fbpx

ANSPDCP: NU există dispoziții legale care să reglementeze utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali!

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a stablit că nu este reglementată utilizarea dispozitivelor de înregistrare audio-video (bodycam) de către polițiștii locali și că prelucrarea datelor în acest mod încalcă GDPR. Polițiștii locali din Cluj-Napoca au fost dotați cu astfel de dispozitive în octombrie 2019, când Boc dădea asigurări că datele personale vor fi protejate.

Ancheta ANSPDCP a avut în vizor Poliția Local din Sectorul 4 București, dar decizia privește toate primăriile care au dotat polițiștii locali cu asemenea dispozitive.

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 11 decembrie 2020 o investigație la Primăria Sector 4 București, pentru Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4,  și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Operatorul a fost sancționat contravențional cu avertisment, însoțit de următoarea măsură corectivă, dispusă prin planul de remediere, respectiv să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare, efectuate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere audio – video de tip „BADGE”, cu dispozițiile art. 5 și art. 6 din RGPD.

Măsura corectivă a fost aplicată în temeiul prevederilor art. 58 alin. (2) lit. i) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, coroborate cu dispozițiile art. 12- 14 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Investigația a fost demarată în urma primirii unei sesizări cu privire la încălcarea legislației privind protecția datelor și s-a constatat că Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 prelucrează date cu caracter personal prin intermediul unor mijloace de supraveghere audio – video portabile, de tip „BADGE”, utilizate de către personalul Direcției în misiuni și activități derulate pe teren, în contextul în care polițiștilor locali le-a fost stabilită ierarhic obligația de a purta asupra lor, în timpul programului de lucru aceste mijloace de supraveghere audio — video.

La data efectuării investigației s-a constatat că nu există dispoziții legale care să reglementeze utilizarea unor sisteme de supraveghere audio — video portabile în activitatea polițiștilor locali.

Ca atare, s-a constatat că prelucrarea datelor cu caracter personal (imagine, voce) s-a efectuat fără îndeplinirea condițiilor de legalitate a prelucrării, așa cum sunt prevăzute în art. 6 alin. (1) din RGPD. Precizăm că, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din RGPD, operatorul avea obligația de a prelucra datele în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate.”, a tranmis Autoritatea.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns