fbpx

Un primar din Cluj, care a semnat dispoziția de reluare a activității soției, a câștigat definitiv procesul cu ANI

Un primar dintr-o comună clujeană, care a semnat dispoziția de reluare a activității după concediul de maternitate pentru soția lui, a câștigat definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), care l-a acuzat e conflict de interese.

În 2015, ANI emitea un raport în care arăta: “în calitate de primar, Boldor Silviu a aprobat și semnat mai multe documente privind reluarea activității și promovarea într-o funcție superioară a soției acestuia, Boldor Anca Viorica, în cadrul primăriei comunei Cășeiu, Jud. Cluj. Totodată, Boldor Silviu a aprobat și semnat documentele prin care angajații instituției, printre care și soția acestuia, au primit un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă”.

Primarul din Cășeiu a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Cluj, unde i-a fost respinsă acțiunea în martie 2016, motivând astfel: ”Este vorba despre o simplă obligație de abținere din partea primarului, iar această abținere nu s-a realizat deși, potrivit art. 65 din Legea nr. 215/2001 : „Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective”

Silviu Boldor a mers mai departe cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în 24 mai 2019 a pronunțat soluția favorabilă primarului:

”Admite recursul declarat de recurentul-reclamant Boldor Silviu împotriva Sentintei civile nr. 83/2016 din 21 martie 2016 a Curtii de Apel Cluj – Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal.

Caseaza sentinta atacata si, rejudecand, admite actiunea reclamantului Boldor Silviu si dispune anularea Raportului de evaluare nr.41124/G/II/ 06.11.2015 întocmit de Agentia Nationala de Integritate-Serviciul de Integritate

Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 24 mai 2019.”

Decizia ÎCCJ, fiind proaspătă, nu este încă motivată, dar vă prezentăm, din dosarul de la Curtea de Apel Cluj, apărarea primarului, care este una interesantă.

Prin raportul de evaluare s-a apreciat că primarul ar fi încălcat dispozițiile referitoare la conflictul de interese, respectiv prin emiterea dispoziției de reluarea funcției pe care a deținut-o anterior soția lui, despre care a precizat că a fost angajată la primăria Cășeiu din anul 2000, respectiv cu 11 ani înainte să fie căsătorită cu el.

Apărarea primarului: ”Conform legii funcționarilor publici în momentul în care o persoană are un copil, are dreptul la concediu de maternitate și concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului și stabilește că la încetarea perioadei de concediu autoritatea la care era angajată are obligația ca în 5 zilei să îi asigure condițiile pentru reîncadrare, ceea ce a făcut reclamantul în calitate de primar, raportat la dispozițiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 care stabilește obligația pentru primar de a asigura respectarea constituției, legilor, drepturilor și libertăților fundamentale.

În situația dată, ce era să facă reclamantul, să-și dea demisia din funcția de primar ca să nu fie pus în situația să fie asimilat conflictului de interese, fiindcă indiferent de persoana primarului, acesta avea obligația să emită dispoziția de reluare a activității, fiindcă era un drept al persoanei care nu putea fi încălcat. Trebuia să ceară persoanei respective să renunțe la dreptul de a-și relua activitatea pentru a evita conflictul de interese și dacă da, ce argument juridic avea dacă și acea persoană ca oricare altă persoană avea dreptul să-și reia activitatea în momentul în care concediul de îngrijirea copilului a încetat. Dacă proceda în alt mod, consideră că reclamantul săvârșea infracțiunea de abuz în serviciu cu toate consecințele, inclusiv sub aspectul că persoana în cauză putea ataca dispoziția prin care se refuza reluarea activității în contencios, penal, pentru că dreptul nu deriva din calitatea de soție, ci din lege.

Raportat la art. 70 din Legea nr. 161/2003 se poate discuta de existența unui scop urmărit pentru a o favoriza pe soție sau de respectarea unor dispoziții legale ținând cont de faptul că primarul trebuie ca să  asigure această respectare.

Dacă reclamantul ar fi dat mandatul de reprezentare viceprimarului nu s-ar fi putut evita conflictul de interese pentru că și viceprimarul dacă semna dispoziția în locul lui sau trebuia să își ia concediu medical sau să facă ceva ca să nu trebuiască să nu semneze dispoziția și viceprimarul nu semna dispoziția de reluare în virtutea funcției de viceprimar, ci tot preluând atribuțiile primarului în baza unui mandat. Deci, până la urmă era o altă formă, o modalitate de eludare a unei dispoziții legale, doar ca să se protejeze printr-un artificiu care, în opinia sa, era ilegal și imoral. Soluția firească era că trebuia să o reîncadreze.

Apreciază că lipsește elementul intenției prevăzut de art. 70 din Legea nr. 161/2003, scopul urmărit. Scopul urmărit a fost respectarea drepturilor pe care oricare persoană în situația respectivă o avea și evitarea unei dispoziții vădit nelegale în raport de toate celelalte norme legale.

În ceea ce privește dispoziția de schimbare a încadrării într-o funcție superioară, arată că a fost un concurs la care au participat mai multe persoane, pe diverse funcții sens în care, s-a numit o comisie de examinare în baza art. 128 alin. 2 din HG nr. 611/2008. După ce comisia de examinare a întocmit raportul prin care s-au declarat admiși la examenul respectiv câteva persoane printre care și Boldor ANca. În astfel de situații cel care are funcția de conducere, practic ia act prin dispoziția care o emite de rezultatul concursului și aplică dispozițiile art. 63, 64, 65 din  legea funcționarilor publici care reglementează dreptul oricărui funcționar pentru a evolua profesional. Prin urmare, trebuia să se emită dispoziția prin care să se pună în aplicare rezultatul examenului, lucru care a fost făcut de reclamant ca urmare a respectării mai multor norme legale.

Un alt aspect reținut ca și conflict de interese a fost că s-a acordat spor pentru condițiile periculoase și vătămătoare. Așa cum rezultă din actele depuse la dosar, s-a făcut un studiu de specialitate prin care s-au determinat efectele pentru persoanele care lucrează o perioadă de timp mai lungă la calculatoare. S-au identificat locurile de muncă, persoanele care sunt afectate și în raport de aceasta s-a hotărât că acele persoane beneficiază de un spor de 15%. S-a emis o dispoziție care viza toate persoanele care suportau aceste consecințe, pe baza unui material do cumentar realizat de o instituție de specialitate, între aceste persoane fiind și soția primarului.

Consideră că această dispoziție era un act care reflecta conflictul de interese dacă viza strict persoana respectivă și nu viza și altele.

Articolul 15,16, 53 din Constituția României și celelalte norme care stabilesc dreptul ca fiecare persoană să beneficieze de aceleași drepturi de care beneficiază alte persoane în situația similară. Apreciază că nu era o soluție logică și nici legală să se spună să renunțe la mandatul de primar, având în vedere că acesta din anul 1996 a fost ales în continuu, dacă nu ar fi fost bun nu l-ar fi ales concetățenii.

De asemenea, unei persoane să i se spună să renunțe la serviciu ca să se evite conflictul de interese, în condițiile în care în România nu sunt locuri de muncă și după ce la câștigat prin concurs înainte de a avea calitatea de soție de primar, nu este o soluție nici din punct de vedere legal și nici moral. Solicită să se aibă în vedere și dispozițiile art. 101 alin. 5 din Constituția României, respectiv principiul nediscriminării și că nu există scopul urmărit de a favoriza o persoană și din acest punct de vedere raportul de evaluare nu este legal.”, se arată în acțiunea primarului. din Cășeiu.

 

 

 

 

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina