Acasă » DEZVĂLUIRI / ANCHETE » Șefii Direcţiei de Finanţe Cluj, reclamaţi la DNA Cluj pentru nerestituirea taxelor auto de poluare
Sediul DNA Cluj

Șefii Direcţiei de Finanţe Cluj, reclamaţi la DNA Cluj pentru nerestituirea taxelor auto de poluare

Ca urmare a nerestituirii sumelor de bani reprezentând taxele auto de poluare, șefii Direcţiei de Finanţe Cluj au fost reclamaţi la DNA Cluj de către un jurist care a câștigat restituirea acestei taxe în zeci de dosare în instanță.
 
Subiectul restituirii taxelor de poluare a lipsit în ultima vreme din agenda liderilor politici şi a instituţiilor cu atribuţii în această materie. Ulterior adoptării Legii nr. 1/2017, s-a eliminat Timbrul de mediu, însă nu a fost rezolvată şi problema restituirii taxelor de poluare şi a acestui Timbru de mediu,  obligaţie pe care statul român o are de mai bine de şapte ani.

Având în vedere că, după eliminarea Timbrului de mediu, taxele de poluare nu se mai restituie nici în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi nici tranşele anuale (de câte 20%/an) nu se mai plătesc de bunăvoie de către administraţiile fiscale, pe rolul DNA Cluj a fost înregistrată o plângere penală împotriva şefilor Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca care au atribuţii în materia executării hotărârilor judecătoreşti, plângere având ca obiect pretinse fapte de abuz în serviciu şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive. Sesizarea a fost formulată de juristul Cosmin Nicolae Mariș, cel care, prin executorul judecătoresc judecătoresc Marius Stolnean, a înfiinţat şi popririle pe conturile de salarii ale aceleiaşi instituţii.

Este ultimul mijloc legal la care mai poate apela un contribuabil pentru a-şi recupera taxe de poluare consfinţite prin hotărâre judecătorească definitivă, dată fiind pasivitatea manifestată de organele fiscale faţă de aceste hotărâri definitive.

În continuare, Asociaţia Monitor Lex – pentru aplicarea Legii şi recunoaşterea drepturilor omului, condusă de Mariș, pregăteşte şi alte demersuri în vederea intrării în legalitate a activităţii instituţiilor cu atribuţii în restituirea taxelor de poluare.

Amintim faptul că încă din luna februarie a acestui an nu se mai restituie taxele de poluare, în pofida existenţei unui însemnat număr de hotărâri judecătoreşti definitive care obligă organele fiscale la restituirea taxelor de mediu.

Argumentele invocate de organele fiscale sunt lipsa fondurilor şi lipsa cadrului legal de restituire.

”În ceea ce priveşte lipsa fondurilor, jurisprudenţa naţională şi europeană a statuat că statul nu poate invoca lipsa fondurilor pentru a tergiversa executarea unei hotărâri judecătoreşti. Mai mult decât atât, nu poate condiţiona restituirea unei taxe la care a fost obligat în temeiul dreptului european de existenţa unei alte taxe de mediu.

În ceea ce priveşte cadrul legal, chiar dacă ar fi fost abrogat (cu toate că art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 şi actele normative subsecvente sunt încă în vigoare), există dreptul comun de restituire a sumelor de la bugetul statului, respectiv cel reglementat de Codul de pocedură fiscală, astfel că nici acest argument nu poate fi reţinut.

Sperăm că atât instituţiile cu atribuţii în materia restituirii taxelor de mediu, cât şi instituţiile sesizate cu cercetarea acestor practici nelegale să înţeleagă faptul că prin aceste demersuri se urmăreşte un interes public şi nu unul privat, respectiv acela al funcţionării legale a instituţiilor administrativ-fiscale şi respectarea hotărârilor judecătoreşti definitive de către instituţiile statului de drept, aspect ce constituie un deziderat esenţialmente colectiv.”, a precizat juristul Mariș.

De altfel, pentru acest aspect, România a fost criticată de către Comisia Europeană în cuprinsul Raportului MCV din 25.01.2017, instituţia europeană a reţinut în cuprinsul Raportului faptul că Respectarea și executarea hotărârilor judecătorești sunt legate atât de independență, cât și de consecvență. O hotărâre judecătorească neexecutată lipsește hotărârea respectivă de orice efect util și are un impact direct asupra volumului de lucru al instanțelor judiciare prin dosarele ulterioare sau prin căile de atac împotriva hotărârilor repetitive. Problemele legate de respectarea și executarea hotărârilor judecătorești de către instituțiile statului și de către administrația publică au constituit o temă recurentă: Comisia a adoptat recomandări succesive în 2014, 2015 și 2016 pe această temă, care a fost recunoscută drept o deficiență structurală și de către CEDO.[1]

În ce priveşte consecinţele constatate de Comisie în privinţa neexecutării sau executării hotărârilor judecătoreşti de către administraţia publică, importante sunt de menţionat referirile directe la hotărârile privind taxele de mediu. Astfel, potrivit Comisiei, Respectarea și executarea hotărârilor judecătorești reprezintă o parte integrantă a eficienței sistemului judiciar, așa cum se arată în obiectivul de referință nr. 115. Neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești de către administrație erodează încrederea în justiție și reprezintă o pierdere de timp și de resurse în dosare ulterioare sau căi de atac împotriva hotărârilor repetitive.[2]

Asociaţia Monitor Lex – pentru aplicarea Legii şi recunoaşterea drepturilor omului a efectuat demersuri către Ministerul Finanţelor, A.N.A.F. şi Administraţia Fondului pentru Mediu, prin care solicita restituirea integrală şi dintr-o dată, de bunăvoie, a taxelor de poluare consfinţite prin hotărâri judecătoreşti definitive, aşa cum a statuat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin Hotărârea din 30.06.2016. pronunţată în Cauza Ciup (C-288/14).

În cuprinsul răspunsurilor formulate către Asociaţia Monitor Lex, aceste instituţii au precizat că în prezent în vederea identificării unor soluţii care să dea organelor fiscale posibilitatea de a restitui sumele achitate de contribuabili cu ocazia înmatriculării autovehiculelor, inclusiv în situaţia în care restituirea a fost dispusă prin hotărâri judecătoreşti definitive devenite executorii, s-a constituit un comitet interinstituţional din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Administraţiai Fondului pentru Mediu şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

”Cu toate acestea, reamintim că obligaţia statului de a restitui taxele de poluare dintr-o dată, s-a născut de mai bine de una an de zile, iar soluţiile pentru armonizarea legislaţiei naţionale la exigenţele europene întârzie să apară.”, a spus președintele asociației din Cluj.

Considerând că această situaţie, în care instituţiile statului ignoră hotărârile judecătoreşti potrivnice pe o perioadă atât de lungă este incompatibilă cu exigenţele statului de drept şi ale democraţiei constituţionale, Asociaţia Monitor Lex pregăteşte în aceste zile demersuri de natură penală pentru fapte de abuz în serviciu şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti împotriva şefilor de instituţii responsabile cu restituirea taxelor de poluare.


[1] A se vedea în acest sens şi statuările Comisiei din cuprinsul Raportului din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare din 25.01.2017, pg. 6.
[2] Idem. pg. 12.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina