fbpx
Arhiva Judecătoriei Cluj-Napoca

Tot ce trebuie să știi când pășești într-o instanță. REGULAMENTUL de ordine interioară

Când și cum se studiază un dosar aflat pe rolul instanței? Ce documente pot fi copiate și cine are acest drept? Cine vă poate da informații pe holurile întortocheate ale Palatului de Justiție? Sunt întrebări la care găsiți răspun în secțiunea ”Raporturile de serviciu cu publicul” din noul Regulament de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Regulamentul complet îl puteți vedea la sfârșitul textului.

Raporturile de serviciu cu publicul

Art. 88. (1) Personalul instantelor este obligat sa indeplineasca indatoririle ce ii revin potrivit legii si regulamentelor.

(2) Pentru depunerea cererilor si actelor sau obtinerea de informatii, persoanele interesate se pot adresa, dupa caz, personalului de la registratura si arhiva sau biroului de informare si relatii publice. In interesul infaptuirii justitiei, avocatii, consilierii juridici, consilierii de probatiune si expertii desemnati in cauza au prioritate.

(3) In incinta instantei, in locuri vizibile pentru public, vor fi afisate regulile de conduita, precum si indrumari catre compartimentele care au relatii cu publicul.

(4) La aceste compartimente se vor pune la dispozitia publicului materiale informative ajutatoare pentru o mai buna adresabilitate.

(5) Presedintele instantei poate desemna unul sau mai multi judecatori de serviciu ori unul sau mai multi grefieri cu studii superioare care primesc actele de sesizare a instantei.

(6) Serviciul de registratura primeste si inregistreaza contractele de mediere si, respectiv, acordurile de mediere si ia masuri pentru a fi inmanate de indata completului investit cu solutionarea cauzei, in vederea suspendarii, respectiv a
repunerii pe rol a cauzei.

(7) Registratura si arhiva vor fi deschise zilnic pentru public minimum 4 ore, repartizate in functie de programul sedintelor de judecata. Actele de sesizare a instantei vor fi depuse in interiorul acestui program, cu exceptia cererilor in materie penala care reclama urgenta.

Art. 89. (1) Programul de lucru al instantelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe saptamana; programul incepe, de regula, la ora 8,00 si se incheie la ora 16,00.

(2) Programarea in sedintele de judecata a judecatorilor si repartizarea pe sali se fac de presedintele instantei, la propunerea presedintilor de sectie, in raport cu nevoile instantei si asigurandu-se judecatorilor timpul necesar pregatirii profesionale.

(3) In cazuri exceptionale, in materie penala, sedintele de judecata pot fi stabilite si in zile nelucratoare.

Art. 90. (1) Sedintele de judecata incep de regula la ora 8,30, putand fi fixate si sedinte succesive, iar in cazuri justificate, si dupa-amiaza, conform programarii stabilite de presedintele instantei. (2) In caz de amanare a judecarii cauzei, atunci cand partile convin, instanta va putea fixa o ora de strigare a dosarelor pentru termenul urmator.

(3) In caz de amanare a judecarii cauzei sau a termenelor acordate in continuare nu trebuie afectate sedintele de judecata si alte activitati programate anterior.

Art. 91. Purtarea ecusonului in incinta instantei este obligatorie pentru personalul auxiliar de specialitate, inclusiv cel conex, si pentru personalul economico-financiar si administrativ.

Art. 92. (1) Accesul publicului este permis:

a) in salile de sedinta, cu 30 de minute inainte de deschiderea sedintelor de judecata;
b) la compartimentele care desfasoara activitati cu publicul, potrivit programului stabilit.

(2) Programul sedintelor de judecata si programul de lucru cu publicul se aduc la cunostinta prin afisare la loc vizibil.

Art. 93. (1) Scoaterea din incinta instantelor a dosarelor, actelor si lucrarilor, in afara cazurilor prevazute de lege si de prezentul regulament, este interzisa. La solicitarea institutiilor abilitate, se transmite dosarul sau copia certificata a acestuia in vederea solutionarii unor cauze aflate pe rolul instantelor sau parchetelor, precum si pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene sau al Curtii Europene a Drepturilor Omului.

(2) Dosarele si evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate de persoanele care justifica un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare si a masurilor de asigurare a integritatii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aproba de persoana care coordoneaza activitatea compartimentului arhiva.

(3) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, in urmatoarea ordine: avocatii, partile sau reprezentantii partilor, expertii si interpretii desemnati in cauza.

(4) Consilierii de probatiune au acces in conditiile legii la dosarul cauzei in care au fost investiti de instanta, fie in faza de judecata prin solicitarea referatului de evaluare, fie in faza executional penala prin indeplinirea tuturor activitatilor specifice sub indrumarea judecatorului delegat de la compartimentul executari penale.

(5) Cererile prevazute la alin. (2) se depun in dosarul cauzei.

(6) Accesul reprezentantilor mass-mediei la dosarele si la evidentele instantei este permis, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea ordinii de solicitare si a masurilor de asigurare a integritatii documentelor si numai in masura in
care este posibila punerea acestora la dispozitie.

(7) Presedintele instantei asigura procurorului de sedinta, partilor, reprezentantilor partilor, avocatilor si celorlalte persoane prevazute de lege posibilitatea consultarii dosarelor.

(8) Cand una dintre parti se afla in stare de detinere, presedintele completului ia masuri ca aceasta sa isi poata exercita pe deplin, in tot cursul judecatii, dreptul de a examina actele dosarului si de a lua legatura cu avocatul sau.

(9) Documentele prevazute la alin. (2) si (6) se studiaza numai in arhiva, dupa identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegatiei si a legitimatiei de serviciu sau a altui document similar, in cazul reprezentantilor mass-mediei, si notarea numelui si prenumelui acestuia. Dupa studiere, se verifica integritatea documentelor, in prezenta solicitantului.

(10) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta nepublica, cele privind adoptiile, precum si cele care au ca obiect propuneri si sesizari privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical si a masurii internarii nevoluntare pot fi consultate numai de catre persoanele mentionate la alin. (3), in conditiile legii. In acelasi mod pot fi consultate documentele si evidentele speciale ale instantei referitoare la aceste dosare, precum si alte documente sau evidente care presupun confidentialitate. Prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite si alte categorii de dosare, care pot fi consultate sau fotocopiate total ori partial doar de persoanele mentionate la alin. (3).

(11) In cazul dosarelor mentionate la alin. (10) pot fi eliberate fotocopii ale actelor si hotararilor din acestea numai persoanelor prevazute la alin. (3).

(12) In cauzele care au avut ca obiect propuneri si sesizari privind incuviintarea perchezitiilor si a folosirii metodelor si tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare, precum si emiterea unui mandat de aducere, consultarea si eliberarea de copii ale actelor si hotararilor din acestea sunt permise doar persoanelor prevazute la alin. (3), numai dupa realizarea activitatilor autorizate si expirarea perioadei pentru care au fost incuviintate masurile si numai daca nu afecteaza buna desfasurare a procesului penal. In acelasi mod pot fi consultate documentele si evidentele speciale ale instantei referitoare la aceste dosare.

(13) Obtinerea prin fotografiere a unor copii de pe inscrisuri din dosarele instantei este permisa. Dispozitiile alin. (1) (11) se aplica in mod corespunzator.

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Între 15 și 18 ani, Erika Isac, artista care a scuturat societatea românească cu piesa „Macarena”, a dispărut din spațiul public: „Un copil de 15 ani nu poate lupta cu așa ceva, nu poate lupta cu nimic”... Citește mai mult
Care sunt banii „adevărați”, cei de hârtie sau cei de pe card? Eugen Rădulescu, director la Banca Națională, relatează o povestioară despre schimbarea mentalităților.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!