Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Amendă pentru că a scris pe Facebook „no să f… pe măta d-l cu caschetă albă” după ce un polițist i-a făcut dosar penal

Amendă pentru că a scris pe Facebook „no să f… pe măta d-l cu caschetă albă” după ce un polițist i-a făcut dosar penal

Un ardelean a primit amendă de 1.000 de lei pentru că a scris pe Facebook „no să f… pe măta d-l cu caschetă albă” după ce un polițist i-a făcut dosar penal pentru că a condus mașina sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a contestat sancțiunea în instanță, iar prima instanță a anulat amenda, dar Tribunalul a admis apelul Poliției și a menținut definitiv amenda.

La data de 16 februarie 2017, un agent din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Alba a întocmit procesul-verbal de contravenție prin care Z. T. A a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru comiterea unei contravenții prevăzute și sancționate legea 61/1991 privin sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

În actul de constatare și sancționare s-a reținut faptul că ”la data de 13.02.2017, ora 16:04, petentul a postat în mediul public online, pe rețeaua de socializare Facebook, mesajul „no să f.. pe măta d-l cu caschetă albă” după ce anterior, în data de 25.01.2017 i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, astfel aducând injurii instituției publice Poliția Română.”

Prin sentința civilă nr. 2660/2017, Judecătoria Alba Iulia a admis plângerea contravențională și a anulat procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, exonerând petentul de la executarea sancțiunilor aplicate.

Instanța de fond a considerat că, deși limbajul folosit de petent în mesajul afișat pe rețeaua de socializare Facebook poate fi considerat injurios, din cuprinsul mesajului nu se poate deduce în nici un caz referirea la vreo instituție publică, deci nici la Poliția Română, așa cum în mod netemeinic este reținut în actul de constatare și sancționare.

”În cauză agentul constatator a reținut că prin mesajul afișat petentul a adus injurii instituției publice Poliția Română deși o astfel de concluzie nu poate rezulta din mesajul descris în actul sancționator, iar probe suplimentare în acest sens nu sunt furnizate de intimat. Astfel instanța a apreciat pe de o parte că referirea la un domn cu caschetă albă nu poate determina concluzia că este făcută cu privire la Poliția Română, iar pe de altă parte că pretinsa legătură cu întocmirea unui dosar penal anterior săvârșirii contravenției reținute în actul sancționator este numai ipotetică și speculativă.”, a reținut Judecătoria.

IPJ Alba a atacat cu apel sentința: ”instanța de fond a apreciat în mod eronat aplicabilitatea principiului “in dubio pro reo“ în contradictorialitate cu motivarea instanței de fond legat de faptul că nu se poate reține săvârșirea contravenției raportat la atitudinea subiectivă a petentului la momentul publicării mesajului și nu poate face obiectul unei constatări directe, prin propriile simțuri.

Analizând latura subiectiva a petentului, este evident că postarea sa pe facebook nu este una obiectiva și prin care să adreseze injurii și expresii jignitoarea cu un caracter general, ci acea postare este îndreptată împotriva agentului constatator care și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. Reținerea permisului de conducere și întocmirea unui dosar penal de către agentul de poliție determină în mod evident atitudinea subiectivă a petentului în adresarea injuriilor.

Agentul de poliție a constatat prin propriile simțuri deoarece acesta a vizualizat pagina de facebook, realizând o captura de ecran pentru a putea dovedi starea de fapt.

Pe lângă aceste aspecte, indiferent dacă există un dubiu sau nu cu privire la persoana față de care acesta a proferat injurii și expresii jignitoare, instanța de judecata nu poate aprecia că injuriile postate pe facebook nu constituie contravenția prevăzută de art. 2, pct. 1 din Legea 61/1991. Postarea pe facebook a petentului întrunește toate elementele constitutive ale contravenției respective, astfel că acesta a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa “domnilor cu caschetă albă”. Dacă instanța de fond reține în mod eronat faptul că există o stare de dubiu cu privire la lezarea prestigiului unei instituții publice nu poate reține inexistența indignării cetățenilor.”, au precizat reprezentanții Poliției.

Aceștia au solicitat a se observa că inclusiv că apelativul “Dl cu caschetă albă“ reprezintă o adresare batjocoritoare pentru agentul de poliție.

”În lipsa unei reacții ferme din partea autorităților statale la un asemenea comportament, petentul ar putea avea convingerea că reprezinte o normalitate să se manifeste în modalitatea în care a făcut-o. Totodată precizează că fapta comisă pe o rețea de socializare unde au acces și minorii prezintă un grad de pericol social ridicat.”, au mai arătat cei de la IPJ Alba.

În 7 martie, Tribunalul Alba a admis apelul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba și a respins plângerea formulată de petent. Decizia este definitivă. Motivarea acesteia o puteți lectura mai jos:

DECIZIA Nr. 266/A/2018 – Tribunalul Alba

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de control judiciar reține următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție  nr…. din data de 16.02.2017, întocmit de către un agent din cadrul IPJ Alba, petentul Z.T.A a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1000 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 2 pct.1 din Legea 61/1991, sancționată de art.3 alin. 1 lit. b. din același act normativ.

În actul de constatare și sancționare, s-a reținut faptul că, la data de 13.02.2017, ora 16:04, petentul a postat în mediul public online, pe rețeaua de socializare Facebook, mesajul  „n-o să f..i pe măta d-l cu caschetă albă”,  după ce, anterior, în data de 25.01.2017, i s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, astfel aducând injurii instituției publice Poliția Română.

Examinând mai întâi procesul-verbal de contravenție în discuție sub aspectul legalității, instanța de fond a apreciat, în mod corect, că acesta a fost întocmit cu respectarea tuturor condițiilor de formă prevăzute de art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor sub sancțiunea nulității absolute.

În ceea ce privește temeinicia procesului verbal atacat, judicios a reținut judecătorul fondului că procesul-verbal întocmit se bucură de prezumția de legalitate, temeinicie și autenticitate, acest fapt fiind în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Aceste trei prezumții relative de care se bucură procesul verbal de contravenție nu sunt de natură să înfrângă total prezumția de nevinovăție a petentului și presupun doar o inversare a sarcinii probei în favoarea intimatei, compatibilă cu art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, așa cum a reținut Curtea în cauza N.G. c. României.

Instanța de apel reține că petentul intimat a fost sancționat pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 2 pct.1 din Legea 61/1991, sancționată de art.3 alin. 1 lit. b. din același act normativ, acesta necontestând că postarea pe site-ul de socializare Facebook nu i-ar aparține (postare prezentă la fila 38, dosar fond).

Astfel, potrivit art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991, constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracțiuni: 1) săvârșirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si liniștea publica sau sa provoace indignarea cetățenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a instituțiilor publice.

Contrat reținerilor primei instanțe, instanța de control judiciar reține că folosirea expresiei „n-o să f..i pe măta d-l cu caschetă albă” este jignitoare și de natură să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice, astfel că elementele constitutive ale contravenției sancționate de art. 2 pct.1 din Legea nr.61/1991 sunt întrunite în fapta comisă de petentul intimat.

Tribunalul consideră că nu se poate nega faptul ca rețelele sociale, precum Facebook, Instagram sau Twitter, sunt parte din viața de zi cu zi, deci din viața cotidiană, reprezentând un nou mod de exprimare. Simplul fapt ca sunt atât de mult folosite arată ca îndeplinesc o serie de nevoi fundamentale, respectiv nevoia pentru comunicare, informare, apropiere și, în mod evident, imagine. Astfel, profilul Facebook este un spațiu public, iar un mesaj postat nu poate fi asimilat unui e-mail privat. Rețeaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuță poștală electronică și chiar dacă profilul personal de Facebook este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este.

Instanța mai reține că, în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și în cea a Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a reținut caracterul public al rețelelor de socializare, raportat și la faptul că latura obiectivă a acestei contravenții poate fi săvârșită și prin intermediul acestor rețele. 

În cazul dedus judecății, agentul constatator din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Alba- Secția 1 Poliție Rurală Galda de Jos nu a cenzurat cele postate pe Facebook de către petent, ci a constatat încălcarea unor dispoziții legale edictate pentru asigurarea climatului de ordine și liniște public, în viața cotidiană.

Tribunalul mai are în vedere că, din moment ce rețele de socializare sunt considerate un spațiu public, agentul de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos are competența de constata fapta săvârșită în spațiul public, acesta putând constata contravenții și aplica sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, contravenții stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

Instanța de apel mai are în vedere că, deși petentul intimat a negat că expresia „domnul cu caschetă albă” s-ar referi la agentul constatator care i-a întocmit, în data de 25.01.2017, dosar penal, cu privire la infracțiunea de conducere a unui vehicul, sub influența băuturilor alcoolice, dar și cu privire la instituția Poliției Române, este bine cunoscut faptul că utilizarea „caschetei albe” este specifică agenților de poliție.

În acest sens, instanța de apel reține că, în conformitate cu prevederile Regulamentului din 06.07.2010, pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, „Șepcuța cu cozoroc – Se confecționează din material textil de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, bleumarin indigo pentru celelalte structuri. Pentru poliția rutieră se poate realiza de culoare albă.”. Așa prevede și HG nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a politiei locale, în care se menționează, la art. 17, alin. 2, lit. b, „In exercitarea atribuțiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati: b) sa poarte cascheta cu coafa alba;”.

Ca atare, instanța de apel apreciază că expresia injurioasă utilizată de către petent s-a adresat, în mod clar, unui agent de poliție.

Cu privire la cererea subsidiară, de înlocuire a sancțiunii amenzii cu avertismentul, tribunalul consideră că, raportat la cele menționate anterior, nu poate fi reținută lipsa de pericol social al faptei și nici nu au fost relevate împrejurări care să formeze instanței convingerea că petentul a conștientizat faptul că, prin acțiunile sale, a vătămat valori sociale ocrotite de lege și că sancțiunea avertismentului ar fi de natură să descurajeze pe viitor săvârșirea unor asemenea fapte.

Raportat la cele ce preced, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, tribunalul va admite apelul declarat de apelantul intimat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba împotriva sentinței nr.2660/2017 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia  în dosar nr…

Va schimba în tot sentința civilă nr.2660/2017 pronunțată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. .

Va respinge plângerea formulată de petentul Z.T.A îndreptată împotriva procesului verbal de contravenție   nr… din data de 16.02.2017 în contradictoriu cu IPJ Alba ca neîntemeiată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns