fbpx

Tribunalul Cluj l-a amendat pe premier pentru că nu a pus în executare o sentință

Tribunalul Cluj a hotărât: ”Aplică paratului-debitor Primul Ministru al Romaniei o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de reintegrare a reclamantului-creditor Gyorke Zoltan in functia de subprefect al Judetului Cluj”

Gyorke Zoltan a câștogat definitiv, în iulie 2020, la Curtea de Apel Cluj reintegrarea lui pe funcție. (Detalii AICI)

”Tribunalul Cluj a admis cererea mea și a dispus obligarea primului-ministru Ludovic Orban la suportarea unei amenzi pentru refuzul nejustificat de a pune în executare o hotărâre judecătorească definitivă. Instanța a stabilit aplicarea unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei de reintegrare a subsemnatului în funcţia de subprefect al judeţului Cluj, pentru refuzul de a pune în executare Sentința Civilă nr. 249 din 11.02.2020 rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Cluj nr. 894 din 16.07.2020.

Având în vedere rolul Președintelui României de a veghea la respectarea Constituției României, în 20.08.2020 i-am transmis domnului președinte Klaus Iohannis un memoriu prin care l-am informat despre nerespectarea hotărârii judecătorești de către Guvernul României și l-am rugat să dispună măsurile necesare în vederea executării Deciziei civile. Nu am primit răspuns cu privire la soluția adoptată.

Așa cum rezultă din ultimul Raport al Comisiei Europene privind statul de drept, România a fost considerată vinovată de încălcarea Convenției europeane a drepturilor omului pentru că statul nu s-a conformat hotărârilor judecătorești definitive. În consecință, România face obiectul unei supravegheri sporite din partea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei până la instituirea măsurilor necesare garantării executării hotărârilor judecătorești.”, a transmis Györke Zoltán

Soluția pe scurt: ”Admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul-creditor G. Z in contradictoriu cu paratii-debitori Primul Ministru al Romaniei, Guvernul Romaniei, Secretariatul General al Guvernului .

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul-creditor G. Z in contradictoriu cu paratul-debitor Ministerul Afacerilor Interne.

Aplica paratului-debitor Primul Ministru al Romaniei o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de reintegrare a reclamantului-creditor G. Z. in functia de subprefect al Judetului Cluj, stabilita prin sentinta civila nr. 249/2020 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul civil nr. 2392/117/2019, definitiva ca urmare a respingerii recursului prin Decizia civila nr. 894/16.07.2020 a Curtii de Apel Cluj. Amenda se va face venit la bugetul de stat.

Acorda reclamantului-creditor G.Z, in conditiile art. 906 alin.2 Cod procedura civila, penalitati de 1000 lei calculate pe zi de intarziere, incepand cu data comunicarii prezentei hotarari si pana la data executarii obligatiei de reintegrare in functia publica de subprefect al Judetului Cluj, stabilita prin sentinta civila nr. 249/2020 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul civil nr. 2392/117/2019, definitiva ca urmare a respingerii recursului prin Decizia civila nr. 894/16.07.2020 a Curtii de Apel Cluj.

Respinge cererea formulata de reclamantul-creditor G Z in contradictoriu cu paratii-debitori Primul Ministru al Romaniei, Guvernul Romaniei, Secretariatul General al Guvernului avand ca obiect obligarea acestor parati la plata de penalitati pentru nerespectarea obligatiei de plata a despagubirilor , stabilita in sarcina acestora prin hotararile judecatoresti mai sus mentionate.

Executorie.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare.Recursul se depune la Tribunalul Cluj.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns