Acasă » PROCESE » Primăria Cluj-Napoca, obligată de instanță să comunice contractele cu Andra, Cargo, DJ Project, Hara și alții

Primăria Cluj-Napoca, obligată de instanță să comunice contractele cu Andra, Cargo, DJ Project, Hara și alții

Primăria Cluj-Napoca a mai pierdut definitiv un proces pentru necomunicarea informațiilor de interes public. Trebuie să comunice contractele cu artiștii care au cântat în Piața Unirii de 1 decembrie 2017 și Revelion 2018, între care Andra, Cargo, Dj Project și Hara. De asemenea, municipalitatea a fost obligată să comunice contractele cu firmele de lasere/lumini/artificii de la Revelionul 2018.

Procesul a fost început de tânărul Lucian Todoran, spaima instituțiilor din Cluj, cel care are zeci de acțiuni în contencios administrativ în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Mai întâi, Tribunalul Cluj a admis cererea lui Todoran, după care, în recurs, Curtea de Apel a menținut dispozițiile din sentinț de la fond cu privire la comunicarea informațiilor de interes public.

Reprezentanții Primăriei au invocat că nu pot comunica contractele pe motiv că se aduce atingere concurenței loiale, dar argumentul a fost demontat de instanță. De asemenea, judecătorii au menționat că cei din Primărie nu aveau dreptul să introducă clauze de confidențialitate în contracte! Citiți mai jos pe larg motivarea instanței.

Sentința civilă nr. 1108/2018 – Tribunalul Cluj

”Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamantul Todoran Lucian a înaintat către pârâtă, la data de 03.01.2018, o solicitare de furnizare informații de interes public, înregistrată sub nr. 2954/101/03.01.2018 prin care a solicitat să îi comunice contractele cu artiștii Andra, trupa Cargo, Maria Golban Șomlea, Traian Ilea și Valeria Codorean, Ovidiu Purdea Someș, Ansamblul Folcloric “Românașul”, Ciprian Roman, Ansamblul Folcloric “Mărțișorul”, Aurel Tămaș. Dumitru Fărcaș – acompaniază Orchestra “Regal Transilvan”, sau cu reprezentanții acestora pentru reprezentațiile din cadrul evenimentului din 1 Decembrie 2017 – Clujul sărbătorește Ziua Națională a României, contractele cu trupa DJ Project & Mira, Hara și Ro-Mania sau cu reprezentanții acestora din cadrul evenimentului Revelion 2018, contractele cu entitățile care au organizat focul de artificii și iluminatul arhitectural din cadrul evenimentului din 1 Decembrie 2017 și contractele cu entitățile care au organizat spectacolul de lasere, lumini și artificii din cadrul evenimentului Revelion 2018, organizat în 31 Decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018.

La data de 18 ianuarie 2018, reclamantul a transmis pârâtului o reclamație administrativă, față de lipsa răspunsului la cererea de furnizare de informații de interes public nr. 2954/101/03.01.2018, care a fost înregistrată la pârât cu nr. ../101.18/01.2018.

La data de 02.02.2018, pârâtul i-a comunicat reclamantului, prin adresa cu nr. .., faptul că potrivit art. 12 lit. c) și d) din Legea nr. 544/2001, contactele solicitate au caracter confidențial, deoarece pot atinge principiul concurenței loiale, sau conțin informații cu caracter personal. A precizat că pentru evenimentele organizate de Ziua Național a fost plătită suma de 157.360 lei, prestări servicii artistice și suma de 43.000 lei, artificii și lumini arhitecturale, iar cu ocazia evenimentului Revelion 2018  a fost plătită suma de 59.492 lei pentru prestări servicii artistice, suma de 50.000 lei, focuri de artificii și lumini arhitecturale.. La aceeași dată, i s-a trimis reclamantului și răspuns la reclamația administrativă..

În drept, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public, iar potrivit art. 7 alin. (1) din același act normativ autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Nu în ultimul rând,  potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. Potrivit  alin. (2), instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

În speță, după cum rezultă din actele depuse la dosar, reclamantul a formulat o cerere de furnizare informații de interes public prin care i-a solicitat pârâtului să îi comunice contractele încheiate cu artiștii și entitățile care au asigurat spectacolele artistice, de artificii și lumini din data de 1 Decembrie 2017, cu ocazia Zilei Naționale a României, respectiv din data de 31 Decembrie 2017/1 Ianuarie 2018, Revelion 2018.

La data de 02.02.2018, pârâtul i-a răspuns reclamantului că informațiile solicitate nu pot  fi furnizate deoarece sunt incidente prevederile art. 12 alin. 1 lit. c) și d) din Legea nr. 544/2001 respectiv deoarece în contracte există o clauză de confidențialitate. Deși i s-au comunicat prin acest răspuns sumele plătite de către pârât pentru cele două evenimente organizate, instanța constată că aceste informații nu au fost solicitate de către reclamant, iar răspunsul dat are natura unui refuz. Așa fiind, termenul de comunicare prevăzut de lege, pentru comunicarea refuzului era de 5 zile, potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, termen care nu a fost respectat de către pârât.

Analizând în continuare, dacă refuzul de furnizare informații a fost justificat, instanța arată că potrivit art. 12 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, următoarele informații: c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii; d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii.

În ceea ce privește argumentul privind atingerea adusă concurenței loiale, invocată de către pârât, instanța îl va respinge, ca neîntemeiat.  Faptele pe care legea le consideră acte de concurență neloială (art.4 și art.5 din Legea nr.11/1991) sunt cele care urmăresc crearea unei confuzii, tinzând să producă în viziunea consumatorului ideea că întreprinderea, produsele sau serviciile provin de la concurent sau există legături strânse între oferte; sau obținerea în detrimentul concurenței de foloase sau avantaje în activitatea economică prin practici contrare legii sau moralei.

Pârâtul nu a indicat niciun element concret care ar duce la încălcarea principiului concurenței loiale, în cazul comunicării informațiilor solicitate. Concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale. Or, comunicarea contractului de prestație artistică nu face parte din faptele pe care legea la consideră concurență neloială.

În ceea ce privește clauzele de confidențialitate din contracte, instanța arată că asemenea clauze sunt nule, fiind contrare prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001. Dat fiind că informațiile solicitate sunt informații de interes public în sensul prevăzut de art. 2 lit. b), respectiv art. 11^1 din Legea nr. 544/2001, situațiile în care informațiile sunt exceptate de la comunicare sunt strict prevăzute de lege.

Nicio clauză inserată de părți într-un contract de achiziție publică, precum contractele solicitate de către reclamant, prin care se stabilesc alte situații de exceptare de la comunicare, nu poate produce vreun efect, deoarece părțile unui contract nu pot stabili alte situații de exceptare de la comunicare decât cele prevăzute expres de lege. Așa fiind, instanța constată că acele clauze de confidențialitate nu pot fi opuse prevederilor legale care reglementează furnizarea de informații de interes public.

Nici argumentul potrivit căruia informațiile solicitate sunt exceptate de la comunicare deoarece conțin date cu caracter personal nu poate fi primit. ÎCCJ s-a pronunțat prin Decizia nr. 37/2015 privind interpretarea și aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr.544/2001 și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 în sensul că în cazul cererilor de liber acces la informații de interes public întemeiate pe dispozițiile legii nr. 544/2001, atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal. Refuzul de acces la informațiile de interes public, în condițiile în care informațiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.

Așa fiind, atâta vreme cât informațiile cu privire la datele cu caracter personal inserate în contractele solicitate sunt anonimizate, anonimizare care poate fi făcută de către pârât, refuzul de acces la informațiile de interes public este nejustiticat.

Concluzionând, instanța constată că refuzul pârâtului este unul nejustificat.”, se arată în motivare.

Vezi și

Primăria Cluj-Napoca, obligată de instanță la penalități de 100 de lei/zi până răspunde unei cereri de informații

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina