fbpx

Soluție definitivă de înghețare a cursului francului elvețian

Adaptarea contractului de împrumut la un curs din data acordării plus o marjă de 20 %.

La data de 19 noiembrie 2020, Curtea de Apel București a respins recursul băncii, menținând astfel soluția instanței de apel de înghețare a cursului francului elvețian la valoarea de 2,41 lei reprezentând valoarea de la data acordării creditului, respectiv 2,0043 majorată cu 20%, ca operațiune de adaptare a contractului de împrumut la un curs din data acordării plus o marjă de 20 %. 

Într-un dosar având ca obiect contestaţia la executare formulată de către creditor în temeiul Legii nr. 77/2016 (Legea dării în plată), Judecătoria Sectorului 6 București prin hotărârea nr. 6333/2018  pronunțată în ședința publică din data de 05.10.2018 a admis contestaţia formulată de creditoarea contestatoare Credit Europe Bank NV, prin mandatar Credit Europe Ipotecar IFN SA în contradictoriu cu intimata X persoană fizică și a constatat neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a notificării privind darea în plată. Totodată, a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară îndeplinirii demersului privind darea în plată.

Împotriva hotărârii a formulat apel pârâta persoană fizică X, apel judecat de către Tribunalul București.

Instanța de apel a admis apelul și a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul că a respins contestaţia ca neîntemeiată. Totodată, tribunalul a dispus adaptarea contractului de împrumut la un curs din data acordării plus o marjă de 20 %. 

La data de 19 noiembrie 2020, Curtea de Apel București, investită cu judecarea recursului formulat de către Credit Europe Bank NV, a respins recursul formulat de către creditoare prin hotărârea nr. 803/2020, în acest fel, hotărârea dată de către Tribunalul București menținându-se.

Conform bursa, contractul de împrumut viza francul elevețian, iar prin dispoziția instanței de apel, s-a dispus îngheţarea francului elveţian (CHF) la valoarea de 2,41 lei.

Avocatul debitorului, a declarat sursei citate că,, această decizie este o premieră a CAB”, precizând totodată că:,, Hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi menţinută în recurs de Curtea de Apel Bucureşti are drept consecinţă o reechilibrare a contractului pentru viitor, până la scadenţa sa finală, prin înlăturarea riscului valutar şi, implicit, diminuarea cursului la care urmează să fie efectuate plăţile la o valoare rezonabilă”.

Conform sursei citate, în motivare, Tribunalul Bucureşti, secţia a VI-a Civilă, reţine că raportat la situaţiile particulare, “instanţa poate dispune o măsură inferioară de reechilibrare a contractului, în sensul că nu ar fi ţinută să aplice neapărat limita maximă a remediului legal – darea în plată -, putând să adopte măsuri pe care le putem considera clasice în materia impreviziunii (adaptarea prestaţiilor, ajustarea acestora, încetarea contractului în condiţiile indicate de instanţă, precedate toate de o încercare nereuşită de negociere). În condiţiile în care instanţa dispune adaptarea contactului, consecinţa este reducerea obligaţiei de plată, devenită excesiv de oneroasă, până la o limită rezonabilă şi echitabilă, atât pentru debitor, cât şi pentru creditor”.

“Contractul de credit a fost încheiat la data de 05.11.2007 de către un IFN care, ulterior, a cesionat creanţa către o societate din Olanda. Acesta a acordat consumatorului un credit ipotecar în cuantum de 139.114 CHF în scopul achiziţionării unui imobil – apartament, având destinaţia de locuinţă. La momentul finantării, rata de schimb pentru un CHF era de 2,0043 lei, astfel că, la momentul acordării finanţări, consumatorul datora în echivalentul monedei naţionale RON suma de 278.826 lei, la care urmau să se adune dobânzi. Cuantumul ratei lunare pe care consumatarul o avea de achitat la data semnării contractului, raportat la cursul din ziua acordării de 2.0043 lei/CHF, era de 1.080 lei. La data transmiterii notificării de dare în plată, în anul 2016, rata lunară pe care apelantul o avea de achitat raportat la un curs de 4,09 lei pentru un CHF era de 2.829 lei, iar soldul era de 128.871 CHF (echivalentul sumei de 527.007 lei) cu «doar» 248.181 lei mai mult faţă de momentul finanţării, după ce a efectuat, timp de opt ani, plăţi în valoare de 55.582 CHF (la un curs mediu de aproximativ 200.095 lei). Analizând valoarea cu care au crescut obligaţiile de plată ale consumatorului şi plăţile pe care acesta le-a efectuat până la data transmiterii notificării, se poate lesne constata că soluţia de reechilibrare este una justă chiar şi pentru creditor. Acesta urmează să mai încaseze suma de 310.579 lei cu titlu de sold, la care se vor adauga dobânzi – practic, o sumă mai mare decât cea acordată, la care se vor adăuga dobânzi. Rata lunară a debitorului se va diminua, însă, semnificativ, cu aproape 1000 de lei”.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns