fbpx

Modificarea Legii nr. 50/1991 cu privire la închiderea balcoanelor intră în vigoare azi

Conform noilor prevederi, se pot închide balcoane la parterul blocurilor cu acordul asociației de proprietari dat în formă autentică.

Conform legii modificatoare (Legea nr. 149/2020 publicată în M.Of. nr. 658 din 24 iulie 2020), la articolul 7, după alineatul (20^7), se introduce un nou alineat, alineatul (20^8), cu următorul cuprins:

“(20^8) Cu acordul asociaţiei de proprietari se pot efectua lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate dacă modificările aduse construcţiei se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv”.

La anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1, punctul 2.5.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.5.6. Acordul asociaţiei de proprietari conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate”.

3. La anexa nr. 2 punctul 10, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:

“3. Asociaţiile de proprietari, care deţin titluri de proprietate asupra terenurilor din jurul condominiilor, pot încheia contracte de locaţiune, închiriere, folosinţă sau concesiune asupra acestora, precum şi asupra terenului aferent condominiului cu proprietarii interesaţi, pentru extinderea spaţiilor aflate la parter, cu acordul adunării generale exprimat prin hotărâre adoptată cu 2/3 din numărul total al proprietarilor şi acordul exprimat în scris al tuturor proprietarilor direct afectaţi.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns