fbpx

Modificările la Regulamentul CSM, publicate. Oricine poate cere apărarea independenței Justiției!

Hotărârea prin care se modifică Regulamentul de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta prevede că ”cererile având ca obiect apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său pot fi formulate de orice persoană interesată”

     HOTĂRÂRE  Nr. 155/2020 din 23 iulie 2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

EMITENT:   CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII       PLENUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 697 din 4 august 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi (16 voturi DA, 1 vot NU),

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

ART. I

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1044 din 10 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 16 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. apără independenţa autorităţii judecătoreşti în ansamblul său, în condiţiile art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile având ca obiect apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său pot fi formulate de orice persoană interesată;”.

  1. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:

“ART. 26^1

(1) Cererile/Sesizările prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. 1 formulate de un judecător sau procuror ori de o altă persoană fizică interesată sunt analizate mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care, după caz, va dispune:

a) înaintarea cererii preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, pentru a sesiza Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări;

b) înaintarea cererii Plenului Consiliului, în vederea soluţionării sale, dacă nu este necesară efectuarea de verificări de către Inspecţia Judiciară;

c) înaintarea cererii preşedintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării, în cazul în care nu există minime indicii privind existenţa unor fapte de natură a afecta independenţa autorităţii judecătoreşti.

(2) Dispoziţiile art. 40 alin. (3) – (5), (7), (9) şi (10) se aplică în mod corespunzător.”

  1. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Judecătorul care consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi este afectată în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedintele Consiliului dispune înaintarea cererii astfel formulate Inspecţiei Judiciare, în vederea efectuării de verificări sau, dacă acest lucru nu este necesar, Secţiei pentru judecători, în vederea soluţionării sale. În cazul în care este evident că aspectele invocate în cuprinsul cererii nu vizează activitatea profesională a judecătorului, lucrarea este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care o înaintează preşedintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării.”

  1. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:

“(2^1) Cererea de apărare a imparţialităţii sau a reputaţiei profesionale a unui judecător poate fi formulată doar de judecătorul vizat. Cererea cu acest obiect formulată de o altă persoană se clasează de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2^2) Cererea de apărare a independenţei unui judecător formulată de o altă persoană decât judecătorul vizat este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care, după caz, va dispune:

a) înaintarea cererii preşedintelui Consiliului pentru a sesiza Inspecţia Judiciară în vederea efectuării de verificări;

b) înaintarea cererii Secţiei pentru judecători a Consiliului, în vederea soluţionării sale, dacă nu este necesară efectuarea de verificări de către Inspecţia Judiciară;

c) înaintarea cererii preşedintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării, în cazul în care este evident că aspectele invocate în cuprinsul cererii nu vizează activitatea profesională a judecătorului.”

  1. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Înaintarea cererilor/sesizărilor de apărare a independenţei, imparţialităţii sau a reputaţiei profesionale a judecătorilor către Inspecţia Judiciară, în vederea efectuării de verificări, se poate dispune de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători sau de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.”

  1. La articolul 40, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

“(9) În cazul în care se formulează cereri repetitive, respectiv în cazul în care aspectele invocate în cuprinsul unor cereri/sesizări de apărare a independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a unui judecător fac obiectul unei alte cereri/sesizări, preşedintele Consiliului dispune conexarea acestora. Dacă cererea/sesizarea anterioară a fost deja soluţionată, lucrarea este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care va dispune înaintarea acesteia preşedintelui Consiliului pentru a aprecia asupra clasării.

(10) În cazul în care aspectele invocate în cuprinsul unor cereri/sesizări de apărare a independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a unui judecător fac obiectul unor proceduri disciplinare sau al unei cauze penale în care a fost dispusă continuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, soluţionarea cererii/sesizării poate fi amânată până la definitivarea cauzei disciplinare sau penale.”

  1. La articolul 66, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Dispoziţiile art. 40, 41, 43 şi 44 se aplică în mod corespunzător. În acest caz, atribuţiile prevăzute la art. 40 pentru preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt exercitate de vicepreşedintele Consiliului.”

ART. II

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicoleta Margareta Ţînţ

Hotărârea CSM nr. 1073/2018

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina