fbpx

UBB Cluj, universitate reper în educație și cercetare

Pentru a fi considerată de prestigiu, o universitate trebuie să exceleze atât la capitolul programe de învățământ, cât și la capitolul cercetare. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre aceste universități de excelenţă.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii din UBB şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice.

Strategia UBB în cercetarea științifică are drept obiectiv major creșterea prestigiului Universității în plan național și internațional, pe baza unor contribuții semnificative la dezvoltarea cunoașterii și a infrastructurii de care dispune.

În prezent, în cadrul Universității Babeș-Bolyai funcționează 58 de unități de cercetare care dispun de o infrastructură și aparatură modernă achiziționate în mare parte din proiectele derulate până acum. Doar în 2014 au fost contractate 29 de noi proiecte cu finanțare națională, iar numărul proiectelor internaționale derulate la UBB continuă să fie în creștere față de anii anteriori, de la 47 în 2013 la 63 în 2014.

Personalul UBB a valorificat rezultatele cercetării prin publicarea în 2014 a peste 4600 de articole/ cărți/ studii/ capitole, dintre care 720 de lucrări științifice în reviste indexate în ISI-Web of Science (cea mai importantă clasificare în domeniul producţiei ştiinţifice).

Conform înregistrărilor în baza de date Thomson-Reuters pentru UBB, pe primele trei locuri în clasamentul pe domenii în funcție de numărul articolelor ISI publicate se situează domeniile Chimie (18,5%), Matematică (13,62%) şi Psihologie (7,87%). Este notabil faptul că apoape 80% dintre articole au fost publicate în reviste din străinătate.

Conducerea UBB a căutat soluții pentru sprijinirea personalului de cercetare prin alocarea de fonduri din programul intern de granturi pentru tinerii cercetători, împrumuturi între tranșele de finanțare pentru plata salariilor pe termen limitat, reglementarea fondurilor alocate cercetării din granturile doctorale, precum și promovarea unei inițiative de susținere a unor posturi ocupate de cei mai performanți tineri cercetători.

Deasemenea, UBB încurajează creșterea calității și vizibilității propriilor reviste acordând inclusiv sprijin financiar pentru cele indexate ISI. Cea mai mare parte a revistelor UBB sunt indexate în mai multe baze de date internaționale, dintre care 5 reviste sunt incluse în ISI-Web of ScienceFixed Point Theory, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies (începând cu 2014 sub denumirea Journal of Evidence-Based Psychotherapies), Transylvanian Review of Administrative Sciences, Journal for the Study of Religions and Ideologies (două din domeniul științe exacte, două din domeniul social și una din domeniul umanist).

Comments

comentarii

Lasă un răspuns