fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Ce șmecherie au mai scormonit cei de la Kruk după ce au cesionat creanțele la InvestCapital Malta

Ce șmecherie au mai scormonit cei de la Kruk după ce au cesionat creanțele la InvestCapital Malta

Reprezentanții celei mai mari firme de recuperări creanțe, Kruk, au mai scormonit o șmecherie în dosarele de executare silită. Pentru a ieși cu bine din contestațiile la executare înaintate de cei vizați la instanțe, Secapital (firmă din Luxembourg, membră din grupul Kruk) invocă că nu mai are calitate procesuală deoarece a cesionat creanțele la InvestCapital, un offshore din Malta, după demararea procedurii de executare silită.

Potrivit sentințelor identificate de Clujust, unii judecători resping excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de reprezentnații Secapital, alții admit excepția. Mai jos prezentăm câte un exemplu de hotărâre din fiecare caz.

Începem cu dosarul unei familii din Florești, în periocol să-și piardă locuința. ”Având în vedere că acest imobil este singurul deținut de familia B. iar contestatoarea este singurul părinte care susține întreaga familie și raportat la faptul că aceasta nu are un loc de muncă în prezent, menținerea măsurii privind executarea silită ar conduce la producerea unui grav prejudiciu acesteia iar prin scoaterea imobilului situat în localitatea Florești la licitație publică ar conduce la periclitarea siguranței familiei contestatoarei.”, se arată în contestația la executare.

La data de 29 iunie 2018 s-a depus la dosar, din partea Biroului Exectutorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo Gabriel, în copie certificată, dosarul execuțional nr. 1575/2017 , iar la data de 9 iulie 2018 s-a mai depus la dosar, din partea intimatei Secapital, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, contract de cesiune încheiat între Secapital SaRL și InvestCapital LTD, notificare de cesiune și dovada comunicării.

Instanța s-a pronunțat asupra excepțiilor invocate de Secapital: excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei și excepția tardivității contestației la executare.

În Sentința civilă nr. 5072/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca se arată următoarele:

”Cu privire la calitatea procesuala pasiva a intimatei, instanța constata ca potrivit art. 644, 645 alin. 1 C . proc. civ., participanții la executare silita sunt in principal partile, adică creditorul si debitorul.

In cazul de fata, din actele dosarului execuțional rezulta ca cererea de executare silita aparține intimatei si toate actele de executare silita au fost efectuate pentru realizarea dreptului de creanța al acesteia, drept care contestatoarea justifica legitimarea procesuala pasiva a intimatei.

Apoi, deși real ca intimata a anexat intampinarii sale un contract de vânzare-cumpărare de creanțe din data de 07.12.2017, incheiat cu cumparatoarea InvestCapital LTD, aceasta din urma nu a intervenit in executarea silita, iar contestatoarea nu a fost notificata la adresa sa de domiciliu cu privire la cesiunea de creanța, context in care instanța apreciază ca legalitatea executarii silite desfășurata pana in prezent, respectiv a actelor de executare silita îndeplinite, poate fi verificata in contradictoriu cu intimata.

Așa fiind, având in vedere si dispozitiile art. 39 alin. 1 teza I C. proc. civ., instanța retine ca excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei este neîntemeiata, drept care urmează sa fie respinsa ca atare.”

Chiar și așa, Secapital a avut câștig de cauză pe motiv că persoana vizată a depus prea târziu contestația

”Contestația la executare înaintata instanței la data de 27.03.2018 este formulata mult după împlinirea termenului legal de 15 zile, drept care si excepția tardivității actiunii se dovedește întemeiata si, in consecința, trebuie admisa. Pentru considerentele ce preced, instanța va respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei si va admite excepția tardivității contestației la executare , care va fi respinsa ca fiind tardiva”, se mai arată în sentință.

În schimb, prin sentința civilă nr. 5635/2018 de la Judecătoria Cluj-Napoca, s-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive.

”În fapt, între contestatorii S.A și S.A. M. , în calitate de împrumutați și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, în calitate de bancă, s-a încheiat contractul de credit nr. xxxxxxx/16.06.2006, având ca obiect suma de 23.500 lei, pentru o perioadă de 120 luni, începând cu data de 16.06.2006 și până la data de 16.06.2016 (filele 109-112).

Creanța rezultând din contractul de credit menționat a fost cesionată de bancă în favoarea intimatei Secapital la data de 18.06.2010.

La data de 30.10.2017 , s-a depus de către intimată o cerere de executare silită împotriva contestatorilor în temeiul contractului de credit nr. …/16.06.2006 pe rolul SCPEJ Man și Asociații , sens în care s-a format dosarul execuțional nr. 886/2017 (filele 107-108).

La data de 12.12.2017 , intimata Secapital SaRL a cesionat creanța în favoarea numitei INVESTCAPITAL LTD , astfel cum reiese din cuprinsul înscrisurilor de la filele 58-66.

Constatând că după începerea executării silite creanța a fost cesionată în favoarea intimatei INVESTCAPITAL LTD , că intimata Secapital SaRL nu mai are calitatea de creditor, instanța va admite excepția lipsei calității procesuale pasive a intimateiSecapital SaRL astfel cum a fost invocată prin întâmpinare.

Instanța apreciază că susținerile contestatorilor din cuprinsul răspunsului la întâmpinare în sensul că sunt aplicabile prevederile art. 39 C .proc.civ. sunt vădit nefondate, având în vedere că dreptul litigios a fost cesionat la data de 12.12.2017, iar contestația la executare a fost înregistrată abia ulterior, la data de 09.02.2018 și modificată și mai târziu, la data de 22.06.2018.

Totodată, instanța apreciază că nu sunt incidente nici dispozițiile art. 78 C .proc.civ., contestația la executare fiind o procedură contencioasă, iar raportul juridic nu impune necesitatea introducerii din oficiu în calitate de intimat a noului cesionar.

Instanța mai reține că în speță nu este ținută a analiza apărările contestatorilor în sensul că nu le-a fost comunicată cesiunea de creanță, acesta fiind un motiv al contestației la executare care poate fi analizat pe fond numai într-o procedură inițiată corect în contradictoriu cu creditorul cesionar.

În speță, contestatorii puteau și trebuiau să cunoască că a intervenit cesiunea de creanță, aspect care a fost învederat în cuprinsul primei întâmpinări, înregistrată la data de 21.03.2018 și reiterat prin întâmpinarea la cererea modificatoare din data de 30.08.2018, iar cesiunea de creanță se află la dosarul execuțional care a fost înregistrat la dosarul instanței la data de 21.05.2018.

În consecință, instanța va respinge cererea având ca obiect contestație la executare astfel cum a fost modificată , formulată de contestatorii S.A ,și S.A.M în contradictoriu cu intimata Secapital SaRL, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.”, se arată în motivarea sentinței.

Citește și

Riseproject: Kruk a luat un credit bancar de milioane de euro și l-a garantat cu datoriilor românilor!

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina