fbpx

Victorie AUR la CCR

Grupului parlamentar AUR i s-a admis excepția de neconstituționalitate ridicată la CCR cu privire la o sintagmă dintr-o hotărâre a Camerei Deputaților, excepție ridicată în contextul validării deputatului AUR Francisc Tobă.

Grupul parlamentar AUR solicitase anterior validării deputatului Francisc Tobă invalidarea mandatului de deputat, propunând-o în locul său, pe Raluca Maria Borta.

,,În ședința din data de 31 martie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului constituționalității regulamentelor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și a constatat că este neconstituțională sintagma  „din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condiţiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales din cuprinsul articolului unic al Hotărârii Camerei Deputaților nr.15/2021, referitor la modificarea art.7 alin.(3) din regulamentul Camerei Deputaților.

Curtea a constatat că respectiva sintagmă este neconstituțională deoarece limitează atribuția de validare/invalidare a Comisiei de validare a Camerei Deputaților și, implicit, a înseși Camerei Deputaților, prin aceea că nu permite verificarea încălcării prevederilor legale referitoare la condițiile de eligibilitate decât prin raportare la actele comunicate de birourile electorale competente, excluzând, astfel, orice alte acte sau fapte ulterioare momentului alegerilor parlamentare. Or, între momentul alegerii propriu-zise și cel al validării mandatului pot interveni o serie de evenimente, care nu pot fi sustrase verificărilor  necesare și prealabile validării.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.”

Hotărârea nr. 15 din 15 februarie 2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților și care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 154 din 15 februarie 2021 are un sigur articol care prevede următoarele:

,,Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care, din actele comunicate de birourile electorale competente, constată încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea condițiilor privind exercitarea dreptului de a fi ales și/sau în cazul în care constată că există o hotărâre judecătorească de condamnare, rămasă definitivă, pentru săvârșirea de către respectivul deputat a unei infracțiuni legate de derularea procesului electoral.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns