fbpx

S-a publicat hotărârea de punere în aplicare a setului de măsuri pentru implementarea rețelelor 5G

Senatul României solicită guvernului să demareze un dialog transparent cu opinia publică şi reprezentanţii societăţii civile asupra oportunităţilor, vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G.

Conform hotărîrii, Senatul României:

 1. salută lansarea procesului de reflecţie privind beneficiile şi vulnerabilităţile utilizării tehnologiei 5G;
 2. sprijină ambiţia Europei de a deveni lider mondial al celei de-a patra revoluţii industriale (Industria 4.0) şi prin beneficiile utilizării tehnologiei 5G, pentru a se putea astfel genera oportunităţi multiple cetăţenilor, societăţii şi economiei europene;
 3. atrage atenţia că există atât studii ştiinţifice, care semnalează pericolele şi vulnerabilităţile tehnologiei 5G, cât şi “fake news-uri” care pot duce la o imagine eronată a opiniei publice despre tehnologia 5G, precum şi consecinţe negative (distrugerea unor proprietăţi private, ca antenele 5G, proteste în stradă etc.);
 4. solicită atât Comisiei Europene, cât şi Guvernului:

a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenţia asupra vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G;

b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică şi reprezentanţii societăţii civile asupra oportunităţilor, vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G;

c) să demareze, împreună cu reprezentanţii societăţii civile, comunitatea universitară şi cea ştiinţifică, studii ample care să propună soluţii pentru eliminarea vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G de orice natură.

Textul integral:

Hotărârea nr. 60/2020 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Implementarea reţelelor 5G în condiţii de siguranţă în UE – Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE – COM (2020) 50 final

emitent:      Senatul

publicată în: Monitorul Oficial  nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/251 din 26.06.2020,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Senatul României:

 1. salută lansarea procesului de reflecţie privind beneficiile şi vulnerabilităţile utilizării tehnologiei 5G;
 2. sprijină ambiţia Europei de a deveni lider mondial al celei de-a patra revoluţii industriale (Industria 4.0) şi prin beneficiile utilizării tehnologiei 5G, pentru a se putea astfel genera oportunităţi multiple cetăţenilor, societăţii şi economiei europene;
 3. atrage atenţia că există atât studii ştiinţifice, care semnalează pericolele şi vulnerabilităţile tehnologiei 5G, cât şi “fake news-uri” care pot duce la o imagine eronată a opiniei publice despre tehnologia 5G, precum şi consecinţe negative (distrugerea unor proprietăţi private, ca antenele 5G, proteste în stradă etc.);
 4. solicită atât Comisiei Europene, cât şi Guvernului:
 5. a) să analizeze cu prioritate studiile care atrag atenţia asupra vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G;
 6. b) să demareze un dialog transparent cu opinia publică şi reprezentanţii societăţii civile asupra oportunităţilor, vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G;
 7. c) să demareze, împreună cu reprezentanţii societăţii civile, comunitatea universitară şi cea ştiinţifică, studii ample care să propună soluţii pentru eliminarea vulnerabilităţilor şi pericolelor tehnologiei 5G de orice natură.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti, 30 iunie 2020.

Nr. 60.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns