Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Tribunalul Cluj: Erorile tolerate nu se aplică în funcționarea propriu-zisă a radarelor. 102 km/h în localitate, adio permis 3 luni

Tribunalul Cluj: Erorile tolerate nu se aplică în funcționarea propriu-zisă a radarelor. 102 km/h în localitate, adio permis 3 luni

Încă dinainte de admiterea celebrului RIL, care a stabilit că 1 km/h în plus față de viteza legală atrage amendă, Tribunalul Cluj a arătat că erorile maxime tolerate nu se aplică în funcționarea propriu-zisă a radarelor, ci numai cu ocazia verificărilor metrologice. Astfel, un șofer care a circulat cu 102 km/h în localitate a rămas fără permis 3 luni.

Șoferului i-a fost aplicată sancțiunea contravențională principală a amenzii în cuantum de 1305 lei, echivalentul a 9 puncte amendă, cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, pentru că a condus autoturismul marca Audi, în localitatea Mărtinești, județul Cluj, pe un sector de drum unde limita de viteză legală este de 50 km/h, cu viteza de 102 km/h, fiind înregistrată cu aparatul radar TRUCAM LTI 20/20.

Șoferul a contestat procesul verbal de contravenție, dar a pierdut atât la instanța de fond, cât și în apel, la Tribunalul Cluj. În motivarea deciziei pronunțate și 6 februarie 2018, instanța arată că nu există așa-zisa marjă de eroare a radarelor.

Decizia civilă nr. 196/2018  -Tribunalul Cluj:

”Aparatul radar marca Trucam LTI 20/20, care a înregistrat viteza de deplasare a autoturismului condus de apelant, era la acel moment verificat și omologat metrologic conform buletinului de verificare metrologică emis de Biroul Român de Metrologie Legală, valabilă 1 an. Instanța mai retine că, astfel cum reiese din buletinul de verificare metrologica depus la dosar, aparatul video radar menționat în procesul verbal este omologat și verificat metrologic și că operatorul radar deținea atestatul de operator.

Pentru ca înregistrarea să poată fi folosită ca probă, potrivit prevederilor pct.3.5.1. din Norma de Metrologie Legala 021-05 NML, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă data și ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate, imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.De asemenea, potrivit prevederilor pct.4.2. din norme, cinemometrele vor putea fi utilizate legal dacă au fost verificate metrologic, au fost marcate și sigilate în conformitate cu prevederile normei și sunt însoțite de buletine de verificare metrologică în termen de valabilitate.

În cauză au fost respectate toate aceste norme la momentul întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, agentul constatator nu ar fi avut niciun temei legal să consemneze o altă viteză în cuprinsul actului sancționator decât cea arătată de către cinemometrul radar.

Astfel, odată cu  emiterea buletinului de verificare metrologică se naște prezumția simplă judiciară că acel aparat funcționează corect, fondată tocmai pe acest document. În cauza de față petentul nu a solicitat administrarea vreunei probe concludente prin care să răstoarnă prezumția că cinemometrul nu funcționează cu o marjă de eroare, și se mai reține că prezumțiile de fapt nu sunt incomplatibile cu jurisprudența CEDO, nici măcar în materie penală.  Unele elemente ale principiului prezumției de nevinovăție nu trebuie absolutizate, existând posibilitatea cu respectarea cerinței proporționalității mijloacelor folosite și scopul legitim urmărit să funcționeze și alte prezumții de drept și fapt chiar și în favoarea organului constatator (cauza Bum contra Austriei, hotarârea din 3.02.2005).

Pe de altă parte, verificarea cerințelor cuprinse în NML 021 – 05, printre care se numără și erorile tolerate, se realizează numai cu ocazia evaluărilor în vederea acordării aprobărilor de model și cu ocazia verificărilor metrologice la care sunt supuse periodic cinemometrele, fără ca aceste cerințe să se aplice în funcționarea propriu-zisă a cinemometrelor. Aceste norme sunt de strictă interpretare și aplicare și nu înseamnă că, la momentul înregistrării unei viteze de circulație cu aparatul radar, agentul constatator trebuie să încheie procesul-vebal luând în calcul erorile maxime tolerate, întrucât acestea au un alt scop, cel prevăzut de lege în mod expres.

Exactitatea valorii afișată de cinemometru trebuie să fie luată în considerare  de operatorul radar, acesta neavând dreptul de a face ajustări sau modificări asupra vitezei înregistrate de aparatul radar.

Prin urmare, în baza materialului probator depus de către intimat, instanța constată că, înregistrarea video confirmă starea de fapt reținută prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat, autoturismului condus de către petent fiind depistat în trafic cu viteza de 102 km/h, această valoare apărând pe înregistrare ca fiind cea mai mare viteză la ora 11:36:00.

Luând în considerare cele de mai sus reiese că intimatul a făcut dovada constatării cu mijloace tehnice omologate în sarcina petentului a faptei contravenționale reținute prin procesul verbal contestat, prin urmare în această cauză a fost răsturnată prezumția de nevinovăție prevăzută de art. 6 paragraf 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, garanție a unui proces echitabil, invocat de către petent prin plângerea introductivă.”

RIL-ul care a făcut senzație

În 19 februarieCompletetul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii (RIL) de la ÎCCJ a pronunțat următoarea decizie: În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor pct. 3.1.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 „Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerinţe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entităţile prevăzute la art. 4 din ordinul susmenţionat, respectiv doar la momentul verificării şi omologării aparatului. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.”

Decizia nu a fost încă publicată încă Monitorul Oficial.

Hotărâre a Tribunalului Cluj după pronunțarea RIL într-un caz cu viteză de 181 km/h pe autostradă

Un alt șofer a rămas fără permis timp de 90 de zile după ce a depășit viteza legală maximă pe autostradă, de 130 km/h, cu fix 50 km/h.

Potrivit deciziei Tribunalului Cluj nr. 371 din 6 Martie 2018, ”Marja de eroare pentru măsurarea vitezei de către aparatele radar atât în condiții de laborator cât și în condiții normale, reprezintă erori tolerate care nu pot influența viteza înregistrată de cinemometre în condițiile în care se face dovada că ele îndeplinesc cerințele metrologice și tehnice prevăzute de NML 021-05/23.11.2005.

Atestarea legalității cinemometrelor potrivit pct. 5.2.1 din  aceeași normă este confirmată de buletinele de verificare metrologică, buletine care sunt eliberate în urma verificărilor inițiale și a verificărilor periodice ale cinemometrelor montate pe mașini care funcționează în regim staționar cât și în regim de deplasare și în care sunt menționate marca și numărul de înmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea acestui cinemometru fiind valabilă numai pe autovehiculul pe care acesta este montat la momentul verificării metrologice.

Reglementările referitoare la erorile maxime admise nu reprezintă altceva decât cerințe metrologice pe car cinemometrul trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi omologat în vederea utilizării în măsurările de interes public și pentru a putea fi atestat pentru legalitate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Dacă în urma măsurătorilor se constată că erorile cinemometrului se încadrează în normele de metrologie legală aparatul respectiv este certificat pentru utilizarea în măsurarea vitezei și din acel moment viteza măsurată de aparatul radar omologat și certificat este viteza legal stabilită, fără a se aplica nici un fel de corecții.

În cazul de față, aparatul radar cu care a fost măsurată viteza autovehiculului condus de apelant a fost omologat și certificat metrologic și, prin urmare, a redat viteza reală cu care acesta s-a deplasat.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns