fbpx

Sancțiuni aplicate de un polițist impertinent din Cluj, anulate de instanță. Înregistrare body cam: ”Stai să îi reţin permisul la bătrân suge-mi-ar p…”

Pentru că s-a enervat pe un șofer în vârstă, un polițist din Cluj i-a trecut în plus trei contravenții după ce i-a prezentat procesul-verbal pentru semnare, care cuprindea sancțiune doar pentru nepurtarea centurii. Instanța de apel, care a anulat amenzile pentru contravențiile în plus, notează în motivare: ”Coroborat cu afirmaţia agentului de la finalul înregistrării, după ce procesul-verbal era deja întocmit şi prezentat celui sancţionat, Stai să îi reţin permisul la bătrân s…-mi-ar p… (cuvinte obscene), este evident că actul de sancţionare a fost completat ulterior.”

În 2 aprilie 2020, când erau filtre din cauza stării de urgență, petentul B.V.I a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum total de 1795 lei şi sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, reţinându-se în sarcina sa că a condus pe Calea Floreşti din Cluj Napoca ”în timp ce nu purta centura de siguranţă. Totodată, la verificarea autovehiculului nu a avut 2 triunghiuri reflectorizante şi a refuzat să prezinte stingătorul. Conducătorul auto se afla singur în maşină. De asemenea, nu a respectat indicaţiile poliţistului rutier, în momentul opririi încercând să  plece, fără a i se fi indicat acest lucru şi fiind ulterior oprit pentru a prezenta declaraţia conform OM 3/2020. Acesta a adresat către organele de poliţie următoarele: ,,Vă doresc ce  vreau eu.”, a consemnat polițistul care l-a amendat.

Procesul-verbal de contravenţie este semnat de agentul constatator si de șofer, iar la rubrica ,,Alte menţiuni” este inserat ,,Am purtat centură. Doresc să primesc procesul-verbal acasă”

Astfel, rezultă că șoferul a fost sancţionat pentru următoarele contravenţii:

-contravenţia prevăzută de art. 108 alin. 1 lit. a pct. 3 din OUG 195/2002 (nepurtarea centurii de siguranţă)

contravenţia prevăzută de art. 100 alin.3 lit. f din OUG 195/2002 (nerespectarea indicaţiilor poliţistului rutier)

-contravenţia prevăzută de art. 100 alin. 1 pct.13 din OUG 195/2002 (lipsa trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologat);

-contravenţia prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991;

Judecătoria Cluj-Napoca a respins plângerea contravențională în totalitate, astfel că șoferul, prin avocatul Răzvan Trușcă, a atacat sentința cu apel.

”Acțiunile agentului constatator au depășit litera și spiritul legii, întrucât, în contextul situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care a determinat emiterea Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și o serie de acte normative subsecvente care au restrâns în mod drastic drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, nu s-a limitat doar la legitimarea și stabilirea identității persoanelor care se deplasează în afara locuinței/gospodăriei și a verificării motivului acestor persoane. 

Or, atitudinea și limbajul agentului constatator sunt revoltătoare, fiind greu de digerat ca un om al legii să aibă un astfel de vocabular cu o persoană mult mai în vârstă. De subliniat este și faptul că atitudinea agentului constatator a perpetuat și în ceea ce îi privește pe ceilalți participanți la trafic”, a precizat avocatul Trușcă în apel.

Tribunalul Cluj a menținut amenda doar pentru centură și s-au anulat celelalte trei sancțiuni pentru că erau aplicate abuziv.

In privinţa celorlalte trei contravenţii reţinute în sarcina apelantului, tribunalul reţine următoarele:

”La momentul opririi în trafic de către agentul constatator, camera video de tip body worn surprinde următoarea discuţie între agentul constatator şi apelant:

Agent.• Te-am sancţionat pentru centură, exact pentru ce am văzut că nu ai.A doua chestie, nu ti-am dat voie să pleci, te-am oprit regulamentar.

Contravenient.• Ce regulamentar, ala-i semnul, asa? (bate cu mâna în maşina pentru a exemplifica cum a fost efectuat semnul de oprire)

Agent.• Pentru că dumneata ai vrut să pleci, pentru asta tre să iţi reţin permisul de conducere. Nu ţi-l reţin, ti-am spus, ti-am dat un avertisment pentru că nu ai ştiut, nu ti-am făcut nici un fel de semn, mă înţelegi domnul Gheorghe.

Contravenient.• Domnu, domnu agent…

Agent: Sancţiunea e în felul următor: două puncte de penalizare, trei puncte amentă, 145 în 15 zile pentru neportul centurii de siguranţă. Foarte simplu, pentru ce am

 văzutpentru aia te-am sancţionat. Dacă dumneata consideri că cele constatate.. în 15 zile ai dreptul săfaci contestaţie…

Contravenient(în timp ce se adresa altui politist, posibil superior sau coleg al agentului constatator).• Mă omoară omul ăsta…

Coleg agent.• Dar ce aifăcut? Contravenient.• Dar nimic…

(…)

Agent.• Să terminăm procesul-verbal după care puteti vorbi cu cine doriţi dumneavoastră. Să imi spuneti dacă aveti menţiuni legat de contravenţie Contravenient: Am menţiuni, că am purtat centură. Vă rog să scrieţi corect, că vi se anulează.

Agent.• Aşa, altceva? Ampurtat centură…

Contravenient.• Stati că nu am citit, mi-am luat ochelarii..

Agent.• Vă dau o copie, dacă doriţi să il semnaţi, dacă vreţi să luati la cunoştinţă

Contravenient.• Nuu, vreau să il citesc…

Agent.• Nu îţi dau niciun proces să il citeşti, domnu Gheorghe, dacă vrei îl iei la cunoştinţă, dacă nu puteti contesta, niciun fel de problemă (…) Doreşti o copie a procesului-verbal sau il primesti acasă, cum doriţi dumneavoastră, niciun fel de problema. 1l puteti citi după ce îl semnaţi, cum consideri dumneata.

Contravenient.• Domnucomandant, ascultati-mă, vedeţi că tot la per tu mă ia şi am 70 de ani?

Coleg agent.• Nu ştiu, nu am auzit…

Contravenient.• Dar e normal să nu auziti, e colegul dumneavoastră, îi perfect. Îi perfect.

Coleg agent.• Dar nu e vorba de asta…

Contravenient.• Trimiteţi-mi-l acasă, faceti-vă treaba. Domnu Mureşan, să vă dea

Dumnezău cât vă doresc eu.

Agent.• Bine, în regulă, mai primiti o sancţiune la Legea 61

(…)

Agent.• O să primiti procesul-verbal acasă plus încă o sancţiune pe care o să o vedeţi. O zi buna!

(…)

Ulterior agentul constatator se îndreaptă spre un alt autoturism oprit, discută cu conducătorul acestuia iar la final revine spre maşina de poliţie, afirmând: Stai să îi reţin permisul la bătrân s…-mi-ar p… (cuvinte obscene)

Rezultă din cuprinsul înregistrării video depusă la dosar că agentul constatator a decis sancţionarea apelantului pentru nepurtarea centurii de siguranţă, aspect consemnat în procesul-verbal pe care i l-a dat contravenientului să il semneze, acesta a formulat obiectiuni şi a solicitat să i se comunice procesul-verbal.

Acesta este conţinutul actului de sancţionare, procedural întocmit, cu aducerea la cunoştinţă a dreptului de a formula obiecţiuni, a faptei şi a sancţiunii aplicate.

Ulterior, ca urmare a expresiei adresate de către contravenient, ~Domnu Mureşan, săcă dea Dumnezău cât vă doresc eu. , agentul constatator a considerat că se impune a se aplica o sancţiune suplimentară, la Legea nr. 61/1991, ceea ce s-a şi întâmplat.

Insă, cu privire la contravenţia prevăzută de Legea nr. 61/1991, nu sunt întrunite elementele constitutive, aceasta având următorul conţinut:

Art. 2 – Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă

nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.•

1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii

jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace

indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora

Astfel, expresia nu poate fi considerată ca reprezentând un act sau gest obscen, injurie sau expresie jignitoare sau vulgară, ameninţare cu acte de violenţă.

Chiar dacă erau de faţă şi alte persoane din echipajul de control, aceasta nu era o expresie de natură a produce o jignire agentului, în condiţiile contextului general în care s-a purtat discuţia.

Este real că o atitudine a unui cetăţean model presupune un comportament diferit de cel al apelantului, însă modalitatea de adresare nu constituie o contravenţie, raportat la definiţia din art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991.

Prin urmare, sub aspectul reţinerii acestei fapte, nu sunt întrunite elementele de tipicitate ale contravenţiei prevăzută de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 sancţionată de art. 3 alin. 1 lit. b din aceeaşi lege.

In ceea ce privesc celelalte două contravenţii, anume nerespectarea indicatiilor politistului rutier, lipsa trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologat, tribunalul constată cu privire la prima faptă că deja agentul constatator a considerat că nu se impune sancţionarea contravenientului, afirmând că Pentru că dumneata ai vrut să pleci, pentru asta tresă iţi reţin permisul de conducere. Nu ţi-l reţin, ti-am spus, ti am dat un avertisment pentru că nu ai ştiut, nu tiam făcut niciun fel de semn, mă înţelegi domnul Gheorghe.

Rezultă aşadar un dubiu cu privire existenţa unui semnal regulamentar de oprire, a culpei contravenientului, sub aspectul perceperii de către acesta că potrivit semnalului agentului avea obligaţia de a opri. Aceste aspecte au fost conştientizate inclusiv de agent, căci nu se poate explica de ce ar fi decis să nu il mai sancţioneze pe acesta.

Apoi, este evident că prin procesul-verbal care i s-a prezentat contravenientului spre semnare această faptă nu fusese sancţionată, căci singura contravenţie adusă la cunoştinţa celui sancţionat privea neportul centurii, agentul afirmând: ~ Sancţiunea e în felul următor: două puncte de penalizare, trei puncte amendă, 145 în 15 zile pentru neportul centurii de siguranţă. Foarte simplu, pentru ce am văzut pentru aia te-am sancţionat. Dacă dumneata consideri că cele constatate.. în 15 zile ai dreptul săfaci contestaţie…

Coroborat cu afirmaţia agentului de la finalul înregistrării, după ce procesul-verbal era deja întocmit şi prezentat celui sancţionat, Stai să îi reţin permisul la bătrân s…-mi-ar p… (cuvinte obscene), este evident că actul de sancţionare a fost completat ulterior.

Aceste elemente sunt de natură a naşte un dubiu cu privire la comiterea contravenţiei de către apelant, motiv pentru care sub aspectul acestei contravenţii se impune anularea procesului-verbal.

Referitor la lipsa trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologat, se naşte un dubiu cu privire la comiterea acestei contravenţii prin prisma aceloraşi motive, anume că la momentul sancţionării i se aduce la cunoştinţă : Te-am sancţionat pentru centură, exactpentru ce am văzut că nu ai.

Rezultă că agentul constatator nu a constatat lipsa trusei, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu, fiind logic să i le aducă la cunoştinţă şi pe acestea dacă le-ar fi constatat.

In plus, la începutul înregistrării, se poate observa că apelantul îi spunea agentului că :Uite unde-i extinctorul, în masină~, în timp ce gesticula cu mâna spre zona din faţă a maşinii.

Prin urmare, această imprejurare coroborată cu atitudinea iniţială a agentului de a nu proceda la sancţionarea apelantului sunt de natură a naşte cel putin un dubiu cu privire la comiterea şi a acestei contravenţii.

In raport de aceste motive, tribunalul va admite apelul declarant de apelantul petent B.V.I împotriva Sentinţei civile nr. 2156/2021 pronunţată în dosarul nr. 6560/211/2020 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o schimbă în tot, în sensul că va admite în parte plangerea contravenţională formulată de apelantul petent B.V.I, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CLUJ, împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PCJX nr. 0313057/02.04.2020.

Va dispune anularea în parte a procesului-verbal de contravenţie seria PCJX nr. 0313057/02.04.2020, respectiv în ceea ce priveşte următoarele contravenţii:

– contravenţia prevăzută de art. 100 alin.3 lit. f din OUG 195/2002 (nerespectarea indicaţiilor poliţistului rutier) si în consecinţă înlătură sancţiunea principală a amenzii şi sancţiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule aplicată petentului;

-contravenţia prevăzută de art. 100 alin. 1 pct.13 din OUG 195/2002 (lipsa trusă medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologat);

-contravenţia prevăzută de art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991;

Va menţine procesul-verbal în privinţa contravenţiei prevăzute de art. 108 alin. 1 lit. a pct. 3 din OUG 195/2002 (nepurtarea centurii de siguranţă)”, se arată în motivarea decizie.

Mai jos este partea din înregistrarea de pe body cam în care polițistul spune cuvintele obscene cu referire la șofer.

Comments

comentarii

Cutremurul cu magnitudinea 5,2 pe Richter s-a înregistrat, marți seară, 6 iunie, la o adâncime de 6.3 kilometri în județul Arad. Mai multe familii s-au trezit cu casele distruse de la seism și de frica unui alt cutremur au decis să doarmă în mașini.... Citește mai mult
UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc marți seara în Arad. Seismul s-a simțit iar până la Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!