fbpx

Se îngroașă insolvența la CFR: noi nume și noi sume în tabelul definitiv al creditorilor

Fostul căpitan Cadu, Gabionetta, Sporting Club de Braga sunt câteva nume introduse de judecător în tabelul definitiv al creditorilor CFR 1907 cu sume deloc de neglijat: 991.000 lei, 462.000 lei sau 2,2 milioane lei.

Judecătorul sindic din dosarul de insolvență al FC CFR 1907 Cluj SA, care deține clubul de fotbal CFR, a luat câteva decizii importante în ultima vreme. A dispus înscrierea în tabelul definitiv al creditorilor, în cazul unor jucători, a unor sume mai mari cu câteva zeci de mii de lei față de tabelul preliminar al creditorilor. 

Ciprian Deac
Ciprian Deac

”Dispune înscrierea în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a creanţei chirografare a contestatorului Damjan Djokovic ca fiind în cuantum de 336.751,6 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Costea Florin Constantin ca fiind în cuantum de 794.656,6 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Deac Ciprian Ioan ca fiind în cuantum de 782.437,75 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Larie Ionut-Justinian ca fiind în cuantum de 227.017,15 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Jaroslaw Kolakowski ca fiind în cuantum de 385.557,8 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Davide Petrucci ca fiind în cuantum de 127.834,9 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Tiberio Cavalleri ca fiind în cuantum de 405.488 lei şi a creanţei chirografare a contestatorului Piccolo Felice ca fiind în cuantum de 719.300,03 lei.”, se arată în sentință.

Alte decizii cu mai mare greutate se referă la acceptarea în tabelul creditorilor a unor sume sau nume care inițial nici nu existau, precum fostul căpitan Cadu, pe numele său Ricardo Manuel Ferreira de Sousa.

cadu”Dispune înscrierea în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA şi a creanţei chirografare a contestatorului Savini Ulisse în cuantum de 154.283,5 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Kvrgic Duka Velibor în cuantum de 66.121,5 lei, a creanţei chirografare a contestatoarei Joaquin Vigueras Sports SL în cuantum de 52.897,2 lei, a creanţei chirografare a contestatorului Ricardo Manuel Ferreira De Sousa în cuantum de 991.822 lei şi a creanţei chirografare a contestatoarei Sport International Consulting AG în cuantum de 206.299,08 lei.”, scrie în sentință.

Un caz special este cel al atacantului Denilson Gabionetta, cărua nu i-a fost acceptată inițial creanța pe motiv că ar fi semnat un act prin care renunța la orice pretenții. Acum, judecătorul l-a introdus în tabel cu suma de bani și a cerut verificarea actului, despre care jucătorul susține că este fals.

Gabionetta
Gabionetta

”Dispune înscrierea provizorie în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a creanţei chirografare a contestatorului Gabionetta Denilson Martinho în cuantum de 462.850,5 lei, şi efectuarea procedurii de verificare a înscrisului constând în actul aditional înregistrat de Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1145/12.06.2014, care se va descoase din dosarul nr. 134/1285/2015/a10 împreună cu originalul conventiei civile nr. 17/26.07.2013 şi cu originalul declaratiei contestatorului aflate la filele 39-51 şi 54-55, se vor înlocui cu copii şi se vor depune la compartimentul valori mobiliare al Tribunalului Specializat Cluj.”, scrie judecătorul de la Tribunalul Specializat Cluj în sentință.

Dar cea mai grea lovitură pe care o primește CFR este aprobarea de către judecător a unei datorii de 2,2 milioane lei pe care o are către clubul de fotbal din Braga, Portugalia.

”Dispune înscrierea în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, a contestatoarei Sporting Club De Braga-Futebol Sad, cu creanţa chirografară în cuantum de 1.102.025 lei şi cu creanţa chirografară sub condiţie suspensivă în cuantum de 1.102.025 lei.” Anterior, administratorul judiciar acceptase existența unei datorii de  doar 132.000 de lei. ”, se arată în sentință. 

Puteți citi mai jos extrase din motivarea sentinței în care judecătorul arată de ce l-a introdus pe Cadu în tabelul creditorilor, ce contract păgubos a avut CFR cu Sporting Club de Braga, ce susține Gabionetta despre actul suspect și cum a invocat un fost fotbalist de la CFR practica din dosarul de insolvență al Universității Cluj.

Cadu a câștigat pe procedură

Prin contestaţia împotriva tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, înregistrată pe rolul acestui tribunal sub numărul de dosar 134/1285/2015/a24, la 23.04.2015, contestatorul Ricardo Manuel Ferreira De Sousa a solicitat judecătorului sindic ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună înscrierea sa în tabelul definitiv al creditorilor, în calitate de creditor chirografar, titular al creanţei de 225.000 euro, echivalentul a 991.822 lei la cursul BNR de la data deschiderii procedurii de 4,4081 lei/1 euro.

În motivarea contestatiei (filele 2-6 dosar nr. 134/1285/2015/a24) contestatorul Ricardo Manuel Ferreira De Sousa a arătat, în esentă, că detine calitatea de creditor chirografar fată de debitoare, fiind titularul unei creante în sumă de 225.000 euro, certă, lichidă şi exigibilă la data deschiderii procedurii insolvenţei fată de aceasta, 04.02.2015, suma reprezentând contravaloarea drepturilor bănesti ce i se cuvin pentru activitatea sportivă desfăsurată în temeiul conventiei civile nr. 51/03.11.2011 înregistrată la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 3891/17.11.2011 şi a fost convenită prin actul aditional la această coventie astfel: drepturi bănesti de 175.000 euro net scadente până la data de 15.10.2014, pct. 2 din actul aditional, şi 50.000 euro, cu titlu de penalitate datorată de către debitoare ca efect al întârzierii în plata creantei principale.

Contestatorul a mai arătat că fată de calitatea sa de creditor, administratorul judiciar avea obligatia de a-i comunica notificarea privind deschiderea procedurii în conditiile reglementate de art. 99, 100 şi 42 din Legea nr. 85/2014, dar nu i-a fost comunicată o atare notificare, aflând întâmplător despre deschiderea procedurii, contestatorul precizând că activează în prezent în Portugalia unde şi locuieste. În aceste conditii a formulat declaratia de creantă strict pe baza informatiilor obtinute de la fostii coechipieri şi a comunicat-o tribunalului în două exemplare însotite de documentele ce probează detinerea creantei. Fată de acestea, contestatorul a solicitat să se aprecieze temeinicia contestatiei fundamentată pe art. 99 alin. 1 şi 3 şi art. 42 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014.

Contestatorul a mai arătat că dat fiind faptul că în raport cu el nu s-a îndeplinit procedura de notificare, devin incidente dispozitiile art. 42 alin. 3 din lege, în raport de care declaratia de creantă comunicată de el prin postă după împlinirea termenului stabilit în acest sens prin sentinta de deschidere a procedurii, 23.03.2015, este socotită în termen, cu efectul înscrierii ei la masa credală, în acest sens dispunând fără echivoc şi prevederile art. 114 alin. 1 teza I din Legea nr. 85/2014 care înlătură aplicarea sanctiunii decăderii pentru creditorii care nu au fost notificati în conditiile reglementate de art. 42 din lege

In ceea ce priveste contestaţia formulată de contestatorul Ricardo Manuel Ferreira De Sousa, judecătorul sindic retine că, prin declaratia de creantă formulată, acesta a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu creanta chirografară în sumă de 250.000 euro, echivalentul a 991.822 lei la cursul BNR de la data deschiderii procedurii de 4,4081 lei/1 euro, acesta nefiind înscris în tabelul preliminar al creantelor împotriva averii debitoarei, ca urmare a retinerii de către administratorul judiciar a tardivitătii formulării cererii de înscriere a creantei de către contestator.

Astfel, administratorul judiciar a învederat că a expediat contestatorului notificarea privind deschiderea procedurii de insolventă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, plicul postal întorcându-se la expeditor fără a fi înmânat contestatorului. Or, judecătorul sindic retine că nu se poate aprecia ca fiind îndeplinită procedura de comunicare a notificării către contestator în conditiile Codului de procedură civilă, dată fiind împrejurarea că notificarea nu a fost în mod efectiv primită de către contestator, desi a fost expediată către acesta, plicul postal întorcându-se la expeditor (filele 43-44, dosar nr. 134/1285/2015/a24).

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 99 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014, notificarea contestatorului potrivit Codului de procedură civilă se impunea întrucât acesta era mentionat în lista depusă de debiotare potrivit art. 67 alin. 1 lit. c din acelasi act normativ. Realizarea unei comunicări de către debitoare prin sms cu contestatorul cu privire la necesitatea depunerii declaratiei de creantă de către acesta, invocată de către administratorul judiciar nu a fost dovedită, înscrisul imprimat de la fila 45 dosar nr. 134/1285/2015/a24 neavând valoare probatorie în acest sens, iar pe de altă parte, comunicarea apărând a fi realizată în data de 23.03.2015 ora 21:25 nu poate fi considerată a fi într-un termen rezonabil care să permită contestatorului să formuleze declaratia de creantă până la împlinirea termenului stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, care era tot 23.03.2015. Totodată, conversatia invocată prin sms nu poate fi apreciată nici raportat la continutul ei ca respectând cerintele imperative ale art. 99 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014 în ceea ce îl priveste pe contestator. În consecintă, întrucât contestatorul nu a primit în mod efectiv notificarea privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, acesta este considerat de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creantei prin depunerea unei cereri în acest sens, prin efectul dispozitiilor art. 42 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, în spetă, contestatorul Ricardo Manuel Ferreira De Sousa formulând cererea de înscriere la masa credală a debitoarei la 01.04.2015 (filele 60- 61, dosar nr. 134/1285/2015/a24).

CFR și-a luat țeapă prin contractul cu Sporting Club de Braga

În ceea ce priveste contestaţia formulată de contestatoarea Sporting Clube De Braga-Futebol Sad, judecătorul sindic retine că această contestatoare a solicitat înscrierea unei creante în cuantum de 500.000 euro în tabelul creantelor împotriva averii debitoarei, fiind înscrisă în tabelul preliminar al creantelor cu creanta în cuantum de 132.243 lei,  echivalentul a 30.000 euro, şi cu suma de 30.000 euro sub conditie suspensivă. Temeiul creantei invocate de către contestatoare constă în contractul de transfer încheiat între aceasta şi debitoare la data de 24.05.2012, prin care contestatoarea (Sporting -n.red.) a transferat către CFR totalitatea drepturilor federative şi 70% din drepturile economice asupra jucătorului Mario Jorge Quintas Felgueiras.

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din acest contract, debitoarea urma să semneze cu jucătorul un contract de muncă pe termen de 4 ani competiţionali). În data de 25.05.2012, între jucător şi debitoare a fost semnat contractul civil de prestări sportive fotbalistice, în temeiul căruia jucătorul s-a obligat a presta activitate sportivă pentru debitoare pentru perioada cuprinsă între 01.07.2012 – 30.06.2016, în schimbul unui onorariu lunar stabilit.

La art. 5 din Contractul de transfer încheiat între contestatoare şi debitoare, s-a stipulat că având în vedere că Sporting Clube De Braga-Futebol Sad va rămâne proprietarul a 30% din drepturile economice cu privire la jucător, debitoarea îsi asumă obligatia de a plăti către aceasta o sumă corespunzătoare celor 30% din valoarea unui transfer viitor al jucătorului ori de câte ori jucătorul va fi transferat pe durata de validitate a contractului de muncă semnat cu debitoarea, 30% din orice sumă primită de debitoare cu privire la transferul sau vânzarea drepturilor cu privire la jucător, împrumut sau orice altă operatiune, actiune sau mijloc apt să genereze orice compensatie ca urmare a unei astfel de încetări, stabilindu-se totodată că în situatia în care suma corespunzătoare acestui procent va fi mai mică de 500.000 euro, aceasta va fi suma datorată”.

Prin raportul de analiză a creantelor, administratorul judiciar al debitoarei a retinut că din analiza gramaticală a acestui text, se poate observa că partea de vorbire aceasta” – pronume demonstrativ, se referă la suma corespunzătoare […] mai mică”, având calitatea de subiect subînţeles faţă de prima propoziţie, şi prin urmare, a apreciat că în cazul în care procentul de 30% calculat asupra sumei totale ar fi mai mic de 500.000 Euro, tot acest procent de 30% i se cuvine creditorului.

Judecătorul sindic retine că nu este corectă interpretarea dată de administratorul judiciar prevederilor art. 5 din contractul de transfer încheiat între contestatoare şi debitoare la 24.05.2012, dispozitiile contractuale mentionate fiind clare în sensul că părtile au stabilit în sarcina debitoarei obligatia de a achita contestatoarei un procent de 30% din valoarea oricărui transfer viitor al jucătorului, iar în cazul în care suma calculată prin aplicarea procentului de 30% va fi mai mică decât suma de 500.000 euro, suma datorată va fi aceasta din urmă, adică suma de 500.000 euro. Această interpretare se impune atât datorită sensului gramatical şi logic al clauzei, cât şi dacă se aplică regulile de interpretare prevăzute de art. 1267 Cod civ., raportat la împrejurarea că părtile au stabilit la art. 5.4 din contract că şi în cazul în care debitoarea ar fi transferat cu titlu gratuit jucătorul, aceasta avea obligatia de a plăti contestatoarei suma de 500.000 euro.

La 31.01.2015, debitoarea Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, în calitate de club initial, a încheiat cu Konyaspor Kulubu, în calitate de nou club, contractul de transfer international pentru jucător de fotbal, prin care s-a convenit transferul de către debitoare a drepturilor sportive federative şi a 90% din drepturile economice ale jucătorului Mario Jorge Quintas Felgueiras către noul club începând cu data de 02.02.2015, cu titlu de transfer definitiv, stabilindu-se că în schimb noul club va plăti debitoarei suma netă de 200.000 euro, din care 100.000 euro până cel târziu la 05.02.2015, iar 100.000 euro până cel târziu la 01.06.2015.

În consecintă, fată de prevederile art. 5 din contractul de transfer privind pe acelasi jucător încheiat anterior, la 24.05.2012, între contestatoarea Sporting Clube De Braga-Futebol Sad şi debitoarea Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, acesteia din urmă îi revine obligatia de a plăti contestatoarei suma de 500.000 euro, întrucât se află în situatia în care suma corespunzătoare procentului de 30% din valoarea transferului, de 200.000 euro, este mai mică de 500.000 euro, astfel că debitoarea datorează contestatoarei această din urmă sumă, potrivit acordului de vointă al părtilor expres exprimat în acest sens. Potrivit clauzei inserate la art. 5.1 din contractul de transfer încheiat la 24.05.2012, între contestatoarea Sporting Clube De Braga-Futebol Sad şi debitoarea Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, părtile au convenit că debitoarea va plăti suma datorată creditorului într-un termen maxim de 5 zile de la data la care va primi sumele datorate conform contractului respectiv.

Prin urmare, având în vedere faptul că potrivit contractului de transfer încheiat între debitoare şi Konyaspor Kulubu privind pe jucătorul Mario Jorge Quintas Felgueiras, debitoarea urma să primească în două transe egale pretul de transfer, o transă până cel târziu la 05.02.2015, iar a doua transă până cel târziu la 01.06.2015, judecătorul sindic retine că şi obligatia debitoarei de plată a sumei de 500.000 euro către contestatoare poate fi plătită tot în două transe, fiecare într-un termen maxim de 5 zile de la primirea de către debitoare a sumelor datorate conform contractului de transfer încheiat de aceasta cu Konyaspor Kulubu. Asadar, întrucât debitoarea a încasat doar prima transă din valoarea de transfer de la Konyaspor Kulubu, creanta contestatoarei este pură şi simplă doar pentru suma de 250.000 euro, echivalentul a 1.102.025 lei la cursul BNR de la data deschiderii procedurii împotriva debitoarei, iar creanta privind diferenta de 250.000 euro, echivalentul a 1.102.025 lei se impune a fi înscrisă sub conditia suspensivă a încasării de către debitoare a celei de-a doua transe de pret de la Konyaspor Kulubu pentru transferul jucătorului Mario Jorge Quintas Felgueiras

Gabionetta acuză fals în acte la CFR

Prin cererea de admitere a creanţei, contestatorul a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei a creanţei sale de natură salarială ca fiind în sumă de 105.000 Euro, echivalentul în lei a sumei de 465.585,5 Lei (1 Euro – 4,4151 Lei, Curs BNR 19.03.2015), în baza convenţiei civile nr. 17/26.07.2013, reprezentând drepturi salariale restante conform art. 5.1. din Convenţie şi în raport de dispoziţiile art. 5 pct. 18 şi 103 din Legea 85/2014, la care se adaugă suma de 1.755 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Contestatorul nu a fost înscris la masa credală a debitoarei, administratorul judiciar retinând în analizarea declaratiei de creantă formulate de acesta că între CFR şi jucător s-a încheiat Convenţia Civilă nr. 17/26.07.2013 având ca obiect desfăşurarea, în calitate de jucător profesionist a activităţilor fotbalistice în cadrul clubului pentru perioada cuprinsă între data de 01.08.2013 şi 30.06.2014, valoarea convenţiei fiind stabilită la suma de 165.000 Euro plătibilă în 11 rate lunare egale în sumă netă de 15.000 Euro, iar în evidenţele CFR a fost identificat actul adiţional din data de 12.06.2014 prin care părţile (Dl. Gabionetta şi CFR) au stabilit că nu mai au niciun fel de pretenţii reciproce, financiare sau de altă natură, rezultate din sau în legătură cu convenţia civilă nr. 17/26.07.2013.

Raportat la acest act adiţional, administratorul judiciar a retinut că debitoarea nu mai deţine nicio datorie faţă de contestatorul Gabionetta Denilson Martinho. Prin contestația formulată, contestatorul a contestat semnătura de pe actul aditional nr. 988/09.05.2014 înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1145/12.06.2014, arătând că nu a semnat acel act şi a solicitat efectuarea procedurii verificării de scripte cu privire la înscrisul respectiv.

Debitoarea a depus la dosar, în original, atât convenția civilă nr. 17/26.06.2013 înregistrată la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 476/09.08.2014, încheiată între debitoare, în calitate de club sportiv, şi contestatorul Gabionetta Denilson Martinho, în calitate de jucător profesionist de fotbal, cât şi actul aditional nr. 988/09.05.2014 înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1145/12.06.2014, încheiat între aceleasi părti (filele 39-51, dosarul nr. 134/1285/2015/a10).

Totodată, la dosar a fost depusă declaratia autentică notarială a contestatorului dată în Italia, prin care acesta declară că nu a semnat actul aditional înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal din România sub nr. 1145/12.06.2014 (filele 54- 56, dosarul nr. 134/1285/2015/a10). Având în vedere această declaratie, precum şi pozitia exprimată de contestator prin contestatie şi prin avocatul ales la termenul de judecată din 19.06.2015, judecătorul sindic retine incidenta dispozitiilor art. 302 Cod proc.civ., impunânduse efectuarea procedurii de verificare a înscrisului constând în actul aditional înregistrat de Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1145/12.06.2014.

Costea a dat exemplu dosarul Universității Cluj

Prin contestaţia împotriva tabelului preliminar al creanţelor împotriva averii debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA întocmit de administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL, înregistrată pe rolul acestui tribunal sub numărul de dosar 134/1285/2015/a11, la 22.04.2015, contestatorul Costea Florin Constantin a solicitat judecătorului sindic ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună înscrierea în întregime a creantei sale în tabelul preliminar de creante ca fiind în sumă de 1.679.197,40 lei, în categoria creantelor salariale.

În motivarea contestatiei (filele 3-8, dosar nr. 134/1285/2015/a11), contestatorul Costea Florin Constantin a arătat, în esentă, că a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei în categoria creanţelor salariale, cu suma de 1.679.197,40 Lei, echivalentul a 379.000 Euro la cursul BNR din data de 23.03.2015, 1 Euro – 4,4306 Lei, din care: 531.672 Lei, echivalentul a 120.000 Euro, constând în contravaloarea serviciilor sportive restante la data deschiderii procedurii insolvenţei; 203.807,60 Lei, echivalentul a 46.000 Euro, reprezentând bonusuri de rezultat; 39.875,40 Lei, echivalentul a 9.000 Euro, reprezentând chirie restantă imobil; 903.842,40 Lei, echivalentul a 204.000 Euro, diferenţă preţ convenţie, aferent perioadei cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei/denunţarea unilaterală a Convenţiei Civile şi data împlinirii perioadei contractuale de activare în cadrul clubului.

Contestatorul a mai arătat că părţile se află în prezenţa unui contract cu o natură specifică, reglementat de Legea Sportului şi de regulamentele FRF, iar denunţarea unilaterală a contractului este supusă unor reguli specifice şi suportă sancţiuni specifice. Prin convenția părtilor au fost prevăzute exclusiv trei modalităti de încetare: la expirarea perioadei pentru care a fost încheiată, prin acordul scris al părtilor şi în conditiile prevăzute de statutele şi regulamentele FRF. Potrivit dispozitiilor Regulamentului privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal emis de FRF, orice denuntare unilaterală a contractului la initiativa clubului în interiorul perioadei protejate va fi sanctionată obligatoriu cu plata către jucător a unei compensatii reprezentând valoarea totală a drepturilor financiare cuvenite jucătorului până la expirarea contractului, mai putin primele de joc şi de obiectiv”.

Astfel, contestatorul a arătat că îi sunt datorate despăgubiri conform contractului şi dispozitiilor speciale, cu atât mai mult cu cât clubul a semnat contract cu el cu putin timp înainte de intrarea în insolventă, când avea prefigurarea mentală clară a situatiei financiare şi a insolvenţei iminente, fiind justificată compensarea contestatorului în conditiile regulamentelor sportive cu valoarea drepturilor salariale până la data încetării contractului, având în vedere prejudiciul fizic şi de imagine pe care i-l creează orice lacună în antrenamente şi lipsa unei continuităti între cluburile la care activează.

Potrivit art. 123 alin. 4 din Codul insolventei, cocontractantul are dreptul de a fi despăgubit de către debitor, fiind evidentă prevalenta legii insolvenţei ca lege specială fată de art. 1276 Cod civ., la stabilirea cuantumului despăgubirilor impunându-se a se tine seama de prevederile regulamentului şi statutului FRF ca lege specială, şi nu de prevederile generale din Codul civil.

În sustinerea cererii de înscriere a creantei sale în categoria creantelor salariale, contestatorul a invocat practica Tribunalului Specializat Cluj, respectiv dosarul nr. 106/1295/2013 privind insolventa debitoarei Fotbal Club Universitatea Cluj SA unde jucătorii ce aveau încheiate conventii civile au fost înscrisi în categoria creantelor izvorâte din raportul de muncă.

Comments

comentarii

În perioada 25-26 mai, pădurile de lângă Feiurdeni și Pădureni vor găzdui concursurile de orientare în alergare pentru Trofeul Transylvania Open.... Citește mai mult
75 de elevi clujeni vor participa luni, 27 mai, la Concursul Interjudețean „THE BRITISH FACTORY”.... Citește mai mult

Lasă un răspuns