fbpx

Tribunalul Cluj a anulat o finanțare de 20 milioane euro pentru Aeroportul din Mureș

Instanța de contencios de la Tribunalul Cluj a anulat o hotărâre a Consiliului Județean Mureș prin care se finanța cu 89 milioane lei (20 milioane euro) Aeroportul Transilvania Targu Mures. Finantarea a fost considerată ajutor de stat care generează un avantaj aeroportului din Mureș față de cel din Cluj. Acțiunea în instanță a fost înaintată de Aeroportul Avram Iancu Cluj.

La data de 28 martie 2013 a fost adoptată Hotărârea de Consiliul Județean (HCJ) Mureș nr.47 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 89 milioane lei, cu o maturitate de 15 ani.

HCJ a fost atacată în instanță de reprezentanții Aeroportului Cluj pe motiv că ”în contradicție vădită cu prevederile OUG nr.61/2011 și a legislației comunitare, Consiliul Judetean Mureș finanțează o investiție substanțială în parcarea Aeroportului Transilvania Targu Mureș, cu toate că orice investiție în parcare este în mod expres exclusă din sfera activităților aferente serviciului de interes economic general și deci o astfel de investitie nu poate fi realizată din bani proveniți de la bugetul de stat.

Tribunalul a respins excepția de inadmisibilitate a acțiunii invocată de cei din Mureș. ”În concret, acest interes al reclamantei (Regia Autononă Aeroportul Cluj – n.red.) este dat de faptul că RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș este beneficiară a investiției publice a pârâtului (Consiliul Județean – n.red), în timp ce împarte aceeași piață cu reclamanta, respectiv prestează servicii aeroportuare, iar dreptul subiectiv ce se cere a fi ocrotit prin cererea judecătorească, în legătură cu care se invocă vătămarea, este acela că cele două aeroporturi regionale trebuie să coexiste într-un mediu concurențial normal

Articolul 8 din OUG 61 din 2011: ”Nu pot face parte din activitățile aferente serviciului de interes economic general activitățile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activitățile de bază ale aeroportului și care includ construirea, finanțarea, utilizarea și închirierea terenului și a clădirilor sau porțiunilor din acestea, nu numai pentru birouri și depozitare, dar și pentru hoteluri și operatori economici situați în incinta aeroportului, precum și pentru magazine, restaurante sau parcări

Potrivit  art.1 din OUG 61/2011, numai cheltuielile având ca obiect investiții aferente suprafețelor de mișcare ale aeronavelor și echipamentele conexe acestora se pot finanța din fonduri europene și în completare de la bugetul de stat.

”Având în vedere că finanțarea acestor investiții se poate realiza din fonduri bugetare numai în măsura în care fondurile europene alocate nu sunt îndestulătoare, toate celelalte investiții de care beneficiază regiile autonome aeroportuare vor putea fi finanțate numai din sursele proprii ale regiilor în cauză, fiind exclusă absolut finanțarea publică”, se arată în motivarea judecătorului.

Înainte de HCJ 47/2013, s-a adoptat HCJ nr. 36/2013 prin care a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii economici ai investiției ”Amenajarea peisagistică acces aeroport Transilvania DN15 KM 61+422”

Prin finanțarea aprobată în cadrul HCJ Mureș nr.47/2013 se suportă în mod direct de către CJ Mureș investiția având ca obiect ”Amenajarea peisagistică acces aeroport Transilvania”

Expunerea de motive la HCJ 36/2013 cuprinde următoarea justificare a obiectivului de investiție: ”Astfel pe baza datelor furnizate, la acest moment aeroportul desfășoară o activitate de patru curse regulate pe zi, cu un număr maxim de pasageri de circa 800 de persoane/zi. Semnificația proiectului de față o dă faptul că prin amenajarea intersecției corespunzătoare la intrarea în aeroport și prin amenajarea peisagistică a suprafeței în cauză se va forma o incintă la nivelul cerințelor estetice și funcționale corespunzătoare cu standardele europene. Elementul determinant al imaginii Aeroportului International Transilvania – pe lângă fațada clădirii principale – îl constituie incinta cu toate elementele existente: spații verzi, suprafețe de circulație destinate pietonilor și autovehiculelor (transport în comun, autoturisme, autobuze și microbuze) precum și a vehiculelor necesare pentru alimentarea și întretinerea aerogării.”

aeroport targu mures 2

Potrivit motivării instanței Tribunalului Cluj, ”în concret, obiectivul de investiție denumit Amenajare peisagistică a Aeroportului Transilvania Targu Mures prevede realizarea a două investiții distincte: pe de o parte amenajarea unui sens giratoriu DN 15 KM 61+422, iar pe de altă parte realizarea unei platforme funcționale, parcare cu 347 locuri. Astfel se constată că prin finanțarea aprobată în cadrul HCJ Mureș nr.47/2013 se suportă în mod direct de către pârât investiția având va obiect Amenajarea peisagistică acces aeroport Transilvania.”

Judecătorul arată că, în cadrul Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ajutorul de stat este definit ca un avantaj de orice tip conferit  de autorități publice, pe baza selectivă, uneia sau mai multor întreprinderi. Acele întreprinderi care beneficiază de sprijin de la bugetul de stat obțin un avantaj economic față de întreprinderile concurente. Datorită acestui considerent, art 107 din TFUE interzice, în general, recurgerea la ajutoare de stat pentru finanțarea întreprinderilor. In măsura în care un stat dorește să acorde un astfel de avantaj financiar unei întreprinderi anume desemnate, acest lucru este posibil numai ulterior formulării unei notificării către Comisia Europeană și parcurgerii procedurii de verificare instituite prin art. 108 TFUE. În sensul prevederilor art.107 TFUE, ajutorul de stat poate consta în orice formă de avantaj economic oferit unei întreprinderi, inclusiv sub forma efectuării unei investiții în amenajarea parcării aeroportului.

”Această susținere de la bugetul public prin finanțarea aprobată în cadrul HCJ Mureș nr.47/2013 se constituie ca un ajutor de stat și generează în mod direct un avantaj economic pentru RA Aeroportul Transilvania Targu Mures în raport cu orice alt operator de pe piața deschisă concurenței.”, se arată în motivarea sentinței.

Prin urmare instanța de contencios a hotărât: ”Admite acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta RA Aeroportul Cluj-Napoca în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Județean Mureș. Dispune anumarea HCJ Mureș nr.47/2013 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 89.000.000 lei”

Sentința poate fi atacată cu recurs de către Consiliul Județean Mureș.

Reprezentanții Aeroportului Targu Mures au precizat in dosar că ”în speță nu se poate vorbi de o eventuală încălcare a reglementărilor comunitare și nici naționale referitoare la ajutorul de stat, atâta vreme cât finanțarea a cărei contractare și garantare s-a hotărât privește o investiție de interes județean, proprie a județului Mureș, ce se va efectua în vederea fluidizării circulației pe DN15 (E60) la km 61+330, nu a regiei.”

Comments

comentarii

Un nou proiect important din Cluj, cu impact social substanțial, a plecat la drum. Luni au debutat lucrările la Centrul de îngrijire pentru persoanele vârstnice situat pe Calea Baciului.... Citește mai mult
Prognoza meteo. Cum va fi vremea marți, 21 mai, în Cluj-Napoca.... Citește mai mult

Lasă un răspuns