clujust.ro

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019, realizat de o avocată

Avocata Silvia Uscov din Baroul București, autoare a petiției ”Avocații NU sunt turnători!”, a conceput un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 privind spălarea banilor, pe care îl trimite, astăzi, către premier, ministrul justiției, la parlamentarii-avocați, UNBR și Baroul din care face parte.

Avocata Silvia Uscov a realizat proiectul de Ordonanță de Urgentă a Guvernului, precum si Nota de fundamentare pentru a a facilita adoptarea rapida a acesteia, tocmai luand in considerare caracterul urgent. Ambele sunt transmise către primul-ministru, Ludovic Orban, ministrul Justitiei, Cătălin Predoiu, către avocați parlamentari din mai multe partide, către UNBR si Baroul București.

Proiectul urmarește in principal patru direcții:
  1. Avocații să nu se mai înregistreze la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
  2. Avocatii să raporteze UNBR-ului, care are obligatia de a-si desemna o persoana responsabila pentru relatia cu Oficiul, numai in acest fel putand fi garantat secretul profesional pentru ca UNBR va actiona ca organ de filtru si control
  3. În cazul verificarilor operate de Oficiu să fie desemnat un reprezentant al Baroului sau al UNBR care sa asiste la aceste verificari efectuate la avocati (similar perchezitiilor)
  4. Avocatii sa nu aiba obligatia de a verifica sursa fondurilor in cazul achitarii onorariului, cu atat mai mult cu cat achitarea onorariului in numerar presupune niste limite mult inferioare fata de Legea 129/2019 (5.000 lei, respectiv 10.000 lei fata de 10.000 euro, cat e prevazut in Legea 129/2019), iar pentru tranzactiile prin virament bancar, aceste aspecte sunt verificare de catre unitatile bancare.
”In principal, primele trei aspecte sunt esentiale pentru a ne asigura ca profesia de avocat se va desfasura respectand principiile adoptate de catre orice stat democratic.”, ne-a spus avocata Uscov, care așteaptă cu mare interes răspunsurile destinatarilor.

Proiectul de OUG

ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR ____/2020

pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Dată act: ______

Emitent: Guvernul

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din data de 18 iulie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

˝(5) În cazul entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f), raportările se fac către Oficiu şi se notifică structurile de conducere ale profesiilor liberale asupra transmiterii rapoartelor de tranzacţii suspecte, cu excepția avocaților, dispozițiile art. 33 alin. (5) din prezenta lege fiind aplicabile în privința acestora.˝

2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

˝(51) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare contractele de asistență juridică încheiate cu avocații, cu excepția situației în care acestea au fost încheiate cu intenția de a săvărși o infracțiune prevăzută de prezenta lege. De asemenea, avocații nu sunt obligați să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei în vederea determinării sursei fondurilor utilizate pentru achitarea onorariului prevăzut în contractele de asistență juridică.˝

3. La articolul 23, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

˝(4) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor fizice ce au calitatea de entitate raportoare, entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i), precum și avocaților, indiferent de forma de exercitare a profesiei de avocat. În relația cu Uniunea Națională a Barourilor din România, precum și, după caz, cu Oficiul, avocații vor comunica prin oricare dintre reprezentanții formei de exercitare a profesiei, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, și documentelor de înființare ale formei de exercitare a profesiei. Uniunea Națională a Barourilor din România are obligația de a-și desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.˝

4. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

˝(3) Oficiul poate efectua controale la persoane juridice şi la entităţi fără personalitate juridică, altele decât cele aflate sub supravegherea autorităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), atunci când din datele deţinute de Oficiu există suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului cu privire la tranzacţiile efectuate de acestea. În cazul avocaților, aceste controale nu vor fi realizate decât în prezența Decanului Baroului din care face parte forma de exercitare a profesiei, a unui reprezentant desemnat de acesta să îi preia atribuțiile sau a uneia dintre persoanele desemnate de Uniunea Națională a Barourilor din România potrivit art. 23 alin. (4) din prezenta lege.˝

5. La articolul 33, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

˝(5) Avocaţii vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, privind păstrarea secretului profesional. Prin derogare de la prevederile prezentei legi, avocații vor îndeplini obligațiile prevăzute la art. 6-8 față de Uniunea Națională a Barourilor din România, ca organism de autoreglementare a profesiei de avocat, în termenele stabilite în cuprinsul acestor articole. Uniunea Națională a Barourilor din România va acționa ca organism de filtru și control și va îndeplini obligațiile stabilite în sarcina entităților raportoare în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea unui raport potrivit art. 6-8 din prezenta lege. În vederea transmiterii acestor rapoarte, Uniunea Națională a Barourilor din România va institui și va pune la dispoziția avocaților un sistem electronic în termen de 180 zile de la data intrării în vigoare a legii în condiții tehnice similare Oficiului.˝

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Comments

comentarii

Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult
Bugetul Floreștiului pentru anul 2023 a fost adoptat, fiind cel mai generos buget din istoria comunei. Proiectele dedicate infrastructurii educaționale și dezvoltării zonelor verzi ocupă o parte însemnată a capitolului de investiții, care beneficiază de peste 15 milioane de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!