fbpx

Proiect de lege pentru verificarea achizițiilor publice. Se vor da ”avertismente de integritate”

Ministerul Justiției a lansat spre dezbatere publică un proiect de lege ce își propune să prevină conflictul de interese în contractele de achiziții publice.

Ministerul Justiției a publicat spre dezbatere publică pe pagina de internet  proiectul de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, astfel cum a fost acesta transmis de către Agenția Națională de Integritate.

În esență, proiectul de Lege prevede instituirea obligativității fiecărei autorități contractante de a întocmi, respectiv actualiza, formulare de integritate, pentru fiecare procedură de achiziție publică derulată, după publicarea în sistemul electronic de achiziții publice – SEAP a anunțului sau invitației de participare și până la finalizarea procedurii de atribuire.

Sistemul informatic „Prevenție” face analiza informațiilor colectate în mod automat și determină emiterea unor avertismente de integritate privind potențiale conflicte de interese, pe care inspectorii de integritate din cadrul Agenției Naționale de Integritate le analizează, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri.

Avertismentul de integritate se comunică autorității contractante care înștiințează persoana vizată de potențialul conflict de interese. Conducătorul autorității contractante care primește avertismentul de integritate, este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de măsuri specifice precum eliminarea persoanei potrivit reglementării specifice procedurii respective sau eliminarea ofertantului.

Proiectul de Lege prevede că, neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate, declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese,  potrivit Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Trimestrial, pe pagina de internet a  Agenției Naționale de Integritate, urmează să fie publicate analize și statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la modificările propuse cu privire la proiectul de act normativ menționat pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str.Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, prin fax la nr. 0372041195 sau la adresa de e-mail deansd@just.ro până la data de 02 mai 2015.

Proiectul de lege

Expunere de motive

Comments

comentarii

Lasă un răspuns