clujust.ro

Reguli noi la admiterea în magistratură

Noile reguli la admiterea în Institutul Național al Magistraturii au fost publicate în Monitorul Oficial. Regulamentul privind concursul de intrare în magistratură a fost modificat prin hotărârea nr. 1131/2014 a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, redată mai jos.
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.
Art. I. – Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate 1(1) – 1(3) cu urmatorul cuprins:
1 (1) In vederea organizarii concursului, Institutul National al Magistraturii constituie o baza de date cu subiecte pentru testul de verificare a rationamentului logic, baza de date ce se actualizeaza periodic, in functie de necesitati. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretesteaza ori de cate ori este necesar, in vederea masurarii statistice a validitatii si dificultatii acestora.
1(2) Baza de date prevazuta la alin. (1) este gestionata exclusiv de catre Institutul National al Magistraturii.
1(3) Prestarea efectiva a activitatilor legate de constituirea si administrarea bazei de date prevazute la alin. (1) este certificata de unul dintre directorii Institutului National al Magistraturii.
2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens. Aceeasi persoana poate face parte dintr-o singura comisie, cu exceptia persoanelor care fac parte din comisia prevazuta la art. 9 alin. (1), care vor putea fi numite si in comisia de elaborare a subiectelor sau in cea de solutionare a contestatiilor pentru testul de verificare a rationamentului logic.
3. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 9. (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, testul-grila de verificare a rationamentului logic si proba interviului si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzatoare, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de comisiile de solutionare a contestatiilor. Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare electronica.
4. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 1(1), cu urmatorul cuprins:
1(1) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevazuta la art. 4 alin. (1) si selectia de subiecte in vederea pretestarii se realizeaza de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.
5. La articolul 9, alineatele (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Comisiile indicate la alin. (1) si (1) sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de cate un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei.
………………………………………………………………………………….
(6) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1) si (11) vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
6. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 10. – (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grila de verificare a cunostintelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic si comisia de examinare din cadrul probei interviului.
7. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, in principiu, la inceputul anului calendaristic, in functie de necesitati si de calendarul estimativ al concursurilor si examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv
8. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 11. – Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a putea fi tratate in timpul de lucru stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) sa asigure o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national;
g) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica;
2. predarea catre comisia de admitere a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise eliminatorii a subiectelor si a baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate.
9. Dupa articolul 1 1 se introduc doua noi articole, articolele 11(1) si 11(2), cu urmatorul cuprins:
Art. 11(1).- Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are in principal urmatoarele atributii:
1. elaborarea periodica de subiecte de concurs pentru baza de date prevazuta la art. 4 alin. (11), cu respectarea specificatiilor tehnice ale testului de verificare a rationamentului logic;
2. selectarea si revizuirea subiectelor pentru pretestarile testului de verificare;
3. realizarea pretestarii subiectelor prevazute la pct. 2, cu sprijinul Institutului National al Magistraturii.
Art. 11(2)-  Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grila de verificare a rationamentului logic are, in principal, urmatoarele atributii:
1. selectarea, din baza de date prevazuta la art. 4 alin. 1(1), a subiectelor pentru testul-grila administrat in cadrul probei de concurs si, dupa caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificatiilor tehnice ale testului si a urmatoarelor reguli:
a) sa aiba grad de complexitate care sa permita tratarea in timpul de lucru stabilit;
b) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
c) sa asigure o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
d) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
2. predarea catre comisia de admitere a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei, a subiectelor si a baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate.
10. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice este alcatuita din membri specializati pe cele 4 discipline de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor se face conform dispozitiilor art. 10 alin. (2) si (3).Z
Art. II. – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Comments

comentarii

Un accident a avut loc duminică noapte în localitatea Bucea din comuna Negreni. O adolescentă de 14 ani a murit în urma impactului.... Citește mai mult
Asta da dovadă de civilizație și de respectarea regulilor de circulație! După trotinetele aruncate în Canalul Morii, a venit rândul trotinetelor parcate în mijlocul străzii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!