fbpx

Sentință de stabilizare a cursului CHF-RON la data semnării contractului de credit din 2007

Tribunalul Specializat Cluj a pronunțat, în 25 ianuarie, o sentință de stabilizare a cursului franc elvețian -leu la data încheierii contractului de credit, adică 20 decembrie 2007. Sentința, a doua de acest gen de la Tribunalul Specializat Cluj, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Avocații care au reprezentat reclamantul sunt Gabriela Bucătariu și Raul Moscovits, iar pârâtă este Banca Românească.

”Este o soluție importantă din perspectiva faptului că pentru client se diminuează considerabil valoarea de rambursat din credit. Vorbim de o diferență de 2 lei la curs. Fiind un credit pentru achiziționare unui imobil, valoarea este destul de mare. Speța este mai degrabă inovativă decât dificilă, pentru că astfel de soluții prin care să se constate caracterul abuziv al clauzelor prin care se stabilea rata la cursul din ziua plății nu prea există. Jurisprudență pe care să o folosim nu am avut deoarece nu am văzut nicio motivare la o altă soluție similară. Așteptăm motivarea în cazul nostru. Sentința nu este definitivă și rămâne de văzut dacă banca o va ataca”, a declarat pentru Clujust.ro Gabriela Bucătariu.

Minuta sentinței

”1. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia prescriptiei dreptului reclamantului C. Iulian la actiune în sens material în ceea ce priveste restituirea sumelor încasate de pârâta în temeiul clauzelor abuzive mai jos aratate, exceptie invocata de pârâta Banca Românească SA membră a Grupului National Bank of Greece.

2. Admite în parte cererea formulata de reclamantul C.I., în contradictoriu cu pârâta SC Banca Românească SA membră a Grupului National Bank of Greece, si, în consecinta:

3. Constata caracterul abuziv si, în consecinta, nulitatea absoluta a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având urmatorul cuprins: “Pentru creditul acordat împrumutatul va plati urmatoarele comisioane: … b) comision de administrare a creditului: 1,00% flat calculat asupra sumei creditului contractat; se achita din credit la data efectuarii primei utilizari din credit”, precum si caracterul abuziv si, în consecinta, nulitatea absoluta partiala a clauzei cuprinse în art. 8 pct. 2 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în masura în care se refera la acest comision de administrare.

4. Constata caracterul abuziv si, în consecinta, nulitatea absoluta partiala a clauzelor cuprinse în art. 6 pct. 1 teza finala si pct. 3 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având urmatorul cuprins: “Daca banca decide sa revizuiasca nivelul ratei dobânzii…” si “…banca îsi rezerva dreptul de a comunica ulterior modificarea nivelului dobânzii curente fie prin notificare scrisa cu confirmare de primire, fie prin includerea noii valori a dobânzii în extrasul de cont. Împrumutatul este de acord ca aceasta metoda de notificare este suficienta, iar împrumutatul renunta la orice plângere, aparare sau reclamatie ulterioara cu privire la faptul ca aceasta metoda a fost nepotrivita sau inadecvata.”, în masura în care pârâta are doar dreptul, nu si obligatia, de a revizui nivelul dobânzii dupa primele 6 luni din perioada de creditare, respectiv în masura în care pârâta nu ar avea obligatia de a aduce la cunostinta reclamantului, prin notificare scrisa cu confirmare de primire, modificarea nivelului dobânzii curente conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007.5. Obliga pârâta sa restituie reclamantului suma de 1358,00 CHF, perceputa cu titlu de comision de administrare conform clauzei abuzive cuprinse în art. 5.1 lit. b din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, împreuna cu dobânda legala aferenta pentru perioada 7 ianuarie 2008 – 31 august 2011, respectiv cu dobânda legala penalizatoare prevazuta de art. 3 alin. 2 din OG nr. 13/2011 pentru perioada cuprinsa între 1 septembrie 2011 si ziua platii.

6. Constata caracterul abuziv si, în consecinta, nulitatea absoluta a clauzelor cuprinse în art. 1 pct. 2 si, respectiv, art. 8 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având urmatorul cuprins: “Creditul va fi restituit în aceeasi valuta” si, respectiv, “Orice plata efectuata de împrumutat în vederea rambursarii creditului se va face în moneda în care a fost acordat creditul”.

7. Constata caracterul abuziv si, în consecinta, nulitatea absoluta partiala a clauzei cuprinse în art. 9 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, având urmatorul cuprins: “… Împrumutatul / Codebitorul autorizeaza banca sa faca numele sau si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de împrumutat / codebitor în conturile sale de disponibilitati în moneda prezentului contract, la cursul practicat de banca, în ziua operarii…”, în masura în care autorizeaza pârâta sa efectueze schimbul valutar în numele si pentru împrumutat / codebitor la o alta cotatie decât cea de la data încheierii contractului, 1 CHF = 2,1231 RON.7. Dispune stabilizarea cursului de schimb valutar CHF-RON, pentru efectuarea platilor în temeiul contractului de credit mai sus mentionat, la cursul BNR valabil la momentul semnarii contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, atât pentru perioada cuprinsa între momentul încheierii contractului, 20 decembrie 2007 si momentul sesizarii instantei, 16 martie 2015, cât si pentru viitor, de la momentul sesizarii instantei si pâna la încetarea contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007.

8. Obliga pârâta sa recalculeze, fara aplicarea comisionului de rambursare anticipata prevazut de art. 5 pct. 1 lit. c din contract, si sa comunice reclamantului noile rate de restituire a împrumutului, cu aceleasi scadente lunare convenite prin contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, tinând cont de toate sumele achitate în plus pâna la pronuntarea prezentei hotarâri, rezultate din diferenta de curs valutar dintre cursul avut în vedere la momentul efectuarii fiecarei plati si cursul valutar stabilizat, mai sus aratat, de 1 CHF = 2,1231 RON.

9. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte capete de cerere având ca obiect:

9.1. Constatarea caracterului abuziv si, în consecinta, a nulitatii absolute a clauzei cuprinse în art. 5.1 lit. c din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 privind comisionul de rambursare anticipata, valabila pentru perioada cuprinsa între momentul încheierii contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 si momentul încheierii actului aditional la acest contract întocmit ca urmare a intrarii în vigoare a OUG nr. 50/2010

9.2. Obligarea pârâtei la restituirea catre reclamant a sumelor pretins platite în plus ca urmare a pretinsei nerevizuiri a ratei dobânzii conform formulei din cuprinsul art. 6 pct. 1 din contractul de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007, cu dobânda legala / legala penalizatoare aferenta.

9.3 Revizuirea pe cale judiciara a contractului de credit bancar ipotecar nr. 13073592/20 decembrie 2007 în sensul stabilizarii cursului de schimb valutar CHF-RON pentru efectuarea platilor în temeiul contractului de credit mai sus mentionat la cursul BNR valabil la momentul semnarii contractului de credit, 20 decembrie 2007, de 1 CHF = 2,1231 RON, ca urmare a impreviziunii.

10. Respinge, ca neîntemeiata, cererea reclamantului având ca obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant, în cuantum de 6417,28 lei.

11. Ia act de intentia reclamantului de a îsi recupera celelalte cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocatial, pe cale separata.

12. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.

13. Pronuntata în sedinta publica, azi, 25 ianuarie 2016.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina