fbpx
sursa foto answersafrica.com

Așa numiții business angels vor avea legea lor. Îi scutește de impozitul pe dividende 3 ani

Investitorii de tip business angels vor avea din iulie propria reglementare legislativă, care le oferă facilități și prevede condițiile în care pot beneficia de ele. Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare pe 17 iulie 2015.

Această lege, cu caracter de noutate în peisajul legislativ din România, aduce o serie de facilități persoanelor fizice, denumite ”business angels”, care contribuie cu capital propriu, în anumite condiții, la finanțarea afacerilor din sectoarele economice cu potențial de creștere. Investitorul individual dobândeşte calitatea de asociat al societății prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa.  Practic, firma care are nevoie de capital beneficiază de o sumă cuprinsă între 3000 și 200 000 de euro, fără a plăti dobânzi, cum ar fi în cazul împrumutului la bancă. La rândul său, investitorul obține părți sociale la o astfel de firmă, fiind scutit de impozitul pe dividende, iar dacă se hotărăște să vîndă părțile sociale este scutit de impozitul pe câștigul obținut în urma transferului.

Legea nr. 120/2015 reglementează condițiile în care acești investitori pot investi și pot beneficia de facilități fiscale, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firma pentru a atrage astfel de investiții.

Facilitățile acordate investitorilor

Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale.

Daca, după cel puțin 3 ani de la investiție, își vinde părțile sociale obținute, va beneficia de scutire la impozitul pe venitul din transferul părților sociale.

Condiții pentru a beneficia de facilități

Pentru a beneficia de facilități, investitorul trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute de lege:

–      Să fie o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa;

–      Să nu înstrăineze părțile sociale dobândite, cel puțin 3 ani de la investiție;

–      Investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

–      Suma investită să fie cuprinsă  între 3.000 de euro şi 200.000 de euro;

–      Investiția, care implică majorarea capitalului social al societății în cauză, să fie de maxim 49%. Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels la aceeași societate, facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.

Alte condiții care țin de persoana investitorului:

–      Să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;

–      Să nu fie incapabilă ori să fi fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,

Condiții pentru a beneficia de investițiile business angel

Beneficiarii investițiilor business angels pot fi microîntreprinderi și întreprinderi mici, definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care  întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată

b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii.

Nu intră sub incidenţa legii 120/2015 investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:  bancar;  asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar; tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; jocuri de noroc şi pariuri;  producţie sau comercializare de oţel;  producţie sau comercializare de cărbune; construcţii de nave maritime şi fluviale; producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; consultanţă în orice domeniu.

Legea poate fi consultată AICI.

Comments

comentarii

Doi bărbați au fost reținuți de polițiști după ce au dat o spargere într-o casă din cartierul clujean Andrei Mureșanu.... Citește mai mult
Liderul PNL Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri seară, după ședința Coaliției, asumarea deciziei de comasare a alegerilor din acest an.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!