fbpx

Tată amendat de poliție pentru că și-a jignit fiica minoră pe Facebook. Instanța a menținut amenda

Polițiștii l-a amendat pe un bărbat cu 1.500 de lei pentru că și-a jignit fiica minoră pe Facebook și nu s-a prezentat la poliție când a fost citat. Tatăl a contestat amenda în instanță, însă aceasta i-a respins plângerea contravențională

Sentința Civilă nr. 1312/2017 – Judecătoria Odorheiul Secuiesc

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.03.2017 petentul S. G a solicitat anularea procesului verbal de contravenție nr. …/13.02.2017 încheiat de agenții intimatului Inspectoratul de poliție al județului Harghita prin care i-a fost aplicat o amendă de 1500 lei.

Petentul arată că nu a scris sau publicat pe facebook și nici în alte locuri expresii jignitoare care să lezeze onoarea fiicei sale, S. A, presupune că altcineva i-ar fi spart contul și a postat acele expresii.

În ceea ce privește temeiurile legale, consideră că acestea sunt eronate deoarece nu se referă la situația de fapt.

În probațiune s-a depus procesul verbal de contravenție și înștiințarea de plată.

Intimatul Inspectoratul de poliție al județului Harghita prin întâmpinarea depusă a pus concluzii de respingerea acțiunii ca fiind netemeinic și nelegal,  arătând că petentul fost sancționat contravențional întrucât, în data de 02.02.2017, orele 21:00, a postat pe adresa de facebook a fiicei S. A. B expresii jignitoare de natură să lezeze demnitatea și onoarea acesteia. Fiind citat procedural la data e 13.02.2017, orele 10:00, la Poliția Odorheiul Secuiesc, acesta cu rea credință nu s-a prezentat.

Temeiul legal de incriminare și sancționare este prev. de art. 2 pct. 1 și pct.31 din Legea nr. 61/1991.

Potrivit aceluiași act normativ, potrivit prev. art 2 s-a aplicat o amendă petentului.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contravenție se arată că faptele pentru care petentul a fost sancționat contravențional au fost constatate personal de agentul constatator, astfel încât procesul verbal, care a fost legal întocmit, se bucură de prezumția de temeinicie.

Se susține că procesul verbal a fost încheiat cu respectarea condițiilor de fond și de forma impuse, sub sancțiunea nulității, de art. 16, pct. 7 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001, aprobată de Legea nr. 180/2002, că fapta petentului a fost săvârșită cu vinovăție, iar ca atare sancțiunea aplicată este temeinică și în limitele stabilite de lege.

Profilul de Facebook este un spațiu public, iar un mesaj postat nu poate fi asimilat unui mail privat. Astfel, rețeaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuță poștală electronică. Profilul său personal de Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor virtuali, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre prieteni putând distribui informațiile postate de titularul paginii. Așadar, fapta constând în adresare de expresii jignitoare pe pagina de socializare îndeplinește exigența juridică privind caracterul public. (ICCJ, Secția de Contencios Administrativ si fiscal Decizia nr. 4546/27 noiembrie 2016)

În drept, întâmpinarea este întemeiată pe dispozițiile art. 205-208 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, O.G. nr. 2/2001, aprobată de Legea nr. 180/2002 și depunem prezenta în două exemplare iar în temeiul art. 223, alin. 3 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, se solicită judecarea în lipsă.

În probațiune intimatul a depus următoarele înscrisuri: referatul agentului constatator, copii plângere și declarația T. M., proces verbal de îndeplinirea procedurii de citare, declarația lui S. G., proces verbal de contravenție și confirmare de primire, declarații T. M. și S. A B..

Nu s-a formulat răspuns la întâmpinare.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța constată următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție nr. … din 13.02.2017, petentului S. G. i s-a aplicat amendă în cuantum de 1.500 lei (1000 + 500 lei) pentru încălcarea prev. art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 și art. 2 pct. 31 din Legea nr. 61/1991.

În fapt s-a reținut că în data de 2.02.2017, orele 21,00 pe ……. 90, municipiul Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, a postat pe adresa de facebook a fiicei S. A. B. expresii jignitoare de natură să lezeze demnitatea și onoarea acesteia. Fiind citat procedural la data de 13.02.2017, orele 10,00 la Poliția Odorheiul Secuiesc, acesta cu rea credință nu s-a prezentat.

Procesul verbal de contravenție bucură de o prezumție relativă de adevăr și temeinicie, care poate fi răsturnată prin administrarea de probe contrare de către petent.

Cu privire la contravenția prev. de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 săvârșirea în public de fapte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora, se reține că petentul a postat pe contul său de facebook expresii din care rezultă că fata lui S. A. B. ar fi ușuratică, s-au efectuat planșe fotografice în acest sens.

Organele de poliție au fost sesizate de mama minorei T. M..

Facebook-ul este o rețea publică bazată pe Web , la care utilizatorii se pot înscrie și acționa liber.

Susținerile petentului că alte persoane ar fi postat textul respectiv nu este sisținut de nicio probă.

Petentul a fost invitat să se prezinte la poliția municipiului Odorheiul Secuiescu, procedura de citare a fost îndeplinită printr-un proces verbal, dar aceasta nu s-a prezentat fără a justifica neprezentarea.

Această faptă întrunește elementele constitutive ale contravenției prev. de art. 2 pct. 31 din Legea nr. 61/1991, respectiv de a nu se prezenta la sediul poliției la cererea justificată a organelor de poliție.

Sancțiunile au fost stabilite în mod separat și au fost cumulate potrivit art. 10 din O.G. 2/2001.

Fapta unui tată de a jigni în mod public fiica minoră , iar ulterior să nu se prezinte în fața organelor de poliție pentru a da explicații în legătură cu fapta, are un caracter grav, care justifică aplicarea de sancțiuni pecuniare.

Pentru cele de mai sus și în baza prev. art. 34 din O.G. 2/2001, instanța va respinge plângerea formulată de petentul S. G., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de poliție al județului Harghita .

Fără cheltuieli de judecată.

Comments

comentarii

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 189 de cazuri COVID-19 la Cluj. Rata de incidență a ajuns la 3,54.... Citește mai mult
Locuirea în municipiul Cluj-Napoca a fost tema celei mai recente dezbateri publice a Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC).... Citește mai mult
CFR Călători a anunțat că alte 34 de trenuri Inter-Regio vor deveni Regio-Expres de la 1 aprilie. Prețul unui bilet va fi mult mai ieftin.... Citește mai mult
Horoscop 7 martie 2021. Taurii nu vor să comunice despre problemele lor. Balanțele sunt o sursă de energie pozitivă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns