fbpx

CCR-sintagma „alte instituţii de spectacole sau concerte” din Legea-cadru nr. 153/2017 este neconstituțională

Sintagma ,,alte instituţii de spectacole sau concerte” din Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională.

În ședința din data de 10 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu  unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „alte instituţii de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct.I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională.

*

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Textul de lege care face referire la sintagma declarată neconstituțională:

Capitolul I Salarii de bază din instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională

I. Instituții de spectacole sau concerte naționale ori de importanță națională, instituții de spectacole la care spectacolele se desfășoară preponderent în limba unei minorități, din cadrul filarmonicilor, opere, teatre, teatre lirice sau muzicale, centre naționale de cultură/artă națională, Corul Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, precum și instituții de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București și din alte instituții de spectacole sau concerte.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns