clujust.ro

Decanul Dincă vrea avocați în procesele cu studenții exmatriculați! Patru dispoziții, deja suspendate.

Decanul Facultății de Drept a Universității București, Răzvan Dincă, a solicitat Consiliului de administrație al Universității să ceară Ministerului Educației aprobarea pentru a angaja avocați în procesele intentate de studenții de anul I exmatriculați cu cântec în februarie și ”răstigniți” public. Între timp, s-au adunat patru sentințe de suspendare a dispozițiilor de exmatriculare, ultima de la Tribunalul București.

Minuta Tribunalului București: ”Admite cererea de suspendare executare. Dispune suspendarea executarii actului – Dispozitia nr. 252/4.03.2021 emisa de parat, cu privire la exmatricularea reclamantului, pana la pronuntarea instantei de fond asupra cererii in anulare. Executorie de drept. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la sediul Tribunalului Bucuresti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.05.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396, alin. 2 cod procedură civilă”

Adresa semnată de decanul Răzvan Dincă către Consiliul de Administraţie al Universităţii din Bucureşti:

”Solicitare privind aprobarea angajării unor furnizori externi (avocaţi) pentru serviciile de reprezentare juridică a Universităţii din Bucureşti şi entităţilor din cadrul acesteia în litigiile privind anularea şi/sau suspendarea unor acte administrative care vizează activitatea Facultăţii de Drept

Având în vedere:

(1) că pe rolui instanţelor judecătoreşti se află sau este probabil să fie promovate mai multe litigii privind anularea sau suspendarea executării unor acte administrative privind activitatea Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti,

(2) că între aceste acte administrative se numără decizii de anularea a rezultatelor unor examene ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, dispoziţii de exmatriculare a unor studenţi ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, decizii de stabilire a cuantumului taxelor de studii pentru programe ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti,

(3) că, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 504/2004 a contenciosului administrativ, competenţa teritorială de soluţionare a acestor litigii revine, la cererea reclamantului, instanţei de Ia domiciliul acestuia, iar potrivit jurisprudenţei constante a instanţelor, universităţile nu sunt considerate autorităţi publice centrale deci competenţa materială de soluţionare în primă instanţă revine tribunalului, iar competenţa de soluţionare a recursului revine curţii de apel,

(4) că, în aplicarea acestor reguli de competenţă, atunci când reclamantul are domiciliul în afara Bucureştiului, litigiul pe care îl declanşează se va soluţiona, de regulă, atât în fond cât şi în recurs la instanţe din afara Bucureştiului;

(5) că, în consecinţă, multe dintre litigiile menţionate la punctul (1) sunt deja în curs la instanţe situate în afara Bucureştiului;

(6) că, în prezent numărul acestor litigii este de 8, însă este probabil ca acest număr să crească în viitor, probabilitatea fiind întemeiată pe numărui plângerilor prealabile înaintate Universităţii din Bucureşti cu privire la aceste acte administrative şi al cererilor de suspendare deja depuse împotriva unor asemenea acte;

(7) că, potrivit referatului formulat la 26 mai 2021, Direcţia juridică a Universităţii din Bucureşti, asigură deja reprezentarea în alte peste 35 de litigii ale Universităţii din Bucureşti, precum şi multe activităţi de asistenţă juridică şi reprezentare în privinţa tuturor aspectelor juridice ale activităţii complexe a Universităţii din Bucureşti;

(8) că, în consecintă, capacitatea logistică si de personal a direcţiei juridice a Universităţii din Bucuresti nu permite asigurarea reprezentării la instanţele din afara Bucurestiului a Universităţii din Bucuresti si entităţilor componente ale acesteia în litigiile menţionate la punctele (1)-(6);

(9) că, potrivit art. I, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielifor publice si întărirea disciplinei financiare, instituţiile publice pot achiziţiona servicii de reprezentare juridică, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de reprezentare necesare acestor instituţii nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, numai cu aprobarea ordonatorilor principali de credite;

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti cere Universităţii din Bucureşti să solicite aprobarea Ministerului Educaţiei pentru achiziţionarea serviciilor de reprezentare juridică şi judiciară a Universităţii din Bucureşti şi a entităţilor componente ale acesteia în litigiile având ca obiect anularea şi/sau suspendarea executării unor acte administrative care vizează activitatea Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, astfel cum sunt acestea descrise la punctele (1) – (6) din prezenta cerere.”

 

Comments

comentarii

Un bărbat care a fost reținut de polițiști pentru că a violat o minoră în Cășeiu, județul Cluj, a dispărut înainte să fie emis mandatul de arestare. Acum Poliția îl caută, dar acesta nu este de găsit.... Citește mai mult
Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!