fbpx

Veste proastă pentru sute de mii de români! Nu scapă de datoriile PFA-urilor după radiere

Judecătorii Înaltei Curți au decis, în interpretarea unor prevederi din Codul de procedură fiscală, că datoriile către Stat ale unei Persoane Fizice Autorizate radiate sunt preluate de persoana titulară a PFA-ului.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la ÎCCJ a pronunțat în 20 martie Decizia nr. 20/2023:

”𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași — Secția contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 30 iunie 2022, pronunțată în Dosarul nr. 4.838/99/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, motivele de nelegalitate invocate în cererea de anulare a deciziei de soluționare a contestației și a actelor administrative fiscale la care aceasta se referă nu sunt limitate la cele invocate în contestația administrativă.

În interpretarea şi aplicarea art. 266 alin. (4 indice 1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, anularea obligaţiei fiscale datorate de debitorul persoană fizică care desfăşoară activităţi în mod independent, ca urmare a radierii debitorului din registrul în care a fost înregistrat potrivit legii, nu împiedică preluarea obligaţiei fiscale de către persoana fizică în condiţiile art. 23 alin. (3) și (4) din Codul de procedură fiscală.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

În încheierea Curții de Apel Iași, prin care s-a dispus sesizarea completului de la Înalta Curte, se arată, în susținerea opiniei îmbrățișate de judecătorii ÎCCJ:

”Într-o primă opinie, s-a apreciat că prevederile art. 266 alin. 41 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu ar reprezenta o cauză de stingere a obligaţiilor fiscale stabilite ulterior radierii unei persoane fizice ce exercită o activitate economică, ci doar anularea obligaţiilor fiscale restante numai din evidenţa organelor fiscale ţinută pentru persoana fizică autorizată, anume aferent evidenţei ţinute pe codul de identificare fiscală corespunzător codul unic de înregistrare, obligaţiile urmând să subziste în evidenţa aferentă persoanei fizice titulare a PFA, aferent codului numeric personal.

În motivarea acestei opinii s-a reţinut că titularul persoanei fizice autorizate, respectiv persoana fizică, atât potrivit reglementării din dreptul comun (Codul civil), cât şi potrivit nonnelor speciale din OUG nr. 44/2008, răspunde cu bunurile sale, legiuitorul stabilind expres doar ordinea urmăririi acestor bunuri.

De asemenea, în aceeaşi orientare s-a mai susţinut că în cazul unor creanţe fiscale stabilite ulterior radierii persoanei fizice autorizate nu s-ar impune anularea în temeiul art. 266 alin. 41 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală întrucât persoana fizică autorizată este o formă de activitate economică, lipsită de personalitate juridică, iar impunerea unor condiţii de înregistrare în Registrul Comerţului nu duce la asimilarea acesteia persoanelor juridice, Intrucât titularul obligaţiei de Inregistrare/autorizare este persoana

S-a facut trimitere şi la Nota de fundamentare a OG nr. 30/2017 prin care a fost modificat şi completat art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Cod procedură fiscală, potrivit căreia se propune a se reglementa scăderea obligaţiilor fiscale din evidenţa debitorilor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, subliniindu-se că scopul introducerii acestei dispoziţii este în legătură cu evidenţa organului fiscal, spre a se evita reflectarea unor obligaţii fiscale care nu mai corespund unui cod de identificare fiscală. actual.

De altfel, s-a observat că potrivit textului legal o astfel de operaţiune nu are ca efect şi stingerea creanţei fiscale, art. 266 alin. 41 din Legea nr. 207/2015 privind Cod procedură fiscală indicând explicit continuitatea creanţelor fiscale atunci când au fost preluate de alţi debitori.”

Potrivit datelor oficiale, în România erau, la sfârșitul anului 2022, peste 430.000 de PFA-uri.

Comments

comentarii

Îmbătrânirea populației României dă motive de îngrijorare economiștilor. VEZI care este vârsta medie a Clujului.... Citește mai mult
Hidrologii au emis mai multe avertizări cod portocaliu și cod galben de viituri pe râuri din 12 judeţe, până duminică la prânz.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!