fbpx

Convocator ședință CL Florești 16 mai 2019

Convocator ședință Consiliul Local Florești 16 mai 2019. Ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare a Comunei Floreşti la data de 31.03.2019.
  2. Proiect de hotărâre privind  obligativitatea beneficiarilor / investitorilor de proiecte și  amplasare a platformelor subterane de colectare selectivă a deșeurilor.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de consultanță juridică permanentă cu privire la procedura de expropiere în vederea realizării obiectivului ” Drum de legătură varianta Sud Comuna Florești, județul Cluj ”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Floreşti pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate in baza Legii nr. 350/2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din comuna Floreşti, a Cererii de finanţare (tip) şi a Contractului de finanţare (tip)
  7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  local al comunei Floreşti , pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială.
  8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  proiectului de sistematizare rutieră a localității Florești.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional privind modificarea prețului Contractului de lucrări nr. 49574/30.08.2018 având ca obiect „Execuție lucrări pentru proiectul MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA FLOREȘTI, JUD. CLUJ”.
  10. Diverse.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina