fbpx

Răspund penal cei cu conturi false pe social media dacă introduc datele reale ale unei persoane și produc consecințe juridice

Motivarea Deciziei ÎCCJ privind conturile false din social media, care s-a viralizat la momentul pronunțării, vine și lămurește o chestiune importantă: NU răspund penal cei care își fac conturi cu cu diverse nume false gen ”Johnny Cuceritorul” sau ”Sexy Blondy”, ci cei care creează conturi cu datele personale reale ale unei persoane și produc consecințe juridice.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ spune în motivare că ”situaţia reprezintă o ipoteză a “furtului de identitate”, similar clonării paginilor web”

Decizia nr. 4/2021 din 25 ianuarie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 171 din 19 februarie 2021. Din motivarea, care poate fi citită în integralitate AICI,  am extras două părți esențiale pentru a înțelege exact în ce condiții poate fi acuzat cineva de fals informatic în ce privește conturile de pe rețelele de socializare.

”În ipoteza supusă analizei, făptuitorul care creează un cont/profil într-o reţea de socializare deschisă publicului, introducând numele şi datele cu caracter personal reale ale altei persoane şi care permit identificarea acesteia (informaţii, fotografii, imagini video etc.), ca fiind date referitoare la propria persoană, acţionează prin încălcarea manifestării de voinţă a persoanei a cărei identitate şi-a uzurpat-o. Informaţiile introduse cu ocazia creării contului şi cele conţinute în diferite postări se circumscriu definiţiei prevăzute de art. 181 alin. (2) din Codul penal, fiind reprezentări care pot fi prelucrate prin sistemul informatic. Aceste date informatice sunt introduse fără drept, în accepţiunea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora acţionează fără drept persoana care nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract.

Făptuitorul nu este autorizat în temeiul legii, pentru că nu există nicio dispoziţie legală care să permită unei persoane să introducă într-o reţea de socializare deschisă publicului date informatice privind o altă persoană (date de identificare şi alte date cu caracter personal reale), ca fiind date privind propria persoană. Dimpotrivă, legea protejează dreptul la propria imagine (art. 73 din Codul civil), iar utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii sau vocii unei persoane constituie, potrivit art. 74 lit. h) din Codul civil, o atingere adusă vieţii private.
De asemenea, făptuitorul nu este autorizat în temeiul unui contract, întrucât nu a fost mandatat în acest sens de persoana căreia îi aparţin datele informatice asupra cărora s-a acţionat, nu există acordul de voinţă al acesteia.

În consecinţă, făptuitorul care, prin contrafacerea manifestării de voinţă a unei persoane, introduce într-o reţea de socializare deschisă publicului numele şi datele cu caracter personal reale ale acesteia (şi care permit identificarea sa), ca fiind date privind propria identitate, acţionează fără drept, în sensul dispoziţiilor art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003. În fapt, situaţia reprezintă o ipoteză a “furtului de identitate“, care, similar clonării paginilor web (phishingul), intră sub incidenţa art. 7 din Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică [Nota de îndrumare nr. 4 a Comitetului Convenţiei privind criminalitatea informatică (T-CY) referitoare la Furtul de identitate şi phishingul în legătură cu frauda, adoptată la a noua sesiune plenară a T-CY, iunie 2013].”

(….)

”Crearea unui cont fără drept, uzurpând identitatea unei persoane, prin introducerea de date reale şi care permit identificarea respectivei persoane, presupune o falsificare a manifestării de voinţă a acesteia şi creează o percepţie contrară realităţii în privinţa titularului respectivului cont.
Aşadar, datele necorespunzătoare adevărului rezultate privesc emitentul acestora şi constau în lipsa concordanţei între făptuitorul care introduce date ca fiind datele proprii şi persoana căreia acestea îi aparţin în realitate. Între datele informatice astfel contrafăcute (în modalitatea introducerii fără drept) şi realitatea obiectivă nu există corespondenţă, manifestarea de voinţă reflectată de aceste date aparţinând unei alte persoane (făptuitorului) decât celui care aparent este titular al contului (voinţa de publicare a datelor nu este reală).
În acest fel, introducerea unor date reale are ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.

Concluzionând, condiţia de tipicitate obiectivă analizată include şi caracterul neautentic ori necorespunzător adevărului cu privire la emitentul datelor, astfel că ea este îndeplinită ori de câte ori datele obţinute nu sunt în concordanţă cu manifestarea de voinţă a persoanei căreia îi sunt atribuite.

Ca atare, prin introducerea într-o reţea de socializare deschisă publicului a numelui şi a altor date personale reale ale unei alte persoane şi care permit identificarea acesteia, ca şi cum ar fi date privind propria identitate, rezultă date necorespunzătoare adevărului în accepţiunea art. 325 din Codul penal, fiind întrunită această cerinţă ataşată elementului material al laturii obiective a infracţiunii de fals informatic.

Bineînţeles că pentru reţinerea infracţiunii, pe lângă cele două cerinţe esenţiale ce fac obiectul analizei în prezenta sesizare, este necesar ca scopul activităţilor desfăşurate fără drept şi care au ca rezultat date necorespunzătoare adevărului să fie acela de a utiliza datele informatice în vederea producerii de consecinţe juridice, acesta urmând a fi verificat în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei cauze.”

Comments

comentarii

Guvernul a decis cine va fi noul prefect la Clujului. Este vorba despre tânărul avocat Tasnádi István Szilárd din UDMR.... Citește mai mult
UBB Cluj-Napoca susține Universitatea București pentru decizia de a exmatricula cei 45 de studenți care au fraudat mai multe examene.... Citește mai mult
Sinucidere șocantă! Un tânăr de doar 23 de ani a fugit gol pușcă prin cartier, iar apoi s-a aruncat de la etajul 6.... Citește mai mult
O nouă dezbatere CIIC va avea loc joi, 4 martie 2021, începând cu ora 17:00. Dezbaterea va fi în mediul online.... Citește mai mult

Lasă un răspuns