasă și căile de atac judiciare solide furnizate de comisarul (de interceptare a comunicațiilor de atunci), un funcționar însărcinat cu supravegherea independentă a activităților serviciului de informații, și de Tribunalul competențelor de investigare, un organism judiciar înființat pentru a audia acuzațiile cetățenilor că comunicațiile lor au fost interferate în mod eronat. Cu toate acestea, aceste garanții nu au fost suficiente pentru a compensa deficiențele regimului. Aceste neajunsuri au însemnat că regimul de interceptare în masă a fost incapabil să păstreze “interferența” cu drepturile de viață privată ale cetățenilor la ceea ce a fost “necesar într-o societate democratică”. În consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Primirea de informații de la guverne străine și/sau agenții de informații

Curtea a concluzionat că legislația Regatului Unit a stabilit norme clare și detaliate care reglementează momentul în care serviciile de informații au fost  autorizate  să solicite materiale de interceptare de la agențiile de informații străine și modul în care, odată primite, materialele solicitate ar trebui examinate, utilizate și stocate. De asemenea, a avut în vedere rolul jucat de comisarul pentru interceptarea comunicațiilor și de Tribunalul competențelor de investigare.

Prin urmare, Curtea a fost convinsă că regimul de solicitare și de primire a informațiilor a făcut obiectul unei supravegheri adecvate și că a fost disponibilă o revizuire ex post facto eficace a activităților desfășurate în cadrul acestui regim. În aceste condiții, au fost instituite suficiente garanții pentru a proteja împotriva abuzurilor și pentru a se asigura că autoritățile britanice nu au utilizat cererile de interceptare a materialelor de la partenerii de informații străini ca mijloc de eludare a sarcinilor lor în temeiul dreptului intern și al convenției. În consecință, nu a existat nicio încălcare a articolului 8 în ceea ce privește regimul de primire a informațiilor de la serviciile de informații străine.

Achiziționarea de date de la furnizorii de servicii de comunicații 

Instanța a observat că reclamanții din al doilea dintre cauzele conexate s-au plâns că regimul de achiziție a datelor de comunicații în temeiul capitolului II din RIPA a fost incompatibil cu drepturile lor în temeiul articolului 8 din convenție.

Curtea a fost de acord cu constatările Camerei, pe care guvernul nu le-a contestat, potrivit cărora a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție din cauza faptului că funcționarea regimului nu a fost “în conformitate cu legea”.

Articolul 10

Curtea a reiterat faptul că protecția surselor unui jurnalist a fost una dintre pietrele de temelie ale libertății presei. Subminarea acestei protecții ar avea un impact negativ asupra rolului vital al presei de câine de pază public și asupra capacității acesteia de a furniza informații exacte și fiabile. Prin urmare, Curtea a fost preocupată de faptul că legislația Regatului Unit care reglementează interceptarea în masă a comunicațiilor nu conținea nicio cerință ca utilizarea selectoarelor sau a termenilor de căutare cunoscuți ca fiind legați de un jurnalist să fie autorizată  de un judecător sau de un alt organism decizional independent și imparțial.

În plus, atunci când a devenit evident că o comunicare care nu a fost selectată pentru examinare prin utilizarea deliberată a unui selector sau a unui termen de căutare cunoscut ca fiind legat de un jurnalist conținea totuși materiale jurnalistice confidențiale, nu existau  garanții pentru a se asigura că aceasta putea fi stocată și examinată de un analist numai dacă era  autorizată de un judecător sau de un alt organism decizional independent. Ca urmare a acestor deficiențe, a existat, de asemenea, o încălcare a articolului 10 din convenție.

În ceea ce privește cererile de date din partea furnizorilor de servicii de comunicații în temeiul capitolului II, Curtea a fost de acord cu Camera că regimul relevant a încălcat, de asemenea, articolul 10 din convenție, deoarece “nu a fost [în conformitate] cu legea”. Cu toate acestea, Comisia a constatat că regimul de primire a materialelor interceptate de la guverne străine și/sau de la furnizorii de servicii de comunicații nu a încălcat articolul 10 din convenție.

Justă satisfacție (articolul  41)

Reclamanții nu au solicitat nicio hotărâre cu privire la prejudiciul pecuniar sau nepatrimonial, iar Curtea nu a văzut niciun motiv pentru a acorda vreunul. Cu toate acestea, aceasta a acordat reclamantelor, în cauzele conexate, despăgubiri pentru costurile și cheltuielile efectuate în cadrul procedurii lor în fața Marii Camere, în valoare de 91 000 de euro.

Opinii separate

Judecătorii  Lemmens,  Vehabovićși Bošnjak și-au exprimat o opinie comună parțial de acord. Judecătorul Pinto de Albuquerque și-a exprimat o opinie parțial de acord și parțial divergentă. Judecătorii  Lemmens,  Vehabović,  Ranzoni și Bošnjak  și-au exprimat o opinie comună parțial divergentă.

Hotărârea în limba engleză.

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!