fbpx

Zeci de mandate de supraveghere tehnică excluse dintr-un dosar DNA, dar inculpații au fost condamnați

Minuta sentinței din dosarul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA, arată că zeci de mandate de supraveghere tehnică excluse dintr-un dosar DNA, dar inculpații au fost condamnați.

Mandatele au fost anulate și excluse din dosar în baza a două decizii ale Curții Constituționale: Decizia nr.302 din 2017 și Decizia nr. 26/2019  privind Protocoalele PÎCCJ – SRI din 2009 și 2016.

Minuta sentinței Tribunalului București:

”Admite cererile/exceptiile formulate de inculpatii Constantinescu O, Oprescu Sorin , Stanca Cristian

Constata nulitatea absoluta a punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica incuviintate /prelungite, cf disp. art 281c pr pen cu ref la DEC CCR 302/2017 si DEC CCR nr 26/2019, prin urmatoarele MTS-uri :

Mandatele de supraveghere identificate sub nr 3679/UP, 3680/UP, 3681/UP, 3683/UP 3684/UP, 3686/UP, si 3687/UP, emise de la data de 7.04.2015 , in baza incheierii nr 12143/3/2015 a TMB prin care s-a autorizat interceptarea si inregistrarea comunicatiilor, respectiv supravegherea video, audio si prin fotografiere pt. inc Petroi A, Popa B, Bengalici Claudiu , Albu Romeo, Stanca C, Constantinescu Mircea Octavian;

Mandatele nr 3991/UP ,3992/UP, emise la data de 16.04.2015 ,in baza incheierii nr 3749/3/2015 a TMB prin care s-a autorizat interceptarea si inregistrarea comunicatiilor , respectiv supravegherea video , audio si prin fotografiere pt. inc Oprescu Sorin ;

Mandatele 4063/UP/ , 4064/UP emise la data de 20.04.2015 in baza incheierii nr 14075/3/2015 a TMB pt inc Oprescu Mircea si Stanca Cristian ;

Mandatul nr 4210/UP emis la data de 23.04.2016 in baza incheierii nr 14730/3/2015 TMB pt. inc Popa Bogdan ;

Mandatul nr 4556/UP emis in baza inchierii nr 15990 /3/2015 TMb pt. inc Petroi, Popa Bogdan , Oprescu S, si Stanca ;

Mandatul nr . 5458/UP emis la data de 28.05.2015 in baza incheierii nr 19721/3/201 pt inculpatul Petroi ;

Mandatul nr 5774/UP emis la data de 9.06.2015 in baza incheierii nr 30604/3/2015 pt. inc Popa si Albu R ;

Mandatele 7776/UP 7777/UP emise la data de 19.08.2015 in baza incheierii nr 30604/2015

Ordonantele cu titlu provizoriu DNA identificate sub nr 181/P/din 9.05.2015 prin care s-a incuviintat pe o perioada de 48 ore interceptarea , inregistrarea omunicatiilor pt. Oprescu S ;

181/P/2015 din 9.05.2015 pt. inc Petroi , Popa Bogdan Cornel, Oprescu Sorin , Benagalici C, Albu romeo, Stanca Cristian si Constantinescu O ;

181/P/2015 din 18.06.2015 pt. inc Popa Bogdan .

In temeiul disp. art 102 alin 2 -4 c pr pen va exclude din materialul probator procesele verbale de consemnare a rezultatelor activitatilor de supraveghere tehnica mentionate .

Dispune indepartarea din dosarul cauzei a mijloacelor de proba, dar si a suportilor ce contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica mentionate si eliminarea redarii continutului acestor mijloace de proba din cuprinsul ordonantelor 181/P/2015 din datele de 9.05.2015 si 18.06.2015 . cf DEC CCR nr 22 din 18.01.2018 .

Constata ca nu se impune restituirea cauzei la parchet , fiind administrate in cauza alte mijloace de proba .

PETROI AVASILOAIE RUXANDRA

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 si art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpata PETROI AVASILOAIE RUXANDRA , la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit . a b cod penal .

In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit a b cod penal.

In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpata va executa pedeapsa de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare , in final inculpata executa pedeapsa de de 2 ani si 4 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la raminerea definitiva a hot de condamnare .

In baza prev. art 91 cod penal suspenda sub supraveghere pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare aplicata inculpatei pe un termen de supraveghere de 3 ani , cf disp. art 92 cod penal.

Pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere , cf disp. art 93 cod penal :

– Sa se prezinte la serviciul de probatiune , la datele fixate de acesta ,

– Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa ;

– Sa anunte in prealabil , schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile ;

– Sa comunice schimbarea locului de munca ,

– Sa comunice informatii de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta .

In baza prev. art 93 alin 2 lit. d cod penal interzice inculpatei parasirea teritoriului Romaniei fara acordul instantei .

In baza prev. art 93 alin 3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul Administratiei Publice locale oras Buftea si SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA judet Ilfov ,cu exceptia cazului in care , din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca

Atrage atentia inculpatei asupra prev. art 96 cod penal ce privesc revocarea suspendarii sub supraveghere in situatia in care , cu rea credinta , nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege .

Constata ca inculpata a achitat pe parcursul urmaririi penale suma de 14.900 lei cu chitanta seria TA nr 2511804 CEC Bank.

In baza art 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumei de 12.500 lei ( suma primita cu titlu de mita ) urmind a-i fi restituita suma de 2400 lei, cf art 404 lit f c pr pen .

In baza prev. art 404 lit. c c pr pen dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator asupra nudei proprietati ref imobil situat in orasul Buftea , str. X, nr. X , judet Ilfov ,format din cladire in suprafata de 77,55 mp si teren aferent in suprafata de 939,79 mp, dobindit prin contractul de vinzare/cumparare autentificat sub nr. Xla BNP Danacica Mihaela , intabulat sub nr. cadastral X si CFI X a localitatii Buftea .

Constata ca inculpata a fost retinuta / arestata preventiv de la 6.09.2015 -2.11.2015 .

SUPEALA FLORIN

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000, cu aplic. art 41 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen si art 75 lit a cod penal condamna pe inculpatul SUPEALA FLORIN , la pedeapsa 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal.

In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 41 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen si art 75 lit. a cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

Constata ca inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr 477/ 1.06.2012 pronuntata de TMB , definitiva prin Dec ICCJ nr 2283/27.06.2013 la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare , ( 3 ani si 1 an si 6 luni ) cu aplic, disp. art 86 /1 cod penal pe un termen de incercare de 7 ani ,( pedeapsa amenzii de 10.000 nemaifiind adaugata prin Decizia CAB ) in cauza fiind incidente disp. art 5 NCP cu ref Dec ICCJ 7/2014 si Dec CCR nr 265/6.05.2014 si art 41 alin 1 cod penal.

In baza prev. art 97 alin 1 cod penal dispune anularea suspendarii sub supraveghere aplicata prin sentinta penala nr 477/1.06.2012 pronuntata de TMB , definitiva prin Decizia penala nr nr 2283/27.06.2013 ICCJ .

In baza prev. art 34 lit b cod penal cu ref la art 5 NCP contopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare ( 3 ani si 1 an si 6 luni inchisoare ) cu pedepsele aplicate in cauza de 4 ani si respectiv 3 ani inchisoare in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare , in final inc executa pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal. executabila de la momentul raminerii definitive a hot de condamnare .

Face aplica prev. art 65 cod penal interzicind inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal pe o durata de 3 ani executabila de la momentul raminerii definitive a hot de condamnare si pina la momentul cind pedeapsa principala a fost executata sau considerata ca executata .

Constata ca inculpatul a achitat pe parcursul urmaririi penale suma de 3000,00 RON cu recipisa de consemnare x si suma de 1o.ooo,oo RON cu recipisa de consemnare 4125059, ambele CEC Bank.

In baza prev. art 289 alin 3 cod penal confisca suma de 12.500 lei primita cu titlu de mita urmind a-i fi restituita suma de 27.500 lei .

In baza prev. art 404 lit. c c pr pen ridica masura sechestrului asigurator aplicata prin Ordonanta din 16.11.2015 asupra cotei indivize de 50% din imobilul situat in Bucuresti , sectorul 4, Aleea X, nr . X Bloc X , sc.X, ap. X , format din 3 camere si dependinte in suprafata utila de 68,30 mp si cota indiviza de 1,28 % din suprafata de folosinta comuna , cu nr. cadastral nr. X dobindit prin contractul de vinzare /cumparare autentificat sub numarul X la BNP Nemesis .

Constata ca inculpatul a fost retinut / arestat preventiv de la 6.09.2015 -11.12.2015 ( inlocuit masura cu control judiciar ) , perioada ce se va deduce din durata pedepsei aplicata .

NITA ION

In baza prev. art 48 cod penal rap.la art 29 lit b din Legea nr 656 /2002 cu aplic. art 38 cod penal ( 2 fapte perioada 2013 si 2014 ) condamna pe inculpatul NITA ION la doua pedepse de cite 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b cod penal .

In baza art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 39 alin 1 lit b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni ,in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev.de art 66 alin 1 lit a b cod penal.

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 lit. a b cod penal pe o perioada de 2 ani executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata .

In baza prev. art 112 lit. d cod penal cu ref la art 33 alin 3 din Legea nr 656/2002 confisca de la inculpat suma de 309.579 lei ( comision de 8% din sumele retrase )

In baza prev. art 404 lit. c c pr pen mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta din 16.11.2015 asupra urmatoarelor bunuri :

– autoturism BMW model X, serie motor X, serie sasiu X , dobindit cf factura nr 115/13.01.2014 , contra sumei de 319.706 lei ;

– cota de 50% din terenul arabil intravilan in suprafata de 288 mp situat in T44 P140/1/4 , intabulat sub nr cadastral X , dobindit contra sumei de 25.000 lei , cf contract de vinzare/cumparare nr .X , autrentificat sub nr. X la BNP Pop Tania Monica , situat in Ccomuna X , str. X , judet Ilfov ;

– cota de 50% din terenul arabil intravilan in suprafata de 980 mp situat in T43 P137/3/6 intabulat sub nr. cadastral X , dobindit conta sumei de 144.784 lei , cf contract vinzare/cumparare nr .X , situat in Comuna X , judet Ilfov ;

In baza prev. art 404 lit. c c pr pen dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri :

– cota de 50% din imobilul situat in Bucuresti , Aleea X, nr.X, bloc X, ap. X, sectorul 4 , format din 2 camere si dependinte impreuna cu cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune dobindit prin contractul de vinzare/cumparare nr 21/7.01.1999 ;

–cota de 50% din auto mercedes Benz GL Klasse , motor X serie sasiu X ;

-cota de 50% din imobilul situat in comuna X, str X, nr. X judet Ilfov format din parter si etaj si terenul aferent in suprafata de 1874 , cu nr cadastral 3070 ;

– cota de 50% din terenul arabil inhtravilan in suprafata de 983 mp situat in T43 P137/3/7 , intabulat sub nr cadastral 1271, dobindit cf contract nr 3298/2012 , SITUAT IN COMUNA X, Str . X, judet Ilfov .-cota de 505 din apartamentul situat in comuna X , str. X , nr. X , bloc X, sc X, parter judet Ilfov ,in suprafatta de 86,55 mp compus din 4 camere si dependinte si cota indiviza din de 6,97% din partile si dependintele comuna si terenul aferent in suprafata de 10,97 mp , intabulat in CF nr 68 sub nr 115/2014 .

– cota de 505 din auto Audi A7 serie motor X , serie sasiu X ;

– cota de 50% din auto Mercedes Benz GL Klasse , serie motor X , serie sasiu X .

CONSTANTINESCU OCTAVIAN

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpatul CONSTANTINESCU OCTAVIAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev-. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare plus sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare in final inculpatul executa pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 lit. a b k cod penal pe o perioada de 2 ani executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata .

In baza prev. artr 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumelor de 400 euro , ridicata cu ocazia perchezitiei domiciliare , reprezentind diferenta pina la suma 4ooo euro primita cu titlu de mita si a sumei de 3600 euro consemnata la dispozitia DNA in cursul urmaririi penale.

In baza prev. art 404 lit. f c. pr pen dispune restituirea catre inculpat a sumelor de 23.900 lei, 500 USD si 14.970 Euro , gasite / ridicate din locuinta situata in comuna Tamadaul Mare , sat Dirvari .

Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv de la 6.09.2015 26.11.2015 ( inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu ) -19.02.2016 ( inlocuit masura arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar ) .

ALBU ROMEO

Respinge cererea f de inculpat de schimbarea a calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa din 2 infr prev. de art 48 rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 2 fapte ) intr-o fapta prev. de art 48 rap. la art 290 cod penal .

In baza prev. art 48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 2 fapte 7.a si 7b ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpatul ALBU ROMEO , la doua pedepse de 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 367 alin 1 si 5 cod penal cu aplic art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 9 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. 48 rap. la art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/200 cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an 11 luni inchisoare in final inc executa pedeapsa de 4 ani si 11 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la raminerea definitiva a hot de condamnare.

In baza prev. art 112 lit. d cod penal confisca de la inculpat suma de 140.000 lei (5000 lei x 28 luni ) .

Constata ca inculpatul a fost arestat la domiciliu in perioada 7.09.2015 23.06.2017(inlocuit masura cu control judiciar ) .

In baza prev. art 404 lit. c cpr pen ridica masura sechestrului asigurator aplicat prin ordonanta din16.11.2015 asupra urmatoarelor bunuri :

– Ceas de mina barbatesc inscriptionat Ulysse Nardin din metal culoare galben cu bratara din silicon ;

– Cota de 50% din apartamentul situat in Bucuresti , Drumul X , nr. X , parter, sector 1 impreuna cu cotele parte3 din drumul de acces , spatiu de depozitare si tehnic in suprafata de 107,76 mp achizitionat cf ctr nr 2064/19.06.2015 ;

In baza prev. art 404 lit. c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor de 25.500 lei, 1300 euro si 2900 lei , ridicate/predate de inc cu ocazia perchezitiei domiciliare si a cotei de 50% din apartamentul situat in Bucuresti , Bd. X, nr. X, ap. X dobindit in baza actului autentificat sub nr X .

BENGALICI CLAUDIU

Admite cererea formulata de inc Bengalici ref schimbarea calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa .

In baza prev. art 386 alin 1 c pr pen schimba calificarea juridica a faptelor inc din art 48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002- 3 fapte ( pct 9a, 9b, 9c ) si art 367 alin 1 cod penal penal toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal in art :

48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale ,( 9a , 9b si 9 c perioada octombrie 2013 – octombrie 2014 ) , art 367 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen , cu aplic. art 38 alin 1 c od penal .

In baza prev. art 48 rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656 /2002 cu aplic. art. 35 alin 1 cod penal ( 3acte materiale ) si art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpatul BENGALICI CLAUDIU la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare de 4 luni , in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata .

In baza prev. art 112 lit. d cod penal cu ref la art 33 din Legea nr 656/2002 confisca de la inculpat suma de 666.347 lei ( comision 13,5% din c/val retrageri ) .

In baza prev. art 404 lit c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor de :

-19.976 ,99 lei aflati in contul X deschis pe numele Bulancea Bogdan la ING Bank N.V Amsterdam, suma ce va fi consfiscata .

-14.996,00 lei aflati in contul X deschis pe numele Dinu Constantin la ING BANK N.V. Amsterdam,suma ce va fi confiscata .

– 11.868,49 lei aflati in contul X deschis pe numele Gogu Petru Eusebiu la ING Bank N:V Amsterdam , suma ce va fi confiscata .

-sechestru asigurator prin poprire asupra sumei de 68.216,48 lei pe care tertul SC Anna Maria Holiday SRL o datoreaza catre SC Delta Construct Invest SRL si care reprezinta o plata nedatorata suma achitata pe parcursul urmaririi penale cu recipisa de consemnare nr 4132924/1 , suma ce va fi confiscata . .

Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv in perioada 6.09.2015-23.11.2015 ( inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu ) -9.06.2016( inlocuit masura cu control judiciar ) perioada ce se va deduce din durata pedepsei .

POPA BOGDAN CORNEL

Admite in parte cererea formulata de inculpat ref schimbarea calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa .

In baza prev. art 386 alin 1 c pr pen schimba calificarea juridica a faptelor retinute in actul de sesizare din ART:

– art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 4 infr pct: 2 a, 2e,2f,2m in concurs real );

– art 48 rap. la art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000; ( pct 2 o )

– art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 2 infr. – pct : 2p si 2 q );

– art 48 rap. la art 290 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ; ( pct 2 n ) ;

– art 291 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 (5 infr pct : 2b ,2c, 2f, 2g ,2 r ) ;

– art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr : pct 2d,2 h ,2i, 2 k ) ;

– art 297 c pen , cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) ;

– art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 ( trei infr , in forma continuata pct : 2s,2s,2 t ) ;

– art 367 alin 1 cod penal, toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal .

in ART :

– 1. art 289 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 4 acte materiale- 2a,2e, 2j si 2m ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 2. Art 48 rap. la art 290 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 n ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 3. Art 48 rap. la art 289 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2o ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 4. Art 291 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 si art 35 alin 1 cod penal ( 5 acte materiale pct 2b , 2c , 2f , 2g , 2r ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din legea nr 682/2000;

– 5. Art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale pct 2 s , 2s, 2 t ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 6. Art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 38 cod penal ( 2 fapte Supeala si Petroi pct 2 p 2 q ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 7. ART 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr in concurs real- 2d , 2h , 2i , 2k) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000;

– 8. Art 297 cod penal cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ;

– 9. Art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 , toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal .

1,- In baza art 289 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 , art 35 alin 1 cod penal ( 4 acte materiale 2 a , 2 e , 2 j , 2 m ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 condamna pe inculpatul POPA BOGDAN CORNEL , la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b k cod penal .

In baza art 289 alin 3 cod penal confisca de la inculpat sumele primite cu titlu de mita in suma totala de 8.170.995,50 lei la care se adauga echivalentul in lei la momentul executarii a sumei de 2500 EURO ( mita pct 2 m 1 din 5000 Euro ) .

2.- In baza prev. art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 2 n ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza art 290 alin 5 cod penal confisca de la inculpat suma de 3000 euro in echivalentul in lei la momentul executarii ( diferenta de pina la 7000 euro din mita 4000 euro remisa inc Constantinescu).

3.- In baza Art 48 rap. la art 289 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2o ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b k cod penal .

4.- In baza Art 291 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 si art 35 alin 1 cod penal ( 5 acte materiale ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal( sub forma pretinderii )

5. In baza art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000, mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare .

6. In baza art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 cu aplic. art art 38 cod penal penal ( 2 fapte Supeala si Petroi ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la doua pedepse de cite 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b k cod penal .

7. In baza art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr in concurs real- 2d , 2h , 2i , 2k) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la patru pedepse de cite 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

8. In baza art 297 cod penal cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) cu ref la art 147 alin 2 rap. la art 145 din OUG nr 34/2006 cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b. k cod penal( profit personal pt inculpat in suma de 92.789,35 lei ) .

In baza prev. art 112 lit. e confisca de la inculpat suma de 92.789,35 lei .

9. In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 , mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k cod penal .

In baza prev. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 4 luni inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse ( 30 ani ) de 10 ani , in final inculpatul executa pedeapsa de 13 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata.

Constata ca inculpatul a fost arestat la domiciliu in perioada 7.09.2015 -23.06.2017 ( inlocuit masura cu control judiciar ) .

OPRESCU SORIN MIRCEA

In baza prev. art 16 lit. b cu ref la art 17 alin 2 c pr pen achita pe inculpat pt. infr prev. de art 29 lit. a din Legea nr 656/2002 .

In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 si art 7 lit. a din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev. art 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumei de 25.000 euro .

In baza prev art 367 alin 1 cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k cod penal .

In baza art 297 cod penal cu ref la art 13/2 din Legea nr 78/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit., a b k cod penal .

In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inc executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni ,in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata.

Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv 6.09.2015 -27.11.2015 ( arestat la domiciliu ) -14.01.2016 ( control judiciar ) .

Respinge cererea privind aplicarea masurii confiscarii extinse prev. de art 112/1 cod penal pt. martora Nica Adriana.

In baza prev. art 403 lit. c cpr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti , sector 1, str. x , nr. x apartinind martorei Nica Adriana .

In baza prev. art 112 /1 cod penal confisca de la inculpatul Oprescu suma de 695.871 lei ( perioada ( 2013- septembrie 2015 . ) .

In baza prev. art 403 lit. c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra cotei indivize de 5/6 din imobilul situat in Bucuresti, str. x, nr. x , sectorul 1 format din apartament patru camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 172,34 mp ,loc de parcare demisol si boxa demisol si cota parte indiviza de 101,64 mp teren identificate cu nr cadastrale x, x intabulate in cartea funciara x, sector 1 pina la concurenta sumei de 1.264.531,8 lei .

In baza prev. art 403 lit. c c pr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in sat Ciolpani , comuna Ciolpani in suprafata de 526 mp si teren cu suprafata de 895 mp .

In baza prev. art 403 lit. f c pr pen dispune restituirea catre a inculpat a sumelor de 31.350 lei , 9000 euro, 31.050 lei ,40.000 lei 500 euro , ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare .

STANCA CRISTIAN

In baza prev. art 48 rap. la art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la 4 pedepse de cite de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal( 3 a ,3 c ,3 d ,3 f ) .

In baza art 289 alin 3 cod penal confisca de la inculpat suma de 2500 euro .

In baza art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000( 2 fapte 3 b si 3e mai condamna pe inculpat la doua pedepse de cite 2 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev.art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 39 alin 1 lit. inc va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare sporita cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse ,- 4 ani si 8 luni – in final inc executa pedeapsa de 7 ani si 8 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal .

In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata.

Constata ca inculpatul a fost retinut/ arestat preventiv in perioada 6.09.2015 -26.01.2016 ( arest la domiciliu )-7.12.2016 ( control judiciar ) .

Dispune restituirea catre martorii denuntatori Gogonea si Petroi a sumelor de 25.000 euro , 400 euro ,100 lei ( puse la dispozitia DNA ) .

In baza prev. art 274 c pr pen obliga pe inculpati la cite 50.000 lei cheltuiuelio judiciare catre stat .

Onorariu expert desemnat de instanta raport expertiza contabila in suma de 60.000 lei se va avansa din fondul MJ .

Onorarii partiuale avocati oficiu 8 cf protocol ) pt. inculpatii Oprescu , Constantinescu , Nita si Stanca se vor avansa din fondul MJ:;

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi 13.05.2019 .”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns