fbpx
Numai câinii se aventurează în mărăcinile din parc

Administratorul judiciar al CFR propune modificarea contractului pentru Parcul Feroviarilor: ”nu aduce beneficiile scontate”

Administratorul judiciar al CFR 1907 SA arată că scopul urmărit nu a fost de a amenaja un parc public cu acces nelimitat, ci de a realiza o bază sportivă cu toate dotările aferente, precum și a altor investiții imobiliare

Administratorul judiciar al societății FC CFR 1907 Cluj SA arată în ultimul raport de activitate că a propus Companiei Naționale de Căi Ferate (CNCF) CFR SA – Sucursala Regională CF Cluj modificare pe cale amiabilă a contractului de asociere în participațiune din 2006 pentru Parcul Feroviarilor. Administratorul arată că abia în 2012 reprezentanții clubului de fotbal au aflat că parcul este pe lista monumentelor istorice și că nu pot contrui tot ce și-au propus prin contract.

”Conform adresei nr. 315/27.09.2012 emisă de Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Cluj: ”eventualele dotări sportive vor avea caracter de inserție într-o proporție care să nu afecteze compoziția generală a parcului și carcaterul său: parc public cu acces nelimitat”

Conform certificatului de urbanism nr. 2093/21.06.2012, utilizările admise ale imobilului obiect al contractului de asociere în participațiune dintre debitoare și CNCF CFR, cu titlu limitativ, sunt: ”numai funcțiuni de spațiu plantat public constând din: spații plantate, circulații pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate, mobilier urban, amenajări, pentru joc și odihnă, adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, având suprafața construită desfășurată limitată la maxim 60 mp”.

Față de aspectele expuse mai sus, CFR nu a continuat activitatea de investiții la imobilul Parcul Feriviarilor, derularea contractului conform obiectului pentru care a fost încheiat, stagnând, atât din partea CFR cât și a CNCF CFR, deoarece în mod evident, scopul urmărit de debitoare prin încheierea contractului nu a fost de a amenaja un parc public cu acces nelimitat, ci de a realiza o bază sportivă cu toate dotările aferente, precum și a altor investiții imobiliare, având ca scop sprijinirea și susținerea activităților sportive pentru clubul de fotbal CFR.

Raportat la situația juridică a terenului în speță, adusă la cunoștința administratorului judiciar, în urma unei analize asupra stării de fapt și a impedimentelor apărute în executarea contractului menționat, s-a ajuns la concluzia că obiectul contractului, după cum acesta a fost prefigurat de părți la încheierea acestuia, nu mai poate fi realizat în contextul ulterior relevat.

Raportat la aceste constatări, administratorul judiciar a arătat printr-o adresă trimisă către CNCF CFR la data de 20.07.2015 că menținerea contractului nr.1326/2006 nu mai poate fi susținută de către societate deoarece nu aduce beneficiile scontate debitoarei, existând un dezechilibru major între beneficiile acesteia și beneficiile CNCF CFR, propunând adoptarea unor acorduri de modificare pe cale amiabilă a clauzelor contractuale, astfel încât să se obțină o echilibrare a obligațiilor și beneficiilor contractuale.

În concluzie, CFR se află în imposibilitate de a continua executarea contractului de asociere în participațiune încheiat cu CNCF CFR. Față de adresa comunicată CNCF CFF, menționăm că administratorul judiciar nu a primit niciun răspuns.”, se arată în raportul de activitate al administratorului judiciar din dosarul de insolvență al CFR 1907 Cluj SA.

tabel contracte cfr

Comments

comentarii

Lasă un răspuns