fbpx

UNBR revendică: Avocat și nu ,,apărător”, avocat și nu ,,reprezentant sau expert”

Punctul de vedere al UNBR față de un proiect legislativ cu impact asupra profesiei de avocat.

UNBR a trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților un punct de vedere prin care atrage atenția asupra unor anomalii existente în proiectul legislativ, care prevede, printre altele și că organizațiile sindicale pot delega reprezentanți sau experți care să le reprezinte interesele în relația cu angajatorii sau organizațiile acestora.

Proiectul prevede de asemenea și că membrii organizațiilor patronale au dreptul de a fi reprezentați sau asistați în fața instanțelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități de apărători proprii sau aleși.

Proiectul de lege criticat este cel privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011( PL-x nr. 656-2020):

UNBR concluzionează că ,,prevederile art.31 au drept consecință excluderea avocaților de la asistarea sau reprezentarea intereselor organizțiilor sindiale. Prin utilizarea categoriei tehnico-juridice de experți (care nu este exemplificată/definită) în cuprinsul legii, alături de reprezentanți, se încalcă prevederile art.3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, care reglementează tipurile de activități ce pot fi exercitatea de avocați. De asemena, prin acest text de lege se încalcă și dreptul organizațiilor sindicale de a fi asistate/reprezentate de avocat.

Toodată, UNBR critică și ,,utilizarea noțiunii de apărători în cuprinsul art.61 alin.(1) lit.g), pentru că este neconformă atât cu prevederile Codului de procedură civilă (art.13 alin.(2), care utilizează expres noțiunea de avocat (și de consilier juridic), nu de apărător și lasă loc de interpretări, care pot conduce la inadvertențe în ce privește exercitarea dreptului la apărare. Prin utilizarea termenului apărător se creează premisele intruziunii în domeniul rezervat exclusiv profesiei de avocat, astfel cum este reglementată de art.3 din Legea nr. 51/1995 și conduce la încălcarea altor prevederi care sancționează exercitarea fără drept a profesiei de avocat ( art. 348 Cod penal coroborat cu art.25 din Legea nr. 51/1995)”.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns