fbpx

Proiectul de Lege privind sistemul de pensii și asigurări al avocaţilor a trecut de comisii

Proiectul de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor a trecut de comisiile juridică și pentru muncă din Camera Deputaților.

Vedeți mai jos forma propusă spre adoptare de comisia pentru muncă și cea juridică din Camera Deputaților. Aceasta este camera decizională, proiectul fiind adoptat inițiat de Senat. 26 de parlamentari sunt inițiatorii, în frunte cu vicepreședintele UNBR, Ioan Chelaru. Din Cluj sunt avocații-deputați Steluța Cătăniciu și Mate Andras. Președintele filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților, avocat Eugen Iordăchescu, se opune adoptării acestei legi.

”Nu avem nevoie de un supervizer care să vină să ne dea lecții cum să ne reglementăm noi activitățile. Asta este strict opinia mea. Dar opinia mea a intrat în contradicție cu alte păreri. Am intervenit de fiecare dată când mi s-a solicitat, cât am putut de repede, și am făcut eforturi împreună cu colegii mei pentru a ajuta conducerea operativă a Uniunii să corecteze erorile din proiectele de acte normative”, a spus Eugen Iordăchescu în cadrul Adunării Generale a Baroului Cluj.

Acesta spera ca legea să nu fie pusă în dezbaterea plenului Camerei Deputaților ca for decizional. ”Poate n-ar strica să cerem sprijinul colegilor noștri avocați din Parlamentul României și să-și facă și ei datoria față de profesie. Dacă în trecut nu și-au făcut-o, este cazul ca în acest moment să-și facă datoria și să fie extrem de atenți cu privire la ce vor vota în Parlament vizavi de profesia de avocat.”, a îndemnat Iordăchescu.

Proiectul ar putea intra pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în 23 martie.

Expunerea de motive a inițiatorilor proiectului de lege

”Organizarea, funcționarea și gestionarea actualului sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este guvernată de acte normative disparate, neunitare și diferite ca forță juridică, respectiv Legea nr.452/2001, OUG 221/2000, Statutul Casei de Asigurări a Avocaților din România, Hotărâri ale Consiliului UNBR.

Această realitate tinde să conducă, în timp, la disfuncționalități cu consecințe nefavorabile nu numai asupra eficienței, dar și a stabilității, sustenabilității și a transparenței sistemului, dacă nu chiar a solvabilității lui financiare.

În același timp, sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților – în forma lui actuală – nu este adaptat și cu atât mai puțin armonizat, nici cu realitățile din sistemul public de pensii din România, dar nici cu normele și recomandările europene în materia egalității de șanse și de tratament între bărbați și femei, respectiv Directiva nr.2006/54/CE a Parlamentului Europena și ale Consiliului din 5 iulie 2006 cu privire la vârsta de pensionare în sistemele profesionale de securitate socială.”, se arată în expunerea de motive, pe care o puteți citi integral mai jos:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Extrase din proiectul de lege

Art.4. –  Administrarea sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se realizează prin C.A.A. şi prin filialele acesteia, care sunt organizate, funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi Statutul C.A.A

Art.5. – (1) Sunt membri de drept ai C.A.A. toţi avocaţii români şi străini care figurează în tablourile cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie. Membrii de drept ai C.A.A. au calitatea de asiguraţi ai acesteia.

(2) Avocaţii înscrişi în barou, care nu figurează în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, au dreptul la prestaţii de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

Art.6. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care asiguratul şi-a plătit contribuţia legală de asigurări sociale la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

(2) La stabilirea stagiului de cotizare, pentru perioadele anterioare prezentei legi, se va avea în vedere stagiul de cotizare calculat potrivit legilor care au folosit această sintagmă. Constituie stagiu de cotizare şi vechimea în profesia de avocat recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 28 mai 2001.

(3) Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, asiguraţii primesc o singură pensie, în raport de stagiul de cotizare şi de propria contrib uţie legală la fondurile de asigurări sociale.

(4) În situaţia în care asiguraţii nu mai au calitatea de avocat, perioada pentru care s-au achitat contribuţiile legale de asigurări sociale la fondurile administrate de C.A.A. constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. Contribuţiile legale de asigurări sociale nu se restituie.

(5) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice.

Art.7. – (1) Perioada de timp în care un avocat este parlamentar se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare, în condiţiile achitării contribuţiei legale la fondurile administrate de C.A.A pe perioada mandatului.

(2) Indemnizaţia de parlamentar cumulată cu eventualele venituri din activitatea de avocat, desfăşurată în perioada mandatului de parlamentar, se consideră venituri din profesie, luându-se în calcul la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Art.8. – (1) Evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se asigură de C.A.A., în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul C.A.A.

(2) Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora se realizează pe baza codului numeric personal.

(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către filialele C.A.A., de sucursale sau barouri, după caz, până la preluarea integrală şi prelucrarea datelor privind evidenţa asiguraţilor de către C.A.A.

(4) Barourile şi filialele C.A.A. sunt obligate să asigure şi să comunice C.A.A., pentru fiecare avocat, evidenţa perioadelor în care a exercitat profesia de avocat respectiv evidenţa contribuţiilor la fondurile C.A.A., precum şi orice alte date solicitate de C.A.A.

(5) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(4) certificarea stagiului de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele C.A.A., de sucursale sau de barouri, după caz, în raport de evidentele deţinute de acestea.

Art.8. – (1) Evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se asigură de C.A.A., în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul C.A.A.

(2) Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora se realizează pe baza codului numeric personal.

(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către filialele C.A.A., de sucursale sau barouri, după caz, până la preluarea integrală şi prelucrarea datelor privind evidenţa asiguraţilor de către C.A.A.

(4) Barourile şi filialele C.A.A. sunt obligate să asigure şi să comunice C.A.A., pentru fiecare avocat, evidenţa perioadelor în care a exercitat profesia de avocat respectiv evidenţa contribuţiilor la fondurile C.A.A., precum şi orice alte date solicitate de C.A.A.

(5) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(4) certificarea stagiului de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele C.A.A., de sucursale sau de barouri, după caz, în raport de evidentele deţinute de acestea.

Art.9. – (1) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, pensia şi celelalte prestaţii de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a producerii următoarelor riscuri asigurate:

a) împlinirea limitei de vârstă prevăzute de lege;

b) invaliditatea, urmare a accidentelor sau bolilor;

c) maternitatea;

d) creşterea copilului, în condiţiile legii;

e) decesul.

(2) Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de pensii, indemnizaţii sau ajutoare, corespunzător contribuţiilor efective la constituirea fondurilor sistemului.

(3) Pensiile au ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare în profesie şi contribuţiile legal achitate de avocatul asigurat.

(4) Indemnizaţiile şi ajutoarele au ca bază de calcul stagiile de cotizare, contribuţiile legal achitate de avocatul asigurat, precum şi posibilităţile sistemului.

(5) Obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale din cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se achită în moneda naţională.

Art.10. – (1) Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor are buget propriu.

(2) Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului.

(3) Bugetul este elaborat anual de C.A.A., pe baza propunerilor filialelor şi este supus aprobării Congresului avocaţilor, conform legii.

Raportul comun al Comisiei  pentru muncă și al comisiei juridice din Camera Deputaților

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Lasă un răspuns