fbpx

RIL referitor la taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată

Curtea de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii (RIL) referitor la taxa judiciară de timbru în cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată.

Colegiul de conducere, cu majoritate de voturi, a hotărât: ”Sesizarea inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, pentru a se pronunţa asupra unei probleme de drept soluţionate diferit de instanţele judecătoresti, referitoare la „taxa judiciară de timbru in cazul căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată”.

Sesizarea a fost înregistrată la Înalta Curte de Casație și Justiție în 26 septembrie și nu are încă termen de judecată.

În Hotărârea Colegiului de conducere al Curții de Apel Brașov, prin care a fost sesizată Înalta Curte, se arată următoarele:

”În vederea analizării oportunităţii promovării unui recurs în interesul legii, au fost emise adrese către curţile de apel din ţară pentru a fi comunicată jurisprudenţă referitoare la această problemă de drept, constatându-se cu această ocazie că nu există un punct de vedere unitar. Examenul jurisprudenţei actuale evidenţiază două orientări cu privire Ia aceste aspecte, şi, prin urmare, rezultă caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel:

Întro primă opinie, în absenţa unei norme exprese şi obiective de scutire a petitului având ca obiect cheltuieli de judecată în condiţiile art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr. 80/2013, nici calea de atac având ca obiect acest petit nu poate fi scutită potrivit art. 28 din acelaşi act normativ.

Întro a doua opinie, cererea accesorie (în accepţiunea art. 30 Cod procedură civilă) având ca obiect cheltuieli de judecată este scutită de taxa judiciară de timbru în raport de scopul şi finalitatea legii, precum şi în raport de regimul juridic aplicabil acestei cereri accesorii. Pe cale de consecinţă, este scutită de taxa judiciară de timbru şi calea de atac, în condiţiile art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia l civilă, prin Incheierea din 16 iunie 2017 pronunţată în soluţionarea unei cereri de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru.

Urmare a analizării corespondenţei primite de la celelalte curţi de apel, s-a constatat că la Curtea de Apel Bucureşti şi Curtea de Apel Cluj practica este neunitară.

Răspunsurile primite de la celelalte curţi de apel au fost în sensul celei dea doua opinii, respectiv, scutirea de la plata taxei de timbru a căii de atac ce are drept obiect cheltuielile de judecată.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia l civilă, prin încheierea din 16 iunie 2017 pronunţată în soluţionarea unei cereri de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru.

Aceeaşi opinie a fost împărtăşită şi în cadrul întâlnirii preşedinţilor de secţii civile ale curţilor de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de la Bacău din anul 2016, astfel cum este cuprinsă în Minuta întâlnirii la pct. 4:

„Art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013 enumeră în mod expres cererile formulate în cursul procesului sau 1n legătură cu un proces care sunt supuse taxării, de unde rezultă faptul că în privinţa acestor cereri, regula in materie (timbrarea în privinţa acţiunilor, cu excepţia cazurilor in care legea prevede scutirea) este inversată, si anume regula este netimbrarea, iar excepţiile 1n care cererea se timbrează sunt expres şi limitativ prevăzute de acest articol. Apreciem că cererile vizând acordarea cheltuielilor de judecată se încadrează,In noţiunea de “cereri în legătură cu un proces” si, întrucât nu sunt enumerate printre cazurile de timbrare reglementate de art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013, acestea nu sunt supuse timbrării. Pe cale de consecinţă, nici căile de atac, în considerarea art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013, în motivarea cărora se contestă modul de soluţionare a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, nu sunt supuse timbrării.”

Având în vedere cele expuse, colegiul de conducere constată că, deşi la acest moment la nivelul Curţii de Apel Braşov practica este unitară, această problemă de drept a primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoresti din ţară si considerând că este necesar ca printr-o decizie obligatorie să se stabilească modul unitar de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale menţionate”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina