fbpx
Tăiere la ras în Parcul Național Maramureș

Alt dosar cu păduri tăiate din Maramureș în care instanța îl pune la lucru pe procuror

După ce recent am dezvăluit că Judecătoria Vișeu de Sus a dispus unui procuror să finalizeze urmărirea penală într-un dosar cu tăiere de arbori până în 26 februarie, am aflat că nu este singurul dosar cu asemenea probleme. Într-un alt dosar în care urmărirea penală a fost începută în vara lui 2017, cu mii de arbori tăiați, procurorul a fost pus la lucru de instanță.

Motivarea sentinței prin care s-a dat termne de 3 luni procurorului să finalizeze ancheta:

”Analizând lucrările şi materialul din dosarul de urmărire penală nr. 874/P/2017 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine următoarele:

În dos. pen. nr. 874/P/2017, prin Ordonanţa din 21.06.2017, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 al. 1 lit. „d” din L. nr. 46/2008 şi furt de arbori, prev. de art. 109 al. 1 lit. „d” din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, pe raza loc. Borşa, în zona numită Ţibău, Cantonul Jupania din cadrul Districtului nr. IV Borşa, aflat în arondarea OS Dragomireşti, în perioada noiembrie 2016- februarie 2017, de pe pârâul Cârjoaia, au fost tăiaţi în mod ilegal aproximativ 1000 de arbori, de către numitul Tomoiagă Grigore, pădurar în acest canton, împreună cu o echipă de muncitori.

În dos. nr. 818/P/2017, prin Ordonanţa din 03.07.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori, prev. şi ped. de art. 107 al. 1 lit. d şi art. 109 al. 1 lit. d din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, în perioada anilor 2007-2017, în locul numit Ţibău, UP VIII, u.a. 90B, 90C, 90N, 91B, 91N, 92B, 92D, 92E, 92F, 93C, 93D, autori necunoscuţi au tăiat fără drept şi sustras de pe terenul privat al persoanei vătămate Gălăţeanu Crin Iosif, arbori de esenţă molid, nemarcaţi silvic.

Prin Ordonanţa din data de 23.01.2018 s-a dispus reunirea dos. pen. nr. 818/P/2017 la dos. nr. 874/P/2017, ambele ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.

În dos. nr. 803/P/2017, prin Ordonanţa din 03.07.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori, prev. şi ped. de art. 107 al. 1 lit. d şi art. 109 al. 1 lit. d din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, în perioada anilor 2016-2017, în locul numit Ţibău, de pe raza administrativ teritorială a oraşului Borşa, UP VIII, locul numit Sălhoi, numitul Tomoiagă Grigore, pădurar de canton silvic Sălhoi, şi Baschmaschi Ioan au tăiat şi sustras 60 de arbori de esenţă răşinoase specia molid, nemarcaţi silvic.

Prin Ordonanţa din 06.10.2017 s-a dispus reunirea dos. pen. nr. 803/P/2017 la dos. nr. 874/P/2017.

În dos. nr. 913/P/2017, prin Ordonanţa din 29.06.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori, prev. şi ped. de art. 107 al. 1 lit. d şi art. 109 al. 1 lit. d din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, pe raza loc. Borşa, zona Ţibău-Stern, Cantonul Silvic Jupania din cadrul Districtului IV Borşa, în UP VIII u.a. 78 de pe proprietatea SC Com Log Investment&Development SRL Bucureşti, în perioada 2015-2017, au fost tăiaţi, în mod ilegal, 584 arbori nemarcaţi, terenul cu vegetaţie forestieră fiind în arondarea OS Dragomireşti, în cantonul gestionat de pădurarul Tomoiagă Grigore. Prin autorizaţia de exploatare a masei lemnoase nr. 879795/08.06.2015 OS Dragomireşti a autorizat exploatarea masei lemnoase (138 arbori nemarcaţi) de către SC Mont Măgura SRL. În dos. nr. 953/P/2017, prin Ordonanţa din 06.07.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori, prev. şi ped. de art. 107 al. 1 lit. d şi art. 109 al. 1 lit. d din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, în pădurea numitului Gălăţean Crin Iosif, în suprafaţă de 37,6 ha, situată în parcelele amenajistice 90-93, au avut loc tăieri ilegale de arbori de către persoane necunoscute, cu ajutorul pădurarului Tomoiagă Grigore, angajat al OS Dragomireşti.

În dos. nr. 954/P/2017, prin Ordonanţa din 06.07.2017, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunea de tăiere ilegală de arbori, prev. de art. 107al. 1 lit. d din L. nr. 46/2008, reţinându-se că, în perioada exploatării, SC Mont Măgura SRL, reprez. de numitul Zăgrean Horaţiu Cristian, a tăiat fără drept un număr de 24 de arbori din specia molid.

Prin Ordonanţa din 06.07.2017 s-a dispus reunirea cauzelor nr. 913/P/2017, nr. 953/P/2017 şi nr. 954/P/2017 la cauza nr. 874/P/2017.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că, în cauză, a fost administrat un probatoriu complex – au fost efectuate percheziţii domiciliare, au fost întocmite proceseverbale de constatare, procese-verbale de cercetare la faţa locului, etc.

Potrivit dispoziţiilor art. 4885 alin. (2) C. proc. pen., judecătorul de drepturi şi libertăţi, în aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua în considerare următoarele elemente: natura şi obiectul cauzei, complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultăţilor de administrare a probelor, elementele de extraneitate ale cauzei, faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare, comportamentul contestatorului în procedura judiciară analizată, inclusiv din perspectiva exercitării drepturilor sale procesuale şi procedurale şi din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor sale în cadrul procesului, comportamentul celorlalţi participanţi în cauză, inclusiv al autorităţilor implicate, intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei precum şi orice alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

În concret, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că durata cauzei penale supuse controlului jurisdicţional este de 3 ani 3 luni şi 4 zile, punctul de pornire constituindu-l momentul începerii urmăririi penale – 21.06.2017 (dos. nr. 874/P/2017).

În ceea ce priveşte natura şi obiectul cauzei – acestea se caracterizează prin diversitate, fapta pentru care se efectuează cercetări în cauza de faţă vizând infracţiuni la regimul silvic; complexitatea cauzei este una medie, prin numărul participanţilor şi faptele reţinute în sarcina făptuitorului, ceea ce a reclamat un volum mare de activităţi procesual penale, dar, în privinţa acestora ori a administrării probelor, nu au fost indicate de către procuror dificultăţi care să justifice temporizarea procedurii. Faza procesuală în care se află cauza este aceea a urmăririi penale, fără a exista faze procesuale anterioare care să influenţeze durata procedurii. Relativ la comportamentul contestatorului în faza de urmărire penală, nu a rezultat că acesta a influenţat în mod negativ durata procedurii, aspect valabil şi pentru organul de urmărire penală, în activitatea căruia nu au existat perioade substanţiale de inactivitate, comportamentul putând fi apreciat ca unul diligent. Totodată, se constată că nu există în cauză elemente de extraneitate, nu au intervenit modificări legislative aplicabile cauzei şi nu au fost identificate alte elemente de natură să influenţeze durata procedurii.

Pe de altă parte, se are în vedere şi durata relativ mare de timp de când se derulează ancheta faţă de intimaţi, raportat la obiectul cauzei, durată apreciată ca devenită, deja, nerezonabilă, din perspectiva împrejurării că urmărirea penală a fost începută la data de 21.06.2017.

Aşa fiind, se constată necesară accelerării procedurii în cauză, motiv pentru care, în baza art. 4886 alin.1 C.proc.pen., se va admite contestaţia privind durata procesului, formulată de contestator.

De asemenea, avându-se în vedere probatoriul administrat până la acest moment, precum şi încărcătura mare de dosare aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, se apreciază că un termen de 3 luni este suficient şi rezonabil pentru încheierea fazei urmăririi penale şi rezolvarea cauzei potrivit dispoziţiilor art.327 C. proc. pen.

În consecinţă, se va stabili drept termen pentru finalizarea urmăririi penale data de 17.12.2020, urmând să se stabilească data de 17.02.2021 ca termen până la care o nouă contestaţie privind urmărirea penală în prezenta cauză nu poate fi formulată, raportat la existenţa posibilităţii formulării unor plângeri împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.”

Nici termenul din 17 decembrie nu a fost respectat, astfel că urmează o nouă contestație.

Comments

comentarii

Scena Digitală, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), oferă abonaților, în luna august, premierele „De cealaltă parte a lumii”, „Povestea urșilor panda” și spectacolul cadou „Această beznă feroce”.... Citește mai mult
Luni, 2 August, în curtea spitalului Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, a avut loc concertul de muzică clasică „Muzica vindecă” din cadrul turneului NEW HOPE 2021.... Citește mai mult
Începând de luni, 2 august, Cluj-Napoca emite şi cărţi de identitate electronice. Prin acest proiect pilot vor fi emise 5.000 de cărţi de identitate electronică.... Citește mai mult
Meteorologii au anunțat un cod roșu de furtuni pentru mai multe localități din județul Cluj.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!