Acasă » AVOCATURA » Sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din Legea avocaturii este neconstituțională

Sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din Legea avocaturii este neconstituțională

Curtea Constituțională a decis, astăzi, că sintagma de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, este neconstituțională.

Excepția de neconstituționalitate a vizat dispozițiile art.27 lit.d) și ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată.

Art.14: „Este nedemn de a fi avocat:[…]

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

Art. 27: „Calitatea de avocat încetează:[…]

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. „

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:

A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, este neconstituțională.

Curtea a constatat că sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 contravine art.1 alin.(5) din Constituție, redactarea acesteia fiind lipsită  de claritate și precizie, având în vedere că nu se precizează în mod clar acele infracțiuni care aduc atingere prestigiului profesiei de avocat. Așa fiind, necircumstanțierea expresă a acelor infracțiuni care sunt de natură să aducă atingere prestigiului profesiei de avocat lasă loc arbitrariului, făcând posibilă aplicarea diferențiată a sancțiunii excluderii din profesie, în funcție de aprecierea subiectivă a organelor competente.

A respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.27 lit.d) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Cazuri din Cluj cu urmări diferite pentru avocați

Sanda Albu a fost exclusă din Baroul Cluj după ce a fost condamnată definitiv pentru evaziune fiscală, însă Monica Apostu, care a fost condamnată definitiv pentru complicitate la luare de mită în legătură cu contractele de asistență juridică, a rămas în Barou și este pe tabloul avocaților suspendați.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina