fbpx

Un clujean a primit o amendă de la radar din viitor. Instanța a anulat-o

Un șofer clujean a primit în martie 2019 o amendă de la radar datată 4 septembrie 2019. Judecătoria Cluj-Napoca a constatat că procesul verbal de contravenție contestat este nul întrucât a fost încheiat la o dată viitoare.

În sentința civilă  nr. 6280/2019 de la Judecătoria Cluj-Napoca se arată următoarele:

”Prin procesul-verbal nr. .. încheiat la data de 04.09.2019, petentul a fost sancționat pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 OUG nr. 195/2002.

S-a reținut că, la data de 4 septembrie 2019, petentul a condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare …., pe Bulevardul Muncii, spre centrul orașului, cu viteza de 78 km/h , fiind înregistrat de aparatul radar Trucam.., limita fiind de 50 km/h .

Conform art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 OUG nr. 195/2002, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni „ depășirea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic ”.

Examinând sub aspectul legalității întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, din perspectiva cauzelor de nulitate absolută, instanța reține că, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001, „ Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. ”

Astfel cum rezultă din textul legal redat în cele ce preced, lipsa mențiunii privind data comiterii faptei contravenționale atrage nulitatea actului de sancț ionare contravențională.

În cuprinsul actului de sancționare contravențională s-a consemnat că fapta reținută în sarcina petentului a fost săvârșită în data de 4 septembrie 2019. De asemenea, agentul constatator a menționat că procesul verbal de contravenție a fost întocmit la aceiași dată, respectiv 4 septembrie 2019. Cu toate acestea, prezenta plângere contravențională a fost formulată la data de 19 martie 2019 astfel încât rezultă că procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor contestat nu a putut fi, în mod obiectiv, perfectat la data de 4 septembrie 2019, astfel cum s-a consemnat de către agentul constatator, din moment ce a fost contestat în luna martie a anului curent.

Astfel, în speță, menționarea eronată a datei contravenției echivalează practic cu lipsa menționării săvârșirii faptei motiv pentru care instanța apreciază că procesul-verbal de contravenție contestat în speță este lovit de nulitate absolută, fiind imposibilă stabilirea corectă a datei săvârșirii contravenției exclusiv pe baza procesului-verbal, dat fiind că acesta nu poate fi completat cu probe extrinseci.

Faptul că data înscrisă în cuprinsul procesului verbal nu corespunde realității a fost recunoscut și de către intimat prin întâmpinarea formulată. Sub acest aspect, instanța reține incidența în cauză și a dispozițiilor art. 348 și art. 349 al. 1 C .pr.civ.. Astfel, potrivit art. 348 C .pr.civ. , constituie mărturisire recunoașterea de către una dintre părți, din proprie inițiativă sau în cadrul procedurii interogatoriului, a unui fapt pe care partea adversă își întemeiază pretenția sau, după caz apărarea, mărturisire care, potrivit dispozițiilor art. 349 al. 1 C .pr.civ., dacă este judiciară, face deplină dovadă împotriva aceluia care a făcut-o, fie personal, fie prin mandatar cu procură specială.

Având în vedere considerentele expuse, raportat la textele legale menționate, instanța reține că procesul verbal de constatare a contravenției indică o dată eronată, o cu totul altă dată decât cea la care s-ar fi reținut pretinsa contravenție în sarcina petentului, aspect recunoscut și asumat de către intimat, aspect ce atrage nulitatea procesului verbal de contravenție.

Raportat la cauza de nulitate a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției incidentă în cauză, instanță apreciază că nu se mai impune analiza temeiniciei procesului-verbal de contravenție .

Față de considerentele expuse, în temeiul art. 34 din O.G. 2/2001, instanța urmează să admită plângerea contravențională întrucât data săvârșirii faptei contravenționale a fost eronat indicată , motiv pentru care va anula procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor  nr. .. încheiat la data de 04.09.2019 întocmit de către intimat și, în consecință, va exonera petentul de la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate prin procesul verbal.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina