fbpx

Proiect de lege prin care se reglementează folosirea în dosare penale a interceptările efectuate în baza MSN-urilor

Ca urmare a Deciziei CCR nr.55/2020, Cătălin Predoiu și alți doi deputați PNL au inițiat proiect de lege prin care se reglementează folosirea în dosare penale a interceptările efectuate în baza Mandatelor de siguranță națională, cunoscute ca MSN-uri.

”Prin Decizia Curţii Constitutionale nr. 55/2020 a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiitor art. 139 alin. (3) teza finală din Codu de procedură penală şi s-a constatat că aceste dispozitii legate sunt constituţionale în măsura în care nu privesc înregistrărite rezultate ca urmare a efectuării activitătilor specifice culegerii de informatii care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăti fundamentate ate omului desfăşurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.”, se arată în expunerea de motive.

Proiectul arată în felul următor:

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

Parlamentul României adoptă prezenta Iege.

Art, I. – Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată în Monitorut Oficiat at României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, cu modificărite şi comptetărite ulterioare, se modifică şi se comptetează după cum urmează:

  1. La articotut 21, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Datele şi informaţiile de interes pentru securitatea naţională, rezultate din activitătite autorizate, dacă indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penată, sunt reţinute in scris şi transmise organelor de urmărire penală, potrivit art. 61 din Codul de procedură penată, însoţite de mandatut emis pentru acestea, la care se adaugă propunerea de declasificare, după caz, totală sau în extras, potrivit a mandatului. Convorbirile şi/sau comunicările interceptate, redate în scris, şi/sau imaginile inregistrate se transmit organelor de urmărire penată în integratitate, însoţite de conţinutul digitat originat al acestora. Dispoziţiite art. 143 alin. (3) şi (4) şi art. 146 din Codut de procedură penală se aplică în mod corespunzător.”

  1. La articolu 21, după atin. (1) se introduce un alineat nou, alin. (11), cu următorut cuprins:

„(11) Dacă înregistrările rezultate din activităţite specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiutui unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omului, efectuate cu respectarea prevederitor prezentei legi, sunt fotosite ca mijtoace de probă în procesul penal, legatitatea acestora şi a procedeelor probatorii prin care înregistrărite au fost obtinute se verifică, în procedura de camera preliminară, de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia îi revine, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.”

Art. II. – (1) În cauzele penale în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura în camera preliminară s-a încheiat dispunându-se începerea judecăţii, şi în care sunt fotosite ca mijloace de probă înregistrări rezutate din activităţite specifice cutegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiutui unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omutui, efectuate cu respectarea prevederitor Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională, legatitatea acestor înregistrări şi a procedeelor probatorii prin care înregistrările au fost obţinute se verifică de instanţa învestită cu sotuţionarea cauzei.

(2) În cauzete penale prevăzute ta alin. (1) nelegalitatea respectivelor înregistrări sau a procedeetor probatorii  prin care Inregistrărite au fost obţinute poate fi invocată până ta primul termen de judecată cu procedura  completă după intrarea în vigoare a prezentei tegi, dacă Incătcărite nu sunt sancţionate cu nutitatea absotută.

Citește aici despre primele interceptări anulate după Decizia CCR nr.55/2020

Comments

comentarii

Lasă un răspuns