fbpx

CEDO- despre sistemele de interceptare în masă – încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței

În hotărârea sa de Mare Cameră pronunțată astăzi în cauza  Centrum för rättvisa c. Suèdiei (cererea 35252/08), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, cu o majoritate de cincisprezece voturi la două, că a existat: încălcarea articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza se referea la riscul, invocat de fundația reclamantă, ca comunicările sale zilnice cu persoane fizice, organizații și societăți din Suedia și din străinătate prin e-mail, telefon și fax, adesea pe subiecte sensibile, să poată sau ar putea fi interceptate și examinate în contextul activităților de inteligență electromagnetică.

În special, Curtea consideră că, deși principalele caracteristici ale regimului suedez de interceptare în masă îndeplinesc cerințele Convenției privind calitatea legii, sistemul suferă totuși de trei deficiențe:

  • absența unei norme clare privind distrugerea obiectelor interceptate care nu conțin date cu caracter personal;
  • faptul că nici Legea privind inteligența electromagnetică, nici orice alt text nu stabilește obligația de a lua în considerare interesele de confidențialitate atunci când se adoptă o decizie de schimb de informații cu partenerii străini și
  • absența unui control post-monitorizare eficace .

Deficiențele menționate anterior înseamnă că sistemul în  cauză nu îndeplinește  cerința  privind “garanțiile integrale”,  depășește marja de apreciere acordată  autorităților statului  pârât  în această privință și, în ansamblu,  nu oferă o protecție adecvată și eficace împotriva arbitrariului și a riscului  de   abuz.   Prin urmare, aceasta concluzionează  că articolul 8 din convenție încalcă.

Fapte principale

Solicitantul, Centrum, este o organizație non-profit înființată în 2002 cu sediul la Stockholm. Ea își reprezintă clienții în litigii,  în special împotriva statului, cu privire la respectarea drepturilor și libertăților.

Potrivit afirmațiilor sale,  există  riscul ca comunicările pe  care le menține  zilnic cu persoane fizice,   organizații și societăți din Suedia și din  străinătate prin  e-mail,   telefon și fax,   adesea pe subiecte sensibile, să poată sau ar putea fi interceptate și examinate în contextul activităților de inteligență electromagnetică. Reclamanta  nu a inițiat nicio  procedură la  nivel intern și susține în această privință că  nu există nicio  cale de atac eficientă în Suedia pentru nemulțumirile sale întemeiate pe convenție.

Inteligența electromagnetică (EMR) poate fi definită ca activitatea de interceptare,   procesare,   analiză și raportare  a informațiilor  transmise prin semnale electronice care pot fi convertite în text,   imagine sau sunet. În  Suedia, colectarea semnalelor electronice  este o formă de inteligență externă încadrată de legea privind inteligența  electromagnetică.

Legislația autorizează   Institutul Național  de  Apărare Radio (“FRA”), o agenție  guvernamentală  aflată sub  autoritatea Ministerului  Apărării, să desfășoare activități   ROEM  prin interceptare în masă.  FRA trebuie să se adreseze   instanței de informații   externe pentru toate  activitățile ROEM pe care intenționează să le desfășoare.   Acest tribunal este compus dintr-un judecător permanent și alți membri numiți pentru un mandat de patru  ani.  Acesta decide cu privire la cererile de autorizare  a activităților ROEM aflate în fața  sa.  Activitățile sale  sunt, în practică, înconjurate de un secret total. Inspectoratul  de Informații  Externe,   al cărui consiliu este prezidat de judecători permanenți sau foști judecători, oferă  FRA acces la comunicații  în măsura  permisă de autorizația ROEM și supraveghează activitățile FRA de la început până la  sfârșit. Acesta   controlează, în special,  interceptarea,   analiza,   utilizarea și distrugerea datelor colectate.    Poate verifica termenii de căutare utilizați  și are acces la toate documentele FRA relevante.

Autoritatea pentru protecția datelor joacă, de asemenea,  un rol în acest sens.  Mediatorii parlamentari  și cancelarul  justiției pot, de asemenea, să prezinte  un aviz cu privire  la  activitățile FRA și ale Tribunalului pentru Informații  Externe.

Invocând   articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de  familie,  adomiciliului și  a corespondenței), fundația reclamantă a  susținut că legislația și practica suedeză în  domeniul inteligenței  electromagnetice au purtat și au continuat să îi încalce  drepturile.

După ce nu a inițiat nicio procedură  la nivel intern, aceasta a susținut în   această  privință,în  opinia  articolului 13 (dreptul la o cale de atac eficientă),  că nu există nicio cale de atac eficientă în Suedia pentru plângerile sale întemeiate  pe   convenție.

Cererea  a fost depusă  la Curtea Europeană a Drepturilor Omului  la 14 iulie 2008.

O cameră a pronunțat  hotărârea în acest caz la 19  iunie 2018.

Fundația reclamantă a  solicitat ca această chestiune să fie înaintată Marii Camere la 19 septembrie 2018, în conformitate cu articolul 43 din Convenție (cu referire la Marea Cameră), iar cererea sa a fost  acceptată de Colegiul Marii Camere la 4  februarie  2019.

Audierea a avut loc pe  10  iulie 2019. Guvernelor   eston,   francez,   olandez și norvegian  li s-a permis să prezinte observații scrise în calitate  de  părți terțe.

Decizia Curții

Articolul 8 Având în vedere proliferarea amenințărilor la adresa statelor din rețelele actorilor internaționali care utilizează internetul pentru a comunica și a se sustrage adesea detectării prin utilizarea tehnologiilor sofisticate, Curtea consideră că statele dispun de o marjă largă de apreciere pentru a stabili ce tip de regim de interceptare au nevoie pentru a-și proteja securitatea națională.

Prin urmare, utilizarea unui  regim de interceptare în masă este o decizie care nu este în sine contrară articolului 8.  Cu toate acestea,  Curtea consideră că, având în vedere   evoluția constantă  a tehnologiilor modernede comunicații,  abordarea sa obișnuită  față de regimurile de supraveghere specifice trebuie  adaptată particularităților unui regim de interceptare în masă, atât din cauza riscului de abuz inerent acestui tip de interceptare, cât și a  necesității  legitime, care o caracterizează, de a funcționa în secret.

În special, procesul trebuie să  fie încadrat  de “garanții end-to-end”,  și anume,  la  nivel  național,  necesitatea  și proporționalitatea măsurilor luate ar trebui evaluate în fiecare etapă a procesului, că activitățile  de interceptare în masă ar trebui să facă obiectul autorizării de la bun început a unei autorități independente – de îndată ce scopul și domeniul de aplicare al tranzacției sunt definite – și că operațiunile ar trebui să facă obiectul unei supravegheri și control postoperaționale  independente.

Prin urmare, Curtea identifică mai multe criterii esențiale care trebuie definite  în mod clar  de dreptul național  pentru ca sistemul în cauză să fie considerat a fi în conformitate cu  cerințele convenției.

Aplicând aceste  criterii, pe care  tocmai le-a  dezvoltat regimului suedez de interceptare în masă,  Curtea observă că serviciile suedeze  de informații  au avut mare grijă să îndeplinească obligațiile pe  care convenția le impune și că principalele caracteristici  ale regimului suedez de interceptare în masă îndeplinesc cerințele convenției.

Cu toate acestea, comisia consideră că acest regim suferă de trei deficiențe, și anume absența unei norme clare privind distrugerea obiectelor interceptate care nu conțin date cu caracter personal, faptul că nici legea privind inteligența electromagnetică, nici orice alt text nu stabilește obligația de a ține seama de interesele de confidențialitate atunci când se adoptă o decizie de schimb de informații cu partenerii străini și absența unei monitorizări post-monitorizare eficace.

Aceste deficiențe înseamnă  că regimul de interceptare  în masă din Suedia depășește marja de apreciere  acordată autorităților statului   pârât în  această privință și  nu oferă o protecție adecvată și eficientă împotriva arbitrariului și a riscului  de abuz.

Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Alte articole

Având în vedere  concluzia sa din perspectiva articolului 8, Marea Cameră concluzionează, de asemenea,  că nu există aspecte separate în temeiul articolului  13.

Satisfacție echitabilă  (articolul 41)

Curtea spune că Suedia trebuie să plătească  fundației reclamantei 52.625 de euro pentru cheltuieli  și costuri. 

Opinii   separate

Judecătorii Lemmens, Vehabovic și Boonjak și-au exprimat  o opinie comună de  acord.

Judecătorul Pinto de Albuquerque și-a exprimat  opinia.

Judecătorii Kj-lbro și Wennerstrom  au exprimat de asemenea o  declarație comună de vot.

Hotărârea integral în limba franceză.

Comments

comentarii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, joi, că săptămâna viitoare va avea loc semnarea contractului de execuție privind modernizarea Parcului Feroviarilor. „Un proiect extraordinar de important”, spune edilul.... Citește mai mult
Târgul de la Negreni care trebuia să aibă loc în perioada 7-10 octombrie a fost anulat. Deși rata de incidență COVID-19 este 0 în acest moment, rata de vaccinare este una scăzută, fapt care a dus la anularea evenimentului.... Citește mai mult
O femeie nevăzătoare din Cluj-Napoca a fost victima gropilor slab semnalizate din Cluj-Napoca și s-a ales cu o fractură de gleznă.... Citește mai mult
CFR Cluj a fost învinsă cu 1-0 de Jablonec, în primul meci disputat în grupele Conference League.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!