fbpx

Primăria Cluj-Napoca, obligată de instanță la penalități de 100 de lei/zi până răspunde unei cereri de informații

Primăria Cluj-Napoca a fost obligată de o instanță a Tribunalului Cluj la plata unor penalități de 100 de lei/zi, ce curg din 12 ianuarie, până când pune în aplicare o decizie definitivă și răspunde unei cereri de informații de interes public.

Tribunalul Cluj a obligat Primăria, prin sentința pronunțată în 2 mai, să plătească penalități către Lucian Todoran, cel care a cerut informațiile în baza legii 544/2001 și apoi a câștigat definitiv procesul ca urmare a refuzului municipalității de a comunica complet informațiile cerute.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Lucian Todoran, în contradictoriu cu pârâtul Primaria Municipiului Cluj Napoca. Obligă pârâtul să achite, în favoarea reclamantului, o penalitate în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi, de la data de 12.01.2018 şi până la executarea obligaţiei stabilite prin Decizia civilă nr. 5318/2017, pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4224/117/2017, definitivă, constând în comunicarea reclamantului răspunsului la reclamaţia administrativă nr. 203054/101/27.04.2017.”, se arată în minuta sentinție.

Având în vedere că au trecut deja circa o sută de zile din 12 ianuarie, penalitățile cumulează deja circa 10.000 de lei.

”Primăria Cluj-Napoca a fost obligată la plata unor penalități de întârziere care astăzi se ridică la peste 10.000 lei pentru refuzul de a pune în executare o hotărâre judecătorească. Mai exact, fuseseră obligați să răspundă unei reclamații pe care am depus-o pentru faptul că informații de interes public nu au fost comunicate în termen. E grav atât că o hotărâre judecătorească a fost tratată cu insuficientă seriozitate, dar și că Primăria Cluj-Napoca s-a dovedit incapabilă să rezolve pe cale administrativă nemulțumiri în ceea ce privește nerespectarea liberului acces la informație de interes public și a fost nevoie să se ajungă în instanță cu o chestiune care ușor putea fi rezolvată pe cale administrativă. Sentința nu e definitivă, deci instituția publică mai poate explica, încă, în recurs, cum anume a trimis ceea ce, de fapt, nu a trimis. În anul Centenarului Marii Uniri, liberul acces la informația ce privește treburile publice și datoriile statului față de cetățeni nu sunt un accesoriu, ci fundamentul relației dintre statul român și cetățeni”, a precizat Lucian Todoran.

Sentința poate fi atacată recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Prin decizia definitivă, pe care primăria nu a respectat-o, Curtea de Apel Cluj a obligat municipalitatea să comunice autorizațiile pentru evenimentele TIFF și Jazz in the Park din anii 2015 și 2016, precum și autorizația patinoarului din Piața Unirii din iernile acelorași ani.

”Prin adresa nr. 182530/101/13.04.2017 a pârâtei s-a răspuns în parte cererii reclamantului, comunicându-i-se locurile în care s-au derulat evenimentele TIFF 2015, TIFF 2016, Jazz in the Park 2015, Jazz in the Park 2016 şi numerele de înregistrare ale actelor de autorizare a evenimentelor. În privinţa caracterului complet al enumerării locurilor unde s-au desfăşurat evenimentele, nu era necesar ca pârâtul să includă în adresă că enumerarea este completă, astfel cum a apreciat recurentul. Informaţia de interes public care s-a solicitat a privit locurile unde s-au desfăşurat evenimentele, iar această informaţie a fost furnizată, rezultând din modul de redactare al adresei că acestea sunt toate locurile unde s-au derulat activităţile respective.

Nu s-au comunicat recurentului copiile electronice ale autorizaţiilor şi proceselor verbale prin care au fost autorizate, respectiv aprobate evenimentele TIFF 2015, TIFF 2016, Jazz in the Park 2015, Jazz in the Park 2016, precum şi cele prin care a fost aprobată funcţionarea patinoarului din Piaţa Unirii în iarna 2015/2016 şi 2016/2017, iar sub acesta aspect, în rejudecare, cu aplicarea art. 6 şi art. 22 din Legea nr. 544/2011, Curtea, în rejudecare, va admite – în parte – acţiunea formulată.

Cererea privind comunicarea răspunsului la reclamaţia administrativă este întemeiată în parte, astfel că pârâta va fi obligată să comunice reclamantului răspunsul la reclamaţia administrativă nr. 203054/101/27.04.2017.

Este neîntemeiată solicitarea reclamantului ca în cuprinsul răspunsului la reclamaţia administrativă să fie menţionate sancţiunile disciplinare dispuse. Potrivit art. 21 alin. 3 din Legea nr. 544/2001, „daca după cercetarea administrativa reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei si va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat si menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat”. Aplicarea unor sancţiuni disciplinare unor persoane presupune stabilirea existenţei condiţiilor răspunderii disciplinare şi a inexistenţei cauzelor care înlătură răspunderea disciplinară, în cadrul procedurilor prevăzute de lege, or, aceste aspecte nu sunt determinate în prezent.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 496 alin. 2 C.pr.civ., Curtea va admite recursul, şi rejudecând, va admite în parte acţiunea formulată, va obliga pârâta să îi comunice reclamantului răspunsul la cererea nr. 182530/101/13.04.2017 în privinţa următoarelor aspecte: să îi comunice reclamantului copiile electronice ale autorizaţiilor şi proceselor verbale prin care au fost autorizate, respectiv aprobate evenimentele TIFF 2015, TIFF 2016, Jazz in the Park 2015, Jazz in the Park 2016, precum şi cele prin care a fost aprobată funcţionarea patinoarului din Piaţa Unirii în iarna 2015/2016 şi 2016/2017, va obligă pârâta să comunice reclamantului răspunsul la reclamaţia administrativă nr. 203054/101/27.04.2017”, se arată în motivarea deciziei 5318/2017 a secției de contencios de la Curtea de Apel cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina