fbpx

Proiect de lege prin care se vor aplica noi sancțiuni agenților economici care nu respectă măsurile anti-pandemie

Prin proiectul de modificare a Legii nr. 55/2020 se propun noi sancțiuni aplicabile agenților economici care nu respectă măsurile și anume: închidera temporară, pe o durată de 15 zile, a sediului principal sau secundar și închiderea temporară, pe o durată de 30 de zile, a sediului principal sau secundar.

Cele două sancțiuni sunt complementare și se aplică alături de pedeapsa principală, amendă sau avertisment.

Conform proiectului, formularea unei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal prin care se aplică aceste sancțiuni nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate, derogându-se astfel de la prevederile din OG nr.2/2001.

Mai mult, agenții constatatori vor afișa în locuri vizibile următorul anunț: „Acest spațiu este închis temporar, până la data de ________ inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19.”

Redăm integral textul proiectului de lege:

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I – Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. După articolul 66 se introduce un nou articol, art. 661 , cu următorul cuprins:

„Art. 661 – (1) În cazul repetării la același sediu principal sau secundar, într-un interval de 15 zile de la constatarea precedentă, a contravenției prevăzute la art. 65 lit. q), de către conducătorul unui operator economic, pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la art. 66 lit.b), agentul constatator dispune și sancțiunea contravențională complementară a închiderii temporare, pe o durată de 15 zile, a sediului principal sau secundar în care operatorul economic desfășoară activitatea fără respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).

(2) Aplicarea sancțiunii contravenționale complementare prevăzute la alin. (1) se materializează prin afișarea de către agentul constatator, în locuri vizibile în interiorul sediului închis temporar, a următorului mesaj: „Acest spațiu este închis temporar, până la data de ________ inclusiv, din cauza nerespectării măsurilor dispuse pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19”.

(3) În cazul în care operatorul economic nu respectă sancțiunea contravențională complementară prevăzută la alin. (1), orice persoană care are calitatea de agent constatator al contravenției prevăzute la art. 65 lit. q) aplică, pentru durata rămasă, sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

(4) În cazul în care constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 65 lit. r), pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la art. 66 lit.c), agentul constatator dispune și sancțiunea contravențională complementară a închiderii temporare, pe o durată de 30 de zile, a sediului principal sau secundar în care operatorul economic desfășoară activitatea suspendată temporar prin măsurile stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).

(5) Aplicarea sancțiunii contravenționale complementare prevăzute la alin. (4) se materializează prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.”

  1. La articolul 67 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) agenții și ofițerii de poliție, subofițerii și ofițerii de jandarmi, polițiștii locali, pentru contravențiile prevăzute la art. 65 lit. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), q) și r);”

  1. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate potrivit art. 661 .”

Art. II – Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns