fbpx

Undă verde la vânzarea excedentului de vaccinuri-Ministerul Sănătății abilitat să vândă dozele de vaccin cumpărate și nefolosite

Pentru dozele de vaccin împotriva Covid-19 se abilitează Ministerul Sănătăţii, în numele statului român, să încheie cu alte state contracte de vânzare, ale căror elemente contractuale respectă termenii, formatul şi condiţiile, inclusiv preţul care nu poate fi mai mic decât cel la care s-a convenit cumpărarea dozelor de vaccin de către statul român, din acordurile încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 şi Comisia Europeană.

Ordonanța de Urgență nr. 49/2021 din 16 iunie 2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii a fost publicată în Monitorul oficial nr. 606 din 17 iunie 2021.

Redăm integral OUG nr. 49/2021:

În contextul evoluţiei, la nivel internaţional, a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, la data de 11 martie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat pandemia de COVID-19.

Ţinând cont de consecinţele pandemiei de COVID-19 reflectate şi în datele statistice în ceea ce priveşte rata mortalităţii, până în luna mai 2021, fiind raportate peste 165 milioane de cazuri confirmate şi peste 3 milioane de decese la nivel mondial,
în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept, acesta a abilitat Ministerul Sănătăţii să încheie un număr de patru contracte pentru furnizarea de vaccinuri împotriva COVID-19 cu producătorii cu care Comisia Europeană a încheiat acorduri de cumpărare în avans, în numele şi pentru statele membre, contracte aflate în curs de derulare.

Având în vedere faptul că prin contractele încheiate, statul român, prin Ministerul Sănătăţii, are obligaţia de a cumpăra toate dozele asumate, necesar stabilit de către Comisia Europeană conform tabelului de alocare aferent fiecărui stat,

luând în considerare că toate contractele semnate până în momentul de faţă conţin clauze de revânzare/donaţie atunci când disponibilitatea vaccinurilor şi necesarul pentru vaccinare permit acest lucru, acestea să poată fi redistribuite către alte state, cu respectarea termenilor, formatului şi condiţiilor, în conformitate cu acordurile încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 şi Comisia Europeană,

ţinând cont de faptul că reprezentanţii Comisiei Europene au stabilit un set de modele de contracte pentru statele membre care doresc să vândă sau să doneze dozele de vaccin către alte state,
întrucât acordurile de cumpărare şi formatul contractului de vânzare cuprind condiţii potrivit cărora preţul va fi în toate cazurile cel statuat, în baza acordurilor încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 şi Comisia Europeană, pentru fiecare situaţie în parte,
având în vedere obligaţia statului de a institui un complex de măsuri necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,

întrucât nepromovarea prezentului act normativ, în regim de urgenţă, poate avea consecinţe nefavorabile asupra capacităţii de gestionare a excedentului de vaccinuri în lipsa unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin, astfel încât să se realizeze o utilizare eficientă a fondurilor publice,

în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
Dozele de vaccin împotriva COVID-19 achiziţionate de către statul român sunt în domeniul privat al statului şi se supun dispoziţiilor de drept comun, precum şi reglementărilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 2
Prin derogare de la prevederile art. 363 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru dozele de vaccin prevăzute la art. 1 se abilitează Ministerul Sănătăţii, în numele statului român, să încheie cu alte state contracte de vânzare, ale căror elemente contractuale respectă termenii, formatul şi condiţiile, inclusiv preţul care nu poate fi mai mic decât cel la care s-a convenit cumpărarea dozelor de vaccin de către statul român, din acordurile încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 şi Comisia Europeană.

ART. 3
(1) Sumele rezultate din contractele de vânzare prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat la o poziţie distinctă în cadrul capitolului 39 “Venituri din valorificarea unor bunuri”.
(2) Echivalentul în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Sănătăţii în conturi deschise la instituţii de credit se virează în contul de venituri al bugetului de stat aferent poziţiei distincte prevăzute la alin. (1), codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Monica-Emanuela Althamer,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Feruţă,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor,
Lucian Ovidiu Heiuş,
secretar de stat

Bucureşti, 16 iunie 2021.
Nr. 49.

—————

Comments

comentarii

Liderul PNL Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri seară, după ședința Coaliției, asumarea deciziei de comasare a alegerilor din acest an.... Citește mai mult
Liderul AUR, George Simion, a anunțat sprijinul partidului pentru contracandidații Coaliției de guvernare la alegerile locale, înclusiv în Cluj. Liberalul Sabin Sărmaș susține că are nevoie de „sprijinul clujenilor”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!